هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه کنترل دور موتور dc
دانلود پروژه کنترل دور موتور dc

دانلود پروژه کنترل دور موتور dc

دانلود پروژه کنترل دور موتور dc

 کنترل دور موتور dc

از آنجایی که برای شبیه‌سازی مدل‌ها از SimUlink و برای بخش‌های کنترلی از SimUlink Response Optimization استفاده شده است، در بخش مقدمه‌، توضیحی اجمالی بر این موضوعات داشته‌ایم.در فصل اول، در باره درایو‌های dc با استفاده از بلوک‌های SimUlink  ,simpower و بلوک‌  NCD  (با تغییر گشتاوربار و سرعت ) توضیح داده شده است.در فصل چهارم، کلیه بخش‌های استفاده شده در فصل سوم مدل‌سازی شده‌اند و کنترل دور موتور dc با استفاده از بلوک NCD  توضیح داده شده است.در پایان لازم است که از زحمات استاد گرامی ،جناب آقای دکتر سروی که در ارائه این پروژه مرا راهنمایی کردند،تشکر کنم.

مقدمه‌ای بر SimUlink

از آنجائی که در بخش‌های مختلف، برای مدل‌سازی وشبیه‌سازی، ما از SimUlink استفاده کرده‌ایم سعی می‌کنیم در این فصل به طور خلاصه درباره ایجاد مدل در Sim U link برخی بلوک‌های آن که در فصل‌های مختلف از آن استفاده شده است، توضیح می‌دهیم.چهار بلوک اصلی که در نمایش تمام سیستم‌های پیوسته خطی به کار می‌روند عباتند‌از : بلوک بهره، بلوک جمع ، بلوک مشتق ، بلوک انتگرال‌گیر.علاوه بر این چهار بلوک اصلی ، بلوک تابع تبدیل نیز اغلب در مدل سازی سیستم‌های فیزیکی و کنترل کننده استفاده می‌شود . بنابراین هر کدام از این بلوک‌ها را به اختصار توضیح می‌دهیم.

بلوک بهره : خروجی این بلوک ، حاصلضرب ورودی آن در یک مقدار ثابت است . توجه می‌کنیم که خروجی به طور پیوسته از ورودی تبعیت می‌کند. یعنی  

این بلوک در commonly used block   از simulink library     یافت می‌شود .

بلوک جمع : این بلوک حداقل یک ورودی و دقیقاً یک خروجی دارد . اگر تعداد ورودی‌ها زیاد باشد ، بهتر است از چند بلوک جمع متوالی استفاده شود . ( به منظور بهتر خواندن )

این بلوک در   commonly used block از simulink library   یافت می‌شود.

بلوک مشتق : این بلوک یک ورودی و یک خروجی دارد. این بلوک در continuos از simulink library   یافت می‌شود .

بلوک انتگرال‌گیر : این بلوک نیز، یک ورودی و یک خروجی دارد. این بلوک در continuos از SimUlink library   یافت می‌شود .

بلوک‌های تابع تبدیل :

SimUlink دو بلوک برای پیاده سازی تابع تبدیل دارد .

transfer Fcn : این بلوک در continuos از‌ ‌ Sim U link library یافت می‌شود و دارای دو فیلد است : الف- Numerator   شامل ضرایب صورت با توان‌های کاهشی s

ب-  Denominator شامل ضرایب مخرج با توان‌های کاهشی s

Zero – Pole : این بلوک در continuos   از  SimUlink library  یافت می‌شود و دارای سه فیلد است .

الف – zero صفرهای تابع تبدیل

ب – ‌ pole قطب‌های تابع تبدیل

ج –  gain اندازه تابع تبدیل

بلوک MATLAB Fcn :  از این بلوک در فصل ۳ ، استفاده شده است ، این بلوک مانند بلوک Fcn یک بلوک غیر خطی است . بلوک  MATLAB Fcn سرعت کمتری نسبت به بلوک  Fcn دارد ولی نسبت به  Fcn اولیت دارد چون این بلوک قادر به محاسبات ماتریسی است در صورتی که بلوک  Fcn این قابلیت را ندارد . این بلوک در  user – definded function از  SimUlink library یافت می‌شود .بلوک ثابت constant : این بلوک که در source library یافت می‌شود برای ایجاد مقداری ثابت که می‌تواند برداری یا اسکالر باشد به کار می‌رود .بلوک محدود کننده (saturation ) این بلوک برای پیاده سازی بلوک غیر خطی اشباع به کار می‌رود. این بلوک دارای یک حد بالا(Upper limit) و یک حد پایین Lower limit می‌باشد. هرگاه مقدار ورودی بین حدود باشد، مقدار خروجی برابر مقدار ورودی خواهد بود، اگر ورودی از Upper limit بیشتر شود، خروجی برابر حد بالا و اگر ورودی از Lower limit کمتر شود، خروجی برابر حد پایین می‌شود. این بلوک در Discontinuties از simUlink library  یافت می‌شود.

فهرست مطالب
مقدمه‌ای بر SimUlink
دکمه‌های بلوک Scope عبارتند از
تنظیم محور y
xy Graph
بلوک‌های نقابدار
مراحل ایجاد بلوک نقابدار
روش‌های بهینه‌سازی
سیگنال‌هایمرجع (References signal)
سیگنال‌های جاری (Current Response)
سیگنال‌های اولیه (initial response)
Intermediate steps
Lables
Limits
تعریف پارامترهای تنظیم‌پذیر در مدل
تغییر مشخصات پارامترهای تنظیم‌پذیر
اضافه‌کردن پارامترهای نامعلوم
تغییر مشخصات پارامترهای نامعلوم
Run کردن بهینه‌سازی
تنظیم نتایج شبیه‌سازی
انتخاب روش‌های بهینه‌سازی
انتخاب گزینه‌های Optimization Termination
– تنظیم شبیه‌سازی
انتخاب زمان شبیه‌سازی
انتخاب Slover
Accelerating the Optimization
فصل اول
مقدمه
۲-۱  مشخصه اصلی موتورهای dc
۳-۱  حالتهای کاری
۴-۱ درایوهای تکفاز
درایوهای با مبدل نیم موج تک فاز
۲-۴-۱ درایوهای با مبدل نیمه تک فاز
۳-۴-۱ درایوهای با مبدل کامل تک فاز
۴-۴-۱ درایوهای مبدل دو گانه تک فاز
۵-۱ درایوهای سه فاز
۱-۵-۱ درایوهای سه فاز با مبدل نیم مو ج
۲-۵-۱ درایوهای مبدل نیمه سه فاز
۳-۵-۱ درایوهای با مبدل کامل سه فاز
۴-۵-۱ درایوهای با مبدل دوگانه سه فاز
۶-۱ کنترل حلقه بسته درایوهای dc
۱-۶-۱ تابع انتقال حلقه باز
۲-۶-۱ تابع انتقال حلقه بسته
فصل دوم
مقدمه
۲-۲ ساخت مدل
۳-۲ پاسخ حلقه باز
۳-۳ قرار دادن یک مدل خطی در MATLAB
۴-۲ روش طراحی PID برای کنترل سرعت موتور dc
Proportional Control
۲-۴-۲ PID Control
۳-۴-۲ تنظیم مقادیر gain ها
۵-۲ متد طراحی مکان هندسی ریشه‌ها برای کنترل سرعت موتور dc
۱-۵-۲ کشیدن مکان هندسی حلقه باز
۲-۵-۲ پیدا کردن gain با استفاده از دستور rlocfind
۶-۲ اضافه کردن کنترل کننده lag
۱-۶-۲ نمودار پاسخ حلقه – بسته
۷-۲  متر طراحی فرکانسی برای کنترل سرعت موتور DC
۲-۷-۱  کشیدن نمودار Bode
۲-۷-۲  اضافه کردن گین تناسبی
۳-۷-۲ نمودار پاسخ حلقه – بسته
۴-۷-۲ اضافه کردن یک کنترل کننده lag
۸-۲ یک کنترل‌کننده فضای حالت برای موتور dc
۱-۸-۲ طراحی یک کنترل‌کننده فیدبک حالت کامل
۲-۸-۲ اضافه کردن یک ورودی مرجع
۹-۲ کنترل دیجیتال موتور dc با استفاده از کنترل کننده PID
۱-۹-۲ تبدیل پیوسته به دیجیتال
۲-۹-۲ کنترل‌کننده PID
فصل سوم
مقدمه
۲-۳ شبیه‌سازی موتور الکتریکی
۱-۲-۳ مدل موتور dc و بار مکانیکی
۳-۳ کنترل سرعت موتور dc
۲-۳-۳ مدلسازی کنترل‌کننده جریان
۴-۳ اضافه کردن منبع سه فاز
۵-۳ اضافه کردن پالس ژنراتور و یکسوساز
۶-۳ مدلسازی کل سیستم
۷-۳ تنظیم پارامترهای کنترل‌کننده سرعت و کنترل‌کننده جریان با استفاده از NCD
فصل چهارم
مقدمه
۲-۴ شبیه‌سازی مدل درایو الکتریکی
۱-۲-۴ مدل موتور dc و بار مکانیکی
۲-۲-۴ مدل کردن یکسوساز
۳-۴ کنترل سیستم درایو موتور dc
۱-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده‌های PI کلاسیک
۲-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده جریان
۳-۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترل کننده سرعت
۴-۴- plant اصلی……………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۰۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است