دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: سیستم…………………………………………………………… ۱۴

۱-۱-      سیستم…………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲-      ویژگی های سیستم……………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-      محیط سیستم………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۴-      انواع سیستم…………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۵-      شمای سیستم……………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۶-      آرایش درونی سیستم……………………………………………………………. ۲۰

۱-۷-      سیستم کارخانه پیروزی………………………………………………………… ۲۱

فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت کارخانه………………………………. ۳۹

۲-۱- روش کلی برنامه ریزی وجایابی کارخانه……………………………………….. ۴۰

۲-۲- استقرار کارخانه ها و ساختمان های صنعتی………………………………… ۴۲

۲-۳- طراحی ساختمان و ساخت آن……………………………………..…………….. ۴۷

۲-۴- مسایل خدماتی کارکنان…………………………………………………………… ۵۶

۲-۵- طرح ریزی شرایط کاری………………………………………………………….. ۶۳

۲-۶- هزینه…………………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۷- انرژی……………………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۸- انواع فرآیندهای تولیدی…………………………………………………………… ۸۳

۲-۹- تعیین ظرفیت تولیدی……………………………………………………………….. ۸۷

۲-۱۰- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها…………………………………………… ۸۹

۲-۱۱- شمای کارخانه ی پیروزی……………………………………………………… ۹۰

فصل سوم: مواد و محصولات……………………………………….. ۹۲

۳-۱- موجودی……………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۲-دوره (سیکل) محصول……………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۳- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی………………………………….. ۱۰۶

۳-۴- مواد و فرآیندها  ۳-۵- طبقه بندی کردن مواد………………………….. ۱۱۱

۳-۵- طبقه بندی کردن مواد……………………………………………………………. ۱۲۰

فصل چهارم: خرید………………………………….…………………. ۱۲۶

۴-۱-خرید…………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۲- انواع قیمت و حمل کالای خریداری شده………………………………….. ۱۳۴

۴-۳- مز ایده و مناقصه…………………………………………………………………. ۱۳۵

۴-۴- مدیر تدارکات……………………………………………………………………….. ۱۳۸

فصل پنجم: انبار………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۱- انبار…………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۲- سازمان انبار………………………………………………………………………… ۱۴۲

۵-۳- روش های انبار کردن…………………………………………………………… ۱۴۳

۵-۴- انبار کردن محصولات…………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۵- انبار تعمیرات و مواد اولیه……………………………………………………… ۱۵۴

۵-۶- وظایف انباردار…………………………………………………………………….. ۱۵۶

۵-۷- منابع ورود کالا به انبار…………………………………………………………. ۱۵۷

۵-۸- معرفی برخی فرم ها……………………………………………………………… ۱۵۸

فصل ششم: ایمنی……………………………………………………. ۱۶۹

۶-۱- ایمنی……………………………………………………………… ۱۶۹

۶-۲- حوادث………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۶-۳- ایمنی برق…………………………………………………………………………….. ۱۷۵

۶-۴- حریق…………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۷-۴- انواع سم……………………………………………………………………………… ۱۸۲

فصل هفتم: نظام های کاری…………………………………………. ۱۸۵

۷-۱- سیستم های نوبت کاری………………………………………………………… ۱۸۵

۷-۲- جمعیت انسانی……………………………………………………………………… ۱۸۶

۷-۳- استراحت……………………………………………………………………………… ۱۸۷

۷-۴- کار یکنواخت………………………………………………………………………… ۱۸۹

فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل…………………… ۱۹۳

۸-۱- بسته بندی……………………………………………………………………………. ۱۹۳

۸-۲- بازرسی……………………………………………………………………………….. ۱۹۵

۸-۳- اساس آنالیز سیستماتیک حمل و نقل……………………………………….. ۱۹۷

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………. ۲۱۰

مقدمه:

در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است که هیچ جامعه‌ای خود را بر کنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر کدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانکی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات کشاورزی…. جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت که مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

«مدیریت عملیات»‌ مدیریت ارایه خدمات و تولیدات است و هدف آن هماهنگ کردن کوشش‌ها و تلاش‌ها و به کارگیری منابع و امکانات برای ارایه و حصول خدمات و تولیدات به بهترین وجه ممکن می‌باشد. کوشش در این است که از منابع موجود نهایت استفاده‌ی مطلوب به عمل آید و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات پرهیز شود.

«مدیریت عملیات» عنوان کلی است که هم مدیر تولید  در یک مؤسسه تولید و هم مدیر خدماتی در یک سازمان خدماتی را در بر می‌گیرد، چه هر دوی این مدیران «عملیاتی» را برای وصول به هدف سازمان‌هایشان که ارایه‌ی تولیدات و خدمات است، انجام می‌دهند و هر دو صرف نظر از نوع خدمات یا محصولشان «مدیر عملیاتی» می‌باشند. «کوستاس اِن در ویتسیوتیس» تفاوت بین ارایه خدمات و محصول را براساس چندین نکته بیان کرده است. از جمله اینکه، ارایه‌ی خدمات می‌تواند برای برآورد نیازهای بشر و به منظور دستیابی به مقاصد بخصوصی مثل بهداشت، محافظت و… صورت گیرد؛ لذا ارایه‌ی آن‌ها یا برای حفظ شرایط مناسب زندگی (تعمیرات، نگهداری، بهداشت و…) است و یا برای فراهم کردن سایر نیازهای جامعه‌ی بشری مثل تفریحات، مساجد، حمل و نقل شهری و مانند آن می‌تواند باشد.

فرمت : WORD  | صفحات:220

——————————————————————–

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه كارخانه‌ي صنعتي پيروزي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد