دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كنترل موجودي انبار در شركت ماشين هاي اداري مادايران

كنترل موجودي انبار در شركت ماشين هاي اداري مادايران

فهرست مطالب

مقدمه 1
تاريخچه شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران) 5
فصل اول : نظام مديريت انبارها (اصول انبارداري
تعريف انبار 11
جايگاه انبار 11
اهداف و وظايف انبارها 12
انواع انبار از نظر فرم ساختماني 13
انواع موجودي هاي انبارها 13
انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها 14
تعريف طبقه بندي كالاها 15
نكات مهم در طبقه بندي كالاها15
عوامل مؤثر در انتخاب سيستم وشيوة طبقه بندي 16
انواع طبقه بندي كالاها 16
كدگذاري كالاها 16
انواع روش هاي كدگذاري 16
فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار
تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن 2
متداولترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار 23
بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها 3
اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره 32
سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن 34
مراحل ايجاد سيستم كامپيوتري 35
فصل سوم : برنامه ريزي و كنترل موجودي ها
فعاليت هاي مربوط به موجودي 4
تعريف موجودي 41
اهميت موجودب ها 41
علت نگهداري موجودي ها 42
مواضع مختلف بخش ها وگروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها 42
هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها 43
مدل هاي كنترل موجودي 45
انواع مدل هاي كنترل موجودي 45
زمان انتظار Lead time46
ذخيره ايمني يا حداقل موجودي Safety Stock46
حداكثر موجودي47
نقطة سفارش 47
آناليز A.B.C48
نمونه اي از آناليز A.B.C49
كنترل موجودي به روش E.O.Q51
اطلاعات موردنياز براي محاسبه E.O.Q51
نمونه اي از محاسبه E.O.Q55
فصل چهارم : تأثير مستقيم كنترل موجودي
-تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها 85
-آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است ؟85
-صورت هاي مواد 86
-سياست هاي دريافت 87
-وضعيت ATP (مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد) 87
-تغييرات مهندسي 88
-گزارش ضايعات 89
-زمان دريافت كالا 9
-سيستم مكان ياب انبار 91
-موجودي كالا يا دارايي 92
-گردش موجودي كالا 94
-طراحي يا بهبود فرايند 95
منابع و مآخذ

دانلود پروژه كنترل موجودي انبار در شركت ماشين هاي اداري مادايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد