دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)

مقدمه

1-دربسياري مواردبنابرضرورت هاي عملياتي ،انجام مخارج جزيي وپاره اي پرداخت هاي به فروشندگان كالاوياعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقيم صورت مي گيرد0 به دليل تعدد دفعات وقوع اينگونه هزينه ها وبه منظور ايجادسهولت وتسريع درامرفوق وجلوگيري ازبروزوقفه درعمليات جاري ،اين قبيل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام مي گيرد.

نحوه تنظيم با ثبت :

1-براي هر فعاليت از فرم جداگانه اي استفاده مي شود و عنوان آن در بالاي فرم درج مي گردد . به عنوان مثال خريدار كالا

2-انجام هر فعاليت به ترتيب و نوع آن در فرم درج مي گردد و شماره رديف از يك شروع مي شود و به هر مرحله يك شماره رديف اصلي تعلق مي گيرد و براي هر امضا از يك مرحله ، از شماره رديف فرعي استفاده مي شود كه با مميز از شماره اصلي جدا مي شود . بنابراين اگر براي مرحله اول سه امضاء لازم است امضاء اول شماره 1/1 مي گيرد و امضاء دوم شماره 2/1 و الي آخر

3-هر فعاليت به عمليات مختلفي قابل تجزيه است . لذا هر عمليات در يك رديف از ستون «شرح عمليات » درج مي شود و امضاهاي مربوط به آن عمليات در رديف هاي زير آن مشخص مي شود . چنانچه برخي  از عمليات بر حسب مبلغ ، حجم ، نوع و يا محل وقوع ، تقسيم بندي شدند به طوري كه هر كدام از اين تقسيم بندي ها نيازمند مراحل و مراجع اعمال مجوز متفاوت باشند در آن صورت هر كدام از تقسيم بندي هاي مزبور در يك رديف متمايز درج مي شود .

فهرست مطالب :
بخش اول :
مديريت و وظايف آن 1
بخش دوم :
طرح حسابداري مالي 11
طرح دريافت و پرداخت 47
آيين نامه تنخواه گردان 57
بخش سوم :
طرح سيستم حقوق و دستمزد 69
طرح مجوزهاي مالي 86

مقدمه

1-دربسياري مواردبنابرضرورت هاي عملياتي ،انجام مخارج جزيي وپاره اي پرداخت هاي به فروشندگان كالاوياعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقيم صورت مي گيرد0 به دليل تعدد دفعات وقوع اينگونه هزينه ها وبه منظور ايجادسهولت وتسريع درامرفوق وجلوگيري ازبروزوقفه درعمليات جاري ،اين قبيل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام مي گيرد.

نحوه تنظيم با ثبت :

1-براي هر فعاليت از فرم جداگانه اي استفاده مي شود و عنوان آن در بالاي فرم درج مي گردد . به عنوان مثال خريدار كالا

2-انجام هر فعاليت به ترتيب و نوع آن در فرم درج مي گردد و شماره رديف از يك شروع مي شود و به هر مرحله يك شماره رديف اصلي تعلق مي گيرد و براي هر امضا از يك مرحله ، از شماره رديف فرعي استفاده مي شود كه با مميز از شماره اصلي جدا مي شود . بنابراين اگر براي مرحله اول سه امضاء لازم است امضاء اول شماره 1/1 مي گيرد و امضاء دوم شماره 2/1 و الي آخر

3-هر فعاليت به عمليات مختلفي قابل تجزيه است . لذا هر عمليات در يك رديف از ستون «شرح عمليات » درج مي شود و امضاهاي مربوط به آن عمليات در رديف هاي زير آن مشخص مي شود . چنانچه برخي  از عمليات بر حسب مبلغ ، حجم ، نوع و يا محل وقوع ، تقسيم بندي شدند به طوري كه هر كدام از اين تقسيم بندي ها نيازمند مراحل و مراجع اعمال مجوز متفاوت باشند در آن صورت هر كدام از تقسيم بندي هاي مزبور در يك رديف متمايز درج مي شود .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 95

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد