گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » پروژه مالی و انباداری » دانلود پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند
دانلود پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند

دانلود پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند

پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند

فهرست مطالب

«تعریف حسابها» ۶
داراییهای جاری: ۶
داراییهای غیر جاری: ۶
بدهیهای جاری: ۷
ترازنامه: ۸
صورتحساب سود و زیان: ۸
کارخانه تولیدی شکلات فرمند ۹
«سند حسابداری» مهر ماه ۱۰
« دفاتر کل در پایان مهر ماه » ۲۲
« صورت مغایرت بانکی » ۲۶
صورت مغایرت بانکی ۲۷
« ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول » ۲۹
« سند حسابداری آبان ماه » ۳۰
« دفاتر کل در پایان آبان ماه » ۴۳
« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه » ۴۹
تراز آزمایشی چهار ستونی ۵۱
« ارزیابی موجودی پایان آبان ماه » ۵۲
تعداد موجودی پایان دوره   ۳۹۰۰ =  ۱۷۲۰۰  –  ۱۹۶۰۰ + ۱۵۰۰ ۵۲
« سند حسابداری آذر ماه » ۵۵
« دفاتر کل در پایان آبان ماه » ۶۶
« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه » ۷۲
« ثبت عملیات اصلاحی » ۷۳
اطلاعات بدست آمده جهت اصلاح حسابها: ۷۵
تراز آزمایشی اصلاح شده ۷۷
« مبلغ موجودی اول دوره در آذر ماه » ۷۸
« ثبت بستن حسابهای موقت » ۸۲
« ثبت بستن حسابهای دائم » ۸۵
صورتحساب سرمایه ۸۹
صورتحساب سرمایه: ۸۹

 

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد کارخانه تولید شکلات فرمند  به صورت فرضی می باشد که در این کارخانه بعد از خریداری شکر ، و سابر مواد  و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به شکلات می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.
روش انبارداری کارخانه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که تعداد کارگران مشغول در این کارخانه ۱۲ نفر است که هر کدام ماهیانه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ریال دستمزد دریافت می‌دارند .
در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده که اشتباهات و اشکالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشکالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشکالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.
امیدواریم که تلاش ما در این پروژه مقبول حضرتعالی واقع گردد .
شرح صفحه

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری
تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه
تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان
ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۳
سند حسابداری مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر کل در پایان مهر ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه
تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۷/۸۳
ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول
سند حسابداری آبان ماه
دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر کل آبان ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه
تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۸/۸۳
ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده
کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداری آذر ماه
دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۹/۸۳
شرح صفحه

صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۹/۸۳
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده
کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه
صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۳
صورتحساب سرمایه منتهی به ۳۰/۹/۸۳
ترازنامه منتهی به ۳۰/۹/۸۳
 

«تعریف حسابها»
۱ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: ۱ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      ۲ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود.    ۳ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود که در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

۲ـ بدهیها:
به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است که انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

۳ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممکن است از پیش دریافت شده باشد.

۴ـ هزینه‌ها:
هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

۵ ـ سـرمایه:
عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانکار دارد.

ترازنامه:
وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یک گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعکس می‌کند که قابل اندازه‌گیری باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با یکدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

صورتحساب سود و زیان:
یکی از گزارشهای حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می‌کند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را  منعکس می‌کند که نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یک دوره مالی است و موجب تغییر در یکی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

هر چند از دیدگاه عده‌ای از حسابداران و استفاده کنندگان صورتهای مالی اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعکس در ترازنامه است زیرا صورتحساب سود و زیان نتایج عملیات را گزارش می‌کند و دلایل سودآوری شرکت را نشان می‌دهد.

صورتحساب سود و زیان از اقلام زیر تشکیل یافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، سایر درآمدها ، بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سود ناخالص ، هزینه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
کارخانه تولیدی شکلات فرمند
منتهی به ۳۱/۶/۸۳
داراییهای جاری:   بدهیهای جاری:
بانک ۸۷،۱۳۳،۲۰۰  حسابهای پرداختنی ۱۷،۹۷۶،۹۰۰
ح ـ دریافتنی ۶۷،۶۸۷،۵۰۰  اسناد پرداختنی ۱۹،۸۹۹،۹۰۰
پیش پرداخت بیمه ۲،۹۹۰،۰۰۰  جمع بدهیهای جاری: ۳۷،۸۷۶،۸۰۰
اسناد دریافتنی ۷،۸۱۲،۵۰۰
موجودی کالا ۱۶،۶۵۰،۰۰۰
ملزومات ۵،۵۵۰،۰۰۰
جمع داراییهای جاری:  ۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰
داراییهای ثابت:
ساختمان ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
وسایط شکلات یه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰  ســرمایه ۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰
کسر شود:
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه (۳،۵۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتری ۶۶،۵۰۰،۰۰۰
ماشین آلات  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کسر شود:
استهلاک انباشته ماشین آلات (۴،۰۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتری ۷۶،۰۰۰،۰۰۰
اثاثه ۹،۸۰۰،۰۰۰
جمع داراییهای ثابت:  ۵۵۵،۳۰۰،۰۰۰
جمع داراییها  ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰ جمع بدهی و سرمایه ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰

«سند حسابداری» مهر ماه

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است