دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

فهرست مطالب
فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعيف
مقدمه_____            2
تلفات_____             3
عوامل موثر بر تلفات____            7
روشهای محاسبه تلفات __          16
يک کيلو وات تلفات چقدر از ظرفيت اسمی نيروگاه را هدر می دهد ___       23
بهينه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه_______       28

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات                                34
روش اول : خازن گذاری _          35
روش دوم : تجديد آرايش شبکه _____          60
روش سوم : جبران ساز خازنی _____          86
روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت __        106
نتيجه نهايی       121
منابع و مآخذ       122

مقدمه:
بخشي از انرژي الكتريكي توليد شده توسط نيروگاهها در حدفاصل توليد تا مصرف به هدر مي روند، همچنين مقدار قابل توجهي از اين انرژي در داخل نيروگاهها صرف مصارف داخلي مي شوند. طبق نظر برخي از كارشناسان اين انرژي كه صرف تاسيسات مي شود جزو تلفات محسوب نمي شوند. همچنين در مورد ترانسفورماتورهايي كه سيستم خنك كننده آنها و يا سيستم گردش روغن آنها توسط پمپ كار مي كند اين انرژي مصرف شده براي پمپها را جزو تلفات محاسبه نمي كنند. اما نظرات ديگري نيز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از ديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد. در اينجا ابتدا تلفات را تعريف كرده و سپس عوامل موثر برايجاد تلفات را بيان مي كنيم و در آخر راه حل هاي كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف را بررسي مي كنيم.

مراجع و منابع
1)کتاب اولين کنفرانس تلفات الکتريکی , چاپ شرکت برق منطقه ای تهران
2) پروژه کاهش تلفات شهر کرمان , شرکت متن بخش توزيع و انتقال
3)مجموعه مقالات سيستمهای توزيع , نوزدهمين کنفرانس بين المللی برق –تهران-1383

دانلود پروژه كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد