دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي

مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي

فهرست مطالب

مباحث توسعه‌اي و قانونگذاري 1
در نظام مالي اسلامي 1
سخن ناشر 5
رئيس مركز تحقيقات 6
چکيده: 6
فصل اول: مقوله‎هاي قانونگذاري و توسعه 7
1. 1. مقدمه 7
2- 1. روش‎شناسي تحقيق 10
3- 1. يافته‎هاي نظر سنجي 11
1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالي اسلامي 12
2-3- 1. مقوله‎هاي كليدي در رابطه با بازار سرمايه اسلامي 16
الف) چارچوب قانونگذاري 17
رديف 18
الف- 1-1- اصول مربوط به قانونگذار 21
الف- 1-2. اصول مربوط به همكاري 26
الف- 1-3- اصول مربوط به صادركنندگان اوراق بهادار 28
يكي از اصول IOSCO در اين رابطه بيان مي‎كند كه: 31
قابل مقايسه بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات؛ 33
الف- 1-4- اصول مربوط به طرح‎هاي سرمايه‎گذاري گروهي 36
– رويه‎هاي مديريت داخلي. 36
الف-1-5 اصول مربوط به واسطه‎هاي بازار 39
ب- پيروي وتبعيت از شرع 41
ج- دامنه وسيع محصولات 46
د- كارايي هزينه‎ و چارچوب مالياتي 49
هـ – متخصصان بازار 51
و- آموزش سرمايه‎گذاران 53
ز- تقسيم دانش 53
4-1- نكات برجسته نظرسنجي 54
فصل دوم: نتيجه‎گيري 55
ضميمة 1 60
ضميمة 2 62
فهرست واژگان بازار سرمايه اسلامي 62
بيع با ثمن مؤجل (BBA) 62
بيع العينه 62
«بيع الاستجرار» 63
«بيع الدين» 63
بيع المزايده 63
بيع سلم 63
بيع الوفاء 64
ضمان 64
غرر 64
حق مالي 65
هبه 65
حواله 65
ابراع 65
اجاره 65
اجاره ضمن بيع 65
استصناع 66
جعاله 66
كفالة‌ 66
خيلبة 66
خيانت 66
مال 67
ميسر 67
مضاربه 67
مرابحه 67
مشاركت 68
مقاصه 68
قبض 68
قرض‌الحسنه 68
رهن 69
ربا 69
صرف 69
تنجش 69
تعويض 69
اجرت 70
عربون 70
عقد المعاوضه 70
قرارداد بخشش 70
عقد الاشتراك 70
عقد التبرع 70
شريعت 71
تدليس العيب 71
تكافل 71
ضميمه 3 71
ضميمة 4 73
كتاب‌نامه 73
سخن ناشر
از جمله وظايف و كارويژه هاي مراكز تحقيقاتي, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتي است كه به نوعي در سطح جامعه علمي يا اجرايي مطرح هستند. مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق به منظور انجام اين مهم, طيف متنوعي از فعاليتها را در دستور كار خود دارد كه از آن جمله مي‌توان به برگزاري سخنراني علمي, نشستهاي تخصصي, همايش و سمينار, كارگاههاي موردي و … اشاره داشت. اگر چه انجام فعاليتهايي از اين قبيل مي تواند في نفسه مفيد باشد, اما اطلاع رساني و بيان دستاوردها ضرورتي ديگر است كه مكمل فعاليت بالا به شمار مي آيد. اثر حاضر با اين هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش مي نمايد تا گزارشي از يك ايده پژوهشي مهم را خدمت علاقه‌مندان ارايه دهد. لازم است در اين ارتباط يادآوري شود كه:
اثر حاضر ترجمه متني است كه به سفارش مركز و در چارچوب برنامه‌هاي پژوهشي گروه نظام مالي اسلامي تهيه شده است.
گروه در نظر دارد تا براي بومي سازي اين نظريه در سطح جامعه ايران, نشست تخصصي را با حضور كارشناسان برگزار نمايد كه متعاقباً گزارش آنها ارايه خواهد شد.
مركز از طريق انتشار گزارش هايي از اين قبيل تلاش مي نمايد تا در ارايه راه حل علمي براي مسايل اجرايي مستند به ديدگاه كارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
مركز ضمن استقبال از ساير نظرات كارشناسي در اين زمينه, آمادگي خود را جهت دريافت و بهره برداري از ديگر ديدگاهها اعلام مي دارد. اميد آنكه از طريق تضارب افكار كارشناسانه, زمينه ظهور انديشه هاي صائب بيش از پيش فراهم آيد.

رئيس مركز تحقيقات

چکيده:

صنعت خدمات مالي اسلامي متشکل از بانکداري اسلامي، بيمه اسلامي و بازار سرمايه اسلامي با پيشرفت خود يک بخش مهم و اساسي در بازار مالي جهاني محسوب مي‌شود. در اين گزارش اصول مالي اسلامي و دستورات شرعي در خصوص معاملات اسلامي ارائه شده و پيشرفتهاي حاصل در حوزة بانکداري اسلامي، بيمه اسلامي و بازار سرماية اسلامي تبيين گرديده و چشم‌انداز آتي صنعت خدمات مالي اسلامي در حوزه‌هاي مختلف کارکردي مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎هاي قانونگذاري و توسعه
1. 1. مقدمه
در اين فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالي اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه شامل مقوله‎هاي قانونگذاري غربي و اسلامي و همچنين ابتكارهايي است كه توسط بخش خصوصي و دولتي كشورهاي عضو IOSCO براي تسريع رشد صنعت خدمات مالي اسلامي صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و يافته‎هاي حاصل از نظر سنجي گروه كاري و مصاحبه‎هاي انجام شده و همچنين تحقيق وسيع گروه مي‎باشد. گروه كاري در واقع رويه‎ها و رويكردهاي كشورهاي مختلف در رابطه با قوانين بازار سرمايه اسلامي را با يكديگر مقايسه كرده است. اميدواريم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنين موضوعاتي كه در اين بخش مورد بحث قرار مي‎گيرند، محركي براي بررسي و تحقيق بيشتر در مقوله‎هاي قانونگذاري مربوط به توسعه بازارهاي سرمايه‎ اسلامي باشند.
با توجه به مأموريت گروه كاري، مباحث مطرح شده بيشتر روي نقش IOSCO به عنوان يك سازمان قانونگذاري و استانداردگذاري بين‎المللي تأكيد دارد. اين گزارش هيچ گونه پيشنهاد خاصي را مطرح نكرده بلكه موضوعات قانونگذاري را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمايت از سرمايه‎گذاران، كاهش ريسك سيستمي و تضمين عدالت، كارايي و شفافيت بازارها. اين گزارش بويژه كاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعاليت‎هاي بازار سرمايه اسلامي مورد بحث قرار مي‌دهد.
همان‎طور كه ذكر شد با توجه به اينكه بازار سرمايه اسلامي يك بازار نوظهور است در مقوله‎هاي مورد بحث، فاكتورهاي مربوط به توسعه و پيشرفت اين بازار نيز در نظر گرفته مي‎شود. گروه كاري در اين رابطه به مقدمه آيين نامة IOSCO نيز توجه كرده است. اين مقدمه بيان مي‎كند كه:
مقاماتي كه در رابطه با اوراق بهادار فعاليت مي‎كنند مصمم مي‎شوند كه براي داشتن قوانين بهتر براي بازارها چه درسطح محلي و چه در سطح بين‎المللي، با يكديگر همكاري كنند تا بازارهايي عادلانه، كارا  و مناسب بوجود آيد. آنها براي دستيابي به اين هدف:
– اطلاعات خود را با يكديگر مبادله مي‎كنند تا به توسعه بازارهاي محلي كمك كنند،
– تلاش‎هاي خود را با يكديگر هم سو و هم جهت مي‎كنند تا به تدوين استانداردها و نظارت دقيق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و
– به صورت متقابل به يكديگر كمك كنند تا با بكارگيري استانداردها و جلوگيري از تخلفات، انسجام بازار را تضمين نمايند.
گروه كاري اعتقاد دارد كه بايد درك وسيعتري از مقوله‎هاي توسعه‎اي در رابطه با قوت بخشيدن به عملكرد بازارهاي سرمايه اسلامي چه در سطح محلي و چه در سطح بين‎المللي بوجود آيد. در اين گزارش اين مقوله‎ها بصورت عميق‎تر مورد بررسي قرار مي‎گيرد. هرچند كه در مورد بازار سرماية اسلامي، جنبه‎هاي شرعي و بويژه تفاسير شرعي حائز اهميت است، امّا بحث در مورد اين موضوعات خارج از اهداف و صلاحيت IOSCO مي‎باشد بنابراين در حاليكه گروه كاري در گزارش خود اين موضوعات را معرفي كرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و يافته‎هاي بدست آمده از تحقيق، مورد بحث قرار دهد.
2- 1. روش‎شناسي تحقيق
گروه كاري براي تسهيل فرآيند جمع‎آوري اطلاعات، از يك پرسشنامه مفهومي استفاده كرد كه بين برخي از اعضاي منتخب IOSCOو همچنين برخي افراد ديگر كه خارج از IOSCO بودند، توزيع شد.
ساختار پرسشنامه تحقيق به گونه‎اي طراحي شده بود كه موارد ذيل را پوشش دهد:
الف- موضوعات مربوط به يك چارچوب قانونگذاري براي محصولات و خدمات بازار سرمايه اسلامي و مقوله‎هاي مربوط به پيروي از شرع و حمايت از سرمايه‎گذاران؛
ب- مقوله‎هاي مربوط به مباني بازار سرمايه اسلامي از قبيل چارچوب‎هاي مالياتي وحسابداري؛ و
ج- مقوله‎هاي بين‎المللي در ارتباط با تلاشهاي همكاري بين كشورهاي مختلف و هماهنگي ميان انديشمندان و محققان اسلامي.
نتايج بدست آمده از پرسشنامه، مبناي مفيدي را براي مقايسه اقدامات و تلاشهاي انجام شده توسط كشورهاي مختلف در ارتباط با مقوله‎هاي قانونگذاري و توسعه بازار سرمايه اسلامي بوجود آورد. علاوه براين، تحقيق وسيع گروه كاري كه با استفاده از منابع دست دوّم  انجام شد و همچنين گفتگوها و مباحثاتي كه با مشاركت كنندگان منتخب صنعت خدمات مالي اسلامي صورت گرفت باعث شد كه درك وسيعتر و بينش عميق‎تري نسبت به بازار سرمايه اسلامي حاصل شود. اين اطلاعات براي تكميل پاسخ‎هايي كه به نظر سنجي داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
3- 1. يافته‎هاي نظر سنجي
فرآيند نظر سنجي،‌ چالش جمع‎آوري مجموعه‎اي‎ از اطلاعات دربارة بازار سرمايه‎ اسلامي كه يك بازار نسبتاً جديد است را آشكار ساخت. عليرغم محدوديت‎هايي كه به علّت فقدان وجود پايگاههاي اطلاعاتي نظام يافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامه‎اي كه گروه كاري توزيع كرده بود ، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد كه معادل 39 درصد از كل پرسشنامه‎هاست.
يافته‎هاي حاصل از نظر سنجي و تحقيق گروه كاري را در دو بخش مورد بحث قرار مي‌دهيم؛ يكي شرح مختصر صنعت خدمات مالي اسلامي وديگري مقوله‎هاي كليدي در رابطه با بازار سرمايه اسلامي.

1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالي اسلامي
نتايج حاصل از نظر سنجي نشان داد كه فعاليت‎هاي مالي اسلامي به طور كلي شامل سپرده‎گذاري، تأمين مالي، بيمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 كشوري كه به نظر سنجي پاسخ دادند، 24 كشور اظهار كردند كه داراي فعاليت‎هاي مالي اسلامي هستند. فهرست كشورهايي كه داراي فعاليت‎هاي مالي اسلامي هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.

جدول 1-1. 3. 4: كشورهاي پاسخ دهنده به نظر سنجي كه در آنها فعاليت‎هاي مالي اسلامي وجود دارد.
1 استراليا 13 نيجريه
2 بحرين 14 پاكستان
3 بنگلادش 15 قطر
4 بوسني 16 سنگاپور
5 كانادا 17 آفريقاي جنوبي
6 عمان 18 سري‎لانكا
7 هند 19 سودان
8 اندونزي 20 تايلند
9 اردن 21 تركيه
10 كره 22 امارات متحدة عربي
11 لبوآن 23 انگلستان
12 مالزي 24 ايالات متحده آمريكا

دانلود پروژه مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد