دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري 

فهرست مطالب
تعريف و اصطلاحات
فرم اعلام نيازمنديها
تعريف سيستم و روش سيستماتيك
نقش واحد تداركات به عنوان جزئي از يك سسيتم
اصول مديريت تداركات(صحت پنجگانه)
مراحل اجرايي خريد
قسمت اول:خريدهاي داخلي
فرم شماره 2(فرم درخواست خريد)
فرم شماره3(فرم سفارش كالا)
فرم شماره 4(كارت سفارش)
دفترراهنماي سفارش ها
فرم شماره5(راهنماي الفبائي)
قسمت دوم :خريدهاي خارجي
عوامل موثر در بالابردن ميزان فروش
وظايف مدير بازاريابي و فروش

اصول انبارداري:
تعريف انبار
وظايف انباردار
انواع موجودي هاي انبار
سازمان انبار

منابع ورود كالا به انبار
از طريق خريدهاي داخلي
كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي
نحوه و  موارد  استفاده  از فرم انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر
كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك مؤسسه ساخته ميشود
تحويل كالا به انبار
نحوه و موارد استفاده از فرم رسيد انبار
درخواست كالا و مواد از انبار
تحويل و خروج كالا از انبار
رسيد انبار مستقيم
دريافت ابزار آلات از انبار
فرم خروج كالا از مؤسسه
چيدن  جنس درانبار
كاردكس انبار
كارت روي قفس(BIN CARD)
گزارش موجود ي انبار
اصول ايمني وحفاظت انبار
كنترل موجودي هاي انبار
موجودي برداري عيني دوره اي (انبارگرداني)
تشكيل كميته انبار گرداني
تنظيم برنامه انجام كار و زمان انبارگرداني
هماهنگ كننده عمليات
مسئول ثبت شمارش
گروههاي شمارش
نكاتي كه قبل ازعمليات انبارگرداني بايد مورد توجه قرار گيرد
تهيه گزارش نتايج عمليات انبارگرداني
انجام تعديلات
فرم شمارش
بررسي موجوديها و تعيين بهاء آنها در انبار
نقطه سفارش و ميزان سفارش
ميزان حداكثر موجودي
شرح مراحل انجام سفارش از طريق انبار
تعيين بهاي موجوديهاي انبار
هزينه هاي انبار داري
هزينه سفارش
هزينه ي نگهداري كالا در انبار

حسابداري انبار و تداركات
عمليات حسابداري خريد
آشنايي به چند اصطلاح تداركاتي و انبارداري
فهرست منابع  و مأخذ

فرمت : ورد | صفحات:80

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد