دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه كيهان شناسي و تغيير نشانگان متريك گرانش

دانلود پروژه كيهان شناسي و تغيير نشانگان متريك گرانش

كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك (گرانش)          
فهرست مطالب
* چكيده
* مقدمه 1
* فصل اول
* كيهانشناسي 5
* كيهانشناسي پيش نسبيتي 6
* كيهانشناسي نسبيتي 9
* اصل كيهانشناسي 11
* اصل وايل 12
*  متريك رابرستون- واكر 13
*  مدل فريد من 15
*  مشكل افق 18
*  مشكل مسطح بودن 19
*  مشكل تك قطبي مغناطيسي 20
* مدل تورمي 20
* فصل دوم
* بررسي تغيير نشانگان متريك 23
* شرط معمول بر متريك 24
* فرضيات مدل پيشنهادي 25
* ارائه مدل و معادلات ديناميكي 26
* پتانسيل 33
* بحث و تحليل 39
* نمودارها 42
* فصل سوم
* كيهانشناسي كوانتومي 45
* تاريخچه مختصري از گرانش كوانتومي 47
* فرمول بندي هاميلتوني در نسبيت عام 49
*  انحناي بيروني 50
*  تابع لپس و بردار جابجايي 51
*  معادلات گوس- كودازي 54
*  هاميلتوني در نسبيت عام 57
* كوانتش 62
* شرايط مرزي 63
* فصل چهارم
* بررسي گذار نشانگان متريك در كيهانشناسي كوانتومي 67
* مسيرهاي كلاسيكي 69
* حل 72
* بسته موج همدوس 78
* بدست آوردن ضريب Cl 80
* نمودارها 83
* ضميمه 1 87
* ضميمه 2 90
* منابع 96

* قدرت و اقتدار در حكومت نبوي 70برگ
* مقدمه
* فصل اول مفهوم قدرت 1
* معني لغوي قدرت 2
* مفهوم قدرت از ديدگاه دانشمندان 2
* فيودور بورلاتسكي 3
* برتراندرامل4
* كارل ماركس 6
* ماكس وبر7
* چايلد 12
* مهدي مطهر نيا 12
* فصل دوم ريشه هاي قدرت 15
* مقدمه اي بر بحث 16
* نظريه خدايي 16
* نظريه اجتماعي 20
* نظريه اقتصادي 23
* توارث 24
* توانايي فردي 25
* ريشه هاي قدرت پيامبر 25
* فصل سوم مشروعيت قدرت يا اقتدار 30
* مقدمه بحث 31
* مشروعيتمعناي لغوي 32
* معناي اصطلاحي 33
* مشروعيت و قانوني بودن 34
* مشروعيت و كارآمدي36
* تحول مفهوم مشروعيت 37
* متعلق مشروعيت 40
* منشاء مشروعيت 41
* منشاء‌ الهي 43
* زور و غلبه 43
* منشاء مردمي اقتدار 45
* نظر ماكس وبر46
* فصل چهارمپايه هاي اقتدار در حكومت نبوي 48
* مقدمه بحث 49
* مفهوم مشروعيت در فرهنگ اسلامي 50
* پايه اقتدار حكومت پيامبر چه مي باشد؟ 51
* دلايل عقلي و نقلي اقتدار پيامبر60
* نتيجه گيري
* منابع و ماخذ 69

فرمت : word | صفحات:100

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه كيهان شناسي و تغيير نشانگان متريك گرانش
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد