دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

فهرست مطالب

چکيده
مقدمه
واژگان کليدي
تعريف و تاريخچه
كتب لغت
ترمينولوژي حقوق
بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي
تعريف کلي
عنصر مادي
عنصر مادي جرم رشاء
عنصر معنوي
عنصر قانوني
نتيجه گيري:
رايش
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
ارتشاء
عنصر مادي
عنصر رواني
عنصر قانوني
جرايم عليه عدالت
رشاء و ارتشاء
کتاب
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
فقهاي متاخر
عقل
اقسام رشوه
نظر شيخ انصاري:
تفاوت رشوه با جعل
تفاوت رشوه و هديه:
بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي
راهکارها برای پيشگيری از اين پديده شوم
بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي
بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي
نتيجه گيري و ارائه راهکار
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگليسی

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکيده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کليدي

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي

تعريف و تاريخچه

دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:

كتب لغت

1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

کتب :

 1. علامه طباطبايي ،1383 ، تفسير الميزان، چاپ 13،قم، نشر دارالفکر
 2. شهيدي،سيد جعفر،1371، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي
 3. جعفري لنگرودي، 1383،«ترمينولوژي حقوق»، چاپ 19، تهران، انتشارات ميزان
 4. زرنگ، محمد،1381،«تحول نظام قضايي ايران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي
 5. ميرمحمد صادقي، حسين،1381، «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، تهران، نشر ميزان
 6. گلدوزيان، ايرج، 1382 ،«محشاي قانون مجازات اسلامي»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
 7. گلدوزيان، ايرج،1383 ، «جزاي اختصاصي»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 8. زراعت،عباس،1379 ،«شرح قانون مجازات تعزيرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات ميزان
 9. پيماني، ضياء الدين ،1385 ،«جرائم عليه امنيت وآسايش عمومي»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ميزان
 10. صالح وليدي ،محمد،1377 ،«حقوق جزاي اختصاصي درجرائم مالي عليه آسايش عمومي»،چاپ اول،تهران ،انتشارات ميزان
 11. مالمير،محمود ،1383، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات ميزان
 12. بازگير، يدالله،1381 ،«كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا در آراي ديوان عالي كشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات ميزان
 13. محمدپور، اسكندر،1371، «تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
 14. حقي،محمد،« عدالت و رشوه»
 15. تحرير الوسيله – امام خميني – ج 2 – ص 537 – مسئله6.
 16. خودآموز لمعه حجة الاسلام حاج سيد مهدي غضنفري – ج 1 – ص 355
 17. شرايع الاسلام محقق حلي
 18. تحريرالوسيله امام‌خميني، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
 19. جواهر الکلام، شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)

مقالات :

 1. محمودي، مهدي،« نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري ازبروزفساد اداري»، سايت صنايع ومعادن ايران
 2. گروه گزارش روزنامه ايران،« رشوه حرام رايج »،بهمن ماه 1383
 3. گروه اجتماعي روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، ديماه 1382
 4. مروستي، يحيي،« توضيحي در مساله رشاء وارتشاء»، سايت قوانين
 5. توضيحي در مسئله رشاء و ارتشاء،هيات تحريريه،1344
 6. تحليلي از فساد و فساد زدائي،دكتر فرج الله ناصري،مجله حقوقي دادگستري،1355
 7. نشريه آموزشي سازمان قضائي نيروهاي مسلح – ش 7 – مقاله آقاي ناصر رسايي نيا
 8. نگرشي بر مجازات راشي ،حميد دلير،سايت قوانين، 1372

قوانين :

 1. قانون مجازات اسلامی، تاليف جهانکير منصور، 1385 ، نشر ديدار
 2. قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تاليف جهانگير منصور، 1385، نشر ديدار
 3. قانون مجازات نيروهای مسلح، تاليف جهانگير منصور، 1384، نشر ديدار
 4. قانون آئين دادرسی کيفری، تاليف جهانگير منصور، 1383، نشر ديدار

منابع انگليسی

 1. Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007
 2. The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.
 3. bribery- wikipedia- 2006
 4. answers.com/bribery
 5. Session Laws 1983, c. 780, s. 1.
 6. Session Laws 1993 (Reg. Sess., 1994)

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 65

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

 

 

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد