دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

فهرست مطالب

فصل اول – كليات

مقدمه 2

هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2

فرضيه تحقيق 3

روش تحقيق 3

نمونه آماري3

استفاده كنندگان از تحقيق3

تعريف واژه ها 3

فصل دوم – مطالعات نظري

مقدمه 5

سيستم حقوق و دستمزد 6

حسابداري حقوق و دستمزد 6

ليست حقوق و دستمزد 7

عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد 8

كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد 9

سهم كارمند از سود در شركت 11

كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دستمزد 11

كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد 13

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان 14

سياستهاي كلي حقوق و دستمزد 14

كاركنان شركت 16

مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل 16

مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي 17

ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل17

فصل سوم – فرضيات تحقيق

روش تحقيق20

موضوع فعاليت 20

روشهاي جمع آوري اطلاعات20

نمونه آماري20

اهداف شركت 20

كسور 20

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص) 21

پرداخت خالص (خالص پرداختن)21

كسور حقوق و مزايا21

كسور اجباري حقوق و مزايا 22

كسور اختياري حقوق و مزايا 22

كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند 23

اجزاء سيستم حقوق و دستمزد 24

گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها 25

محاسبه حقوق و مزايا 25

كسوران حقوق و مزايا 26

حق بيمه 26

ماليات 26

ساير كسورات 27

چكهاي حقوق و دستمزد 27

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا28

فصل چهارم- تحليل نتايج

حقوق ماهيانه 30

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري30

حق مسكن 30

ميزان عيدي كاركنان 30

حق اولاد30

حق بيمه 30

شرايط پرداخت حق بيمه 31

پيوستها 32

فرمت : ورد | صفحات:49

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد