دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كنترل دور موتور dc

دانلود پروژه كنترل دور موتور dc

 كنترل دور موتور dc

از آنجايي كه براي شبيه‌سازي مدل‌ها از SimUlink و براي بخش‌هاي كنترلي از SimUlink Response Optimization استفاده شده است، در بخش مقدمه‌، توضيحي اجمالي بر اين موضوعات داشته‌ايم.در فصل اول، در باره درايو‌هاي dc با استفاده از بلوك‌هاي SimUlink  ,simpower و بلوك‌  NCD  (با تغيير گشتاوربار و سرعت ) توضيح داده شده است.در فصل چهارم، كليه بخش‌هاي استفاده شده در فصل سوم مدل‌سازي شده‌اند و كنترل دور موتور dc با استفاده از بلوك NCD  توضيح داده شده است.در پايان لازم است كه از زحمات استاد گرامي ،جناب آقاي دكتر سروي كه در ارائه اين پروژه مرا راهنمايي كردند،تشكر كنم.

مقدمه‌اي بر SimUlink

از آنجائي كه در بخش‌هاي مختلف، براي مدل‌سازي وشبيه‌سازي، ما از SimUlink استفاده كرده‌ايم سعي مي‌كنيم در اين فصل به طور خلاصه درباره ايجاد مدل در Sim U link برخي بلوك‌هاي آن كه در فصل‌هاي مختلف از آن استفاده شده است، توضيح مي‌دهيم.چهار بلوك اصلي كه در نمايش تمام سيستم‌هاي پيوسته خطي به كار مي‌روند عباتند‌از : بلوك بهره، بلوك جمع ، بلوك مشتق ، بلوك انتگرال‌گير.علاوه بر اين چهار بلوك اصلي ، بلوك تابع تبديل نيز اغلب در مدل سازي سيستم‌هاي فيزيكي و كنترل كننده استفاده مي‌شود . بنابراين هر كدام از اين بلوك‌ها را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

بلوك بهره : خروجي اين بلوك ، حاصلضرب ورودي آن در يك مقدار ثابت است . توجه مي‌كنيم كه خروجي به طور پيوسته از ورودي تبعيت مي‌كند. يعني  

اين بلوك در commonly used block   از simulink library     يافت مي‌شود .

بلوك جمع : اين بلوك حداقل يك ورودي و دقيقاً يك خروجي دارد . اگر تعداد ورودي‌ها زياد باشد ، بهتر است از چند بلوك جمع متوالي استفاده شود . ( به منظور بهتر خواندن )

اين بلوك در   commonly used block از simulink library   يافت مي‌شود.

بلوك مشتق : اين بلوك يك ورودي و يك خروجي دارد. اين بلوك در continuos از simulink library   يافت مي‌شود .

بلوك انتگرال‌گير : اين بلوك نيز، يك ورودي و يك خروجي دارد. اين بلوك در continuos از SimUlink library   يافت مي‌شود .

بلوك‌هاي تابع تبديل :

SimUlink دو بلوك براي پياده سازي تابع تبديل دارد .

transfer Fcn : اين بلوك در continuos از‌ ‌ Sim U link library يافت مي‌شود و داراي دو فيلد است : الف- Numerator   شامل ضرايب صورت با توان‌هاي كاهشي s

ب-  Denominator شامل ضرايب مخرج با توان‌هاي كاهشي s

Zero – Pole : اين بلوك در continuos   از  SimUlink library  يافت مي‌شود و داراي سه فيلد است .

الف – zero صفرهاي تابع تبديل

ب – ‌ pole قطب‌هاي تابع تبديل

ج –  gain اندازه تابع تبديل

بلوك MATLAB Fcn :  از اين بلوك در فصل 3 ، استفاده شده است ، اين بلوك مانند بلوك Fcn يك بلوك غير خطي است . بلوك  MATLAB Fcn سرعت كمتري نسبت به بلوك  Fcn دارد ولي نسبت به  Fcn اوليت دارد چون اين بلوك قادر به محاسبات ماتريسي است در صورتي كه بلوك  Fcn اين قابليت را ندارد . اين بلوك در  user – definded function از  SimUlink library يافت مي‌شود .بلوك ثابت constant : اين بلوك كه در source library يافت مي‌شود براي ايجاد مقداري ثابت كه مي‌تواند برداري يا اسكالر باشد به كار مي‌رود .بلوك محدود كننده (saturation ) اين بلوك براي پياده سازي بلوك غير خطي اشباع به كار مي‌رود. اين بلوك داراي يك حد بالا(Upper limit) و يك حد پايين Lower limit مي‌باشد. هرگاه مقدار ورودي بين حدود باشد، مقدار خروجي برابر مقدار ورودي خواهد بود، اگر ورودي از Upper limit بيشتر شود، خروجي برابر حد بالا و اگر ورودي از Lower limit كمتر شود، خروجي برابر حد پايين مي‌شود. اين بلوك در Discontinuties از simUlink library  يافت مي‌شود.

فهرست مطالب
مقدمه‌اي بر SimUlink
دكمه‌هاي بلوك Scope عبارتند از
تنظيم محور y
xy Graph
بلوك‌هاي نقابدار
مراحل ايجاد بلوك نقابدار
روش‌هاي بهينه‌سازي
سيگنال‌هايمرجع (References signal)
سيگنال‌هاي جاري (Current Response)
سيگنال‌هاي اوليه (initial response)
Intermediate steps
Lables
Limits
تعريف پارامترهاي تنظيم‌پذير در مدل
تغيير مشخصات پارامترهاي تنظيم‌پذير
اضافه‌كردن پارامترهاي نامعلوم
تغيير مشخصات پارامترهاي نامعلوم
Run كردن بهينه‌سازي
تنظيم نتايج شبيه‌سازي
انتخاب روش‌هاي بهينه‌سازي
انتخاب گزينه‌هاي Optimization Termination
– تنظيم شبيه‌سازي
انتخاب زمان شبيه‌سازي
انتخاب Slover
Accelerating the Optimization
فصل اول
مقدمه
2-1  مشخصه اصلي موتورهاي dc
3-1  حالتهاي كاري
4-1 درايوهاي تكفاز
درايوهاي با مبدل نيم موج تك فاز
2-4-1 درايوهاي با مبدل نيمه تك فاز
3-4-1 درايوهاي با مبدل كامل تك فاز
4-4-1 درايوهاي مبدل دو گانه تك فاز
5-1 درايوهاي سه فاز
1-5-1 درايوهاي سه فاز با مبدل نيم مو ج
2-5-1 درايوهاي مبدل نيمه سه فاز
3-5-1 درايوهاي با مبدل كامل سه فاز
4-5-1 درايوهاي با مبدل دوگانه سه فاز
6-1 كنترل حلقه بسته درايوهاي dc
1-6-1 تابع انتقال حلقه باز
2-6-1 تابع انتقال حلقه بسته
فصل دوم
مقدمه
2-2 ساخت مدل
3-2 پاسخ حلقه باز
3-3 قرار دادن يك مدل خطي در MATLAB
4-2 روش طراحي PID براي كنترل سرعت موتور dc
Proportional Control
2-4-2 PID Control
3-4-2 تنظيم مقادير gain ها
5-2 متد طراحي مكان هندسي ريشه‌ها براي كنترل سرعت موتور dc
1-5-2 كشيدن مكان هندسي حلقه باز
2-5-2 پيدا كردن gain با استفاده از دستور rlocfind
6-2 اضافه كردن كنترل كننده lag
1-6-2 نمودار پاسخ حلقه – بسته
7-2  متر طراحي فركانسي براي كنترل سرعت موتور DC
2-7-1  كشيدن نمودار Bode
2-7-2  اضافه كردن گين تناسبي
3-7-2 نمودار پاسخ حلقه – بسته
4-7-2 اضافه كردن يك كنترل كننده lag
8-2 يك كنترل‌كننده فضاي حالت براي موتور dc
1-8-2 طراحي يك كنترل‌كننده فيدبك حالت كامل
2-8-2 اضافه كردن يك ورودي مرجع
9-2 كنترل ديجيتال موتور dc با استفاده از كنترل كننده PID
1-9-2 تبديل پيوسته به ديجيتال
2-9-2 كنترل‌كننده PID
فصل سوم
مقدمه
2-3 شبيه‌سازي موتور الكتريكي
1-2-3 مدل موتور dc و بار مكانيكي
3-3 كنترل سرعت موتور dc
2-3-3 مدلسازي كنترل‌كننده جريان
4-3 اضافه كردن منبع سه فاز
5-3 اضافه كردن پالس ژنراتور و يكسوساز
6-3 مدلسازي كل سيستم
7-3 تنظيم پارامترهاي كنترل‌كننده سرعت و كنترل‌كننده جريان با استفاده از NCD
فصل چهارم
مقدمه
2-4 شبيه‌سازي مدل درايو الكتريكي
1-2-4 مدل موتور dc و بار مكانيكي
2-2-4 مدل كردن يكسوساز
3-4 كنترل سيستم درايو موتور dc
1-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده‌هاي PI كلاسيك
2-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده جريان
3-3-4 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده سرعت
4-4- plant اصلي……………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 200

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه كنترل دور موتور dc
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد