دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كنترل غيرمتمركز مدل‌هاي دو بعدي سازه‌ هاي بلند با پسخور شتاب و تعميم آن به حالت سه بعدي

كنترل غيرمتمركز مدل‌هاي دو بعدي سازه‌ هاي بلند با پسخور شتاب و تعميم آن به حالت سه بعدي

فهرست مطالب

گفتار نخست: كليات1
1-1) مقدمه1
1-2) بيان موضوع و اهميت آن2
1-3) چارچوب پژوهش4
1-4) موضوعات بررسي شده در هر گفتار4
گفتار دوم: كنترل متمركز سازه‌ها5
2-1) مقدمه5
2-2) الگوريتم‌هاي كنترل5
2-2-1) كنترل بهينه و كنترل لحظه‌اي5
2-2-2) كنترل فضاي مودي (IMSC)6
2-2-3) كنترل حالت مرزي (Bounded State Control)6
2-2-4) روش كنترل پيش‌بيني7
2-2-5) روش كنترل مود لغزشي (Sliding Mode Control)8
2-2-6) روش كنترل 9
2-2-7) روش‌هاي كنترل هوشمند (Smart Control Methods)10
2-3) ملاحظات ويژه عملي (Practical consideration)13
2-3-1) خطاهاي مدل‌سازي و اثرات سرريزشدگي (Spillover)13
2-3-2-) تأخير زماني (Time Delay)14
2-3-3) اثرات غيرخطي سازه‌اي16
2-3-4) ناويژه بودن مشخصات سازه‌اي و محدود بودن تعداد كنترلرها و حسگرها17
گفتار سوم:‌كنترل نامتمركز سازه‌ها و بررسي كارهاي انجام شده (Decentralized Control)18
3-1) مقدمه18
3-2) كنترل متمركز در حالت كلي18
3-3) كنترل غيرمتمركز در سازه‌هاي مهندسي عمران و پژوهش‌هاي انجام شده21
گفتار چهارم: پژوهش پيشنهادي27
4-1) ضرورت پژوهش27
4-2) اهداف پژوهش28
4-3) مدل سازه‌اي و معادلات حركت36
4-4) ركوردهاي زلزله و مدل‌هاي مورد استفاده46
4-5) مروري بر الگوريتم كنترل46
4-6) برنامه زمان‌بندي پژوهش50
مراجع

دانلود پروژه كنترل غيرمتمركز مدل‌هاي دو بعدي سازه‌ هاي بلند با پسخور شتاب و تعميم آن به حالت سه بعدي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد