دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي

مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي 
فهرست مطالب
معرفي پيشگيري از آلودگي 5
جلوگيري از آلودگي 11
جدول 1-1 11
برگزيده اي از برنامه هاي جلوگيري از آلودگي صنعتي و اهداف آن 11
(منبع : U.S.EPA ,  1991 ) 12
اقتصادي موثر . 13
شكل 1-1 15
برخي مواد به سختي دور ريخته ميشوند 16
علم در گذر تاريخ 19
فرايند هاي صنعتي شدن تبديل يك جامعه فرهنگي به جامعة صنعتي را توضيح ميدهد 19
انقلاب صنعتي 21
جلوگيري از آلودگي چيست ؟ 29
تعريف زباله 31
تعريف جلوگيري از آلودگي 34
شكل 2-1 35
اصطلاحات ديگر 36
تجديد پذيري 38
تعريف ديگري كه وجود دارد تجديد پذيري يا مديريت زباله هاي تجديد پذير ميباشد. 38
سلسله مراتب جلوگيري از آلودگي 41
بازيابي و جلوگيري از آلودگي 44
اخلاق زيست محيطي 46
پايايي 49
ارزيابي سيكل عمر 52
فاكتورهاي جلوگيري از آلودگي 58
كاربردهاي ارزيابي سيكل عمر 67
طراحي استراتژيك يك واحد 68
توسعة توليد 72
انتخاب و اصلاح فرايندها 76
ادعاها جهت افزايش فروش و تبليغات 85
برچسب هاي زيست محيطي 86
استفاده از مدل كامپيوتري در ارزيابي سيكل عمر 91
معرفي پيشگيري از آلودگي
ما آموخته‌ايم محدوديتهاي ذاتي را از رفتار دفن زباله‌ها .
يك مسأله اگر در يك بخشي از محيط زيست حل شود امكان دارد در بخش ديگر به مسأله اي جديد تبديل بشود .
ما بايد آلودگيهاي اذيت كننده را به منبع و مبدأ آن محدود كنيم كه از نقطه اي به نقطه‌اي ديگر انتقال پيدا نكند .
با اين توضيحات ويليام ريلي . رئيس آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا (EPA) در سال 1990 خط مشي جديد EPA براي اعتماد به پايان رفتار خطي زباله‌هاي صنعتي و ترويج بر طرف شدن توليد زباله در منابع را اعلام كرد.
اگرچه اين تئوري جديد بود ولي از لحاظ كاربردي تازه نبود.
صنايع بسياري از سالهاي قبل شروع به استفاده از اين الگو كرده بودند و آن انقلابي در روية آژانس بود. قبل از بررسي ادامة اين موضوع كه پيشگيري از آلودگي چيست و اينكه چگونه ميتواند تأثير گذارتر انجام شود به ما اجازه بدهيد يك نگاهي داشته باشيم به اينكه چگونه كمپاني 3M رشد كرد
تجارب 3M
كمپاني 3M، يك شركت چند مليتي بسيار مهم است با بيش از 130 مكان صنعتي در ايالات متحده بعلاوة تعدادي ديگر در41 كشور كه توليد ميكند هر چيزي را از نوع با كيفيت و سحر آميز آن علاوه بر دارا بودن عنوان يكي از بزرگترين توليد كننده هاي مايحتاج مصرف كننده ها، 3M همچنين يكي از بزرگترين توليد كننده هاي زباله بود از سمي گرفته تا غير سمي نه تنها در 3M زباله ها از فرايندهاي صنعتي توليد ميشوند بلكه آنها همچنين در ضمن پردازش و عملكرد روي كالاها و مواد شيمايي كه در توليدات 3M شركت دارند نيز توليد ميشود و توليد ميشوند در ضمن حمل و نقل مواد خام به كارخانه صنعتي و  در راستاي كامل شدن فرايند توليد از كارخانه تا اينكه بدست مصرف كننده برسد و پس از رفع نياز مصرف كننده تا اينكه توسط او دور ريخته شود .
زباله ها همچنين توليد ميشوند در  پردازشها و عملكرد روي كالاها و مواد شيميايي كه شركت دارند در توليدات 3M و در حمل و نقل مواد خام به كارخانه صنعتي و در راستاي تكميل توليدات از كارخانه تا مصرف كننده و پس از آنكه مصرف كننده كار خود را با توليدات به انجام برساند و آنها را دور بريزد .
3M ،‌ علاوه بر تعداد زيادي از فعاليتها شروع كرده بود به رسيدگي  به كارهاي مديريتي ناشي از افكار عمومي .
كمي دور تر از سال 1960 و نزديك سال 1970 بوجود آمد يك صداي بلند و رسايي توسط عموم جامعه براي نظافت كردن محيط زيستمان و جلوگيري
زيانهاي بيشتر .
كنگره بسرعت تصويب كرد ماده‌هايي از قانون مهمي كه طراحي شده بود كه اين عمل را به انجام برساند .
اين قانون مشتمل بود بر اصلاح امور وابسته به پاكيزگي هوا (AAA) در سال 1967، خط مشي ملي مربوط به محيط زيست (NEPA) درسال 1969 ، اتحاديه كنترل آلودگي آب (FWPCA) در سال 1972 ، فعاليت مربوط به آب نوشيدني سالم (SDWA) در سال 1974 ، و اتحاديه كنترل مواد سمي (TSCA) و منابع از بين نرفتني و فعاليتهاي بازيابي (RCRA) در سال 1979 .
اين موارد و قانونهاي ديگر محيط زيست با توضيحات بيشتر در فصل 4 ارائه
خواهد شد .
در نتيجة فشارهاي  افكار عمومي، صنايع پيشاپيش ديگران شروع كردند به امتحان كردن راههايي براي برخورد با زباله هايشان ( براي بهتر شدن شرايط زيستي) براي كاهش مقدار زباله هايي كه توليد ميكردند .
هنگاميكه شركت 3M شروع كرد به بررسي مديريت زباله هاي شركت فهميد كه آنها هرگز نتوانستند به هدف پاكيزگي محيط زيست در ضمن برخورد به زباله ها برسند .
بيشتر تكنولوژيهاي برخورد با زباله ها نميتوانند زباله ها را از بين ببرند اما ميشود آن را از مقداري به مقدار ديگري  بطور نسبي تغيير داد . با درنگ در مسألة آلودگي احتمالي.
در نتيجه 3M تصميم گرفت به جلوگيري از زباله از هنگاميكه توليد ميشود در مكان اوليه كه تنها حل عملي آن بود .
در سال 1975 كمپاني شروع كرد به آشنا كردن كمپاني هاي هم عرض با برنامه هاي جلوگيري از آلودگي و معرفي شد اتحاديه اي جديد با خطي مشي جلوگيري از آلودگي درمكان توليد آن هر جا و هر زمانيكه امكان پذيربود .
اين روية جديد ادعا ميكند كه 3M :‌
– حل خواهد كرد آلودگي محيط زيست شخصي و مشكلاتي كه زمان زيادي از آن ميگذرد .
-جلوگيري خواهد كرد از آلودگي در مكان اولية توليد هر كجا و هر زمان كه امكان پذيرباشد .
-توسعه خواهد داد توليداتي را كه كمترين تأثير مخرب روي محيط زيست داشته باشند .
-نگهداري و محافظت خواهد كرد از منابع در ضمن آبادي سازي و ساير روشهاي مقتضي .
-اين اطمينان وجود دارد كه قابليتها و توليدات آن در سراسر ايالات متحده و دولتهاي محلي يافت ميشوند و آيين نامه ها و مقررات آن نيز مورد پشتيباني قرار خواهند گرفت .
-آژانسهاي دولتي وسازمانهاي دفتري هر جا كه ممكن باشد در فعاليتهاي مرتبط به محيط زيست دخالت ميكنند .
بدين ترتيب جلوگيري از آلودگي پاية خط مشي تمام رفتارهاي زيست محيطي 3M ميباشد.
كاربرد و دانستن رفتار زباله ها متقدم و پايه اي ميباشد نسبت به مديريت زباله ها .
3M در ابتدا نگاه ميكند به كاربردي بودن و امكان پذير بودن فرايند هاي اصلاح، بازيابي ، احيا و افزايش راندمان .
هدف سازمان جلوگيري از آلودگي 3M پرداختن به برنامه اي است كه جلوگيري از آلودگي را بعنوان مشي شركت در سراسر آن از مديريت تا آزمايشگاه تا كارخانجات صنعتي ميشناسد .
آن پايه ريزي شده بر اين اساس است كه جلوگيري از آلودگي مي پردازد به مولفه هاي سود از گذار پرداخت به محيط زيست و كاهش رفتارهاي پر هزينه و انهدام زباله، كار برد صرفه جويي ، توسعه كيفيت محصولات و مشاركت مثبت بيشتر .
برنامة 3P را ، موفق بوده است . و شرايط ادغام كامل سيستمهاي مديريتي زيست محيطي با كيفيت و آفرينش فرهنگ مشاركت حساس به محيط زيست در 3M ايجاد كرده است .
مهندسين محيط زيست تعئين شده اند براي اشتغال در واحدهايي كه تسهيل كنند مشاركت در برنامه هاي 3P ، كارمندان جايزه داده ميشوند براي شناسايي روشهايي براي جلوگيري از توليد زباله يا روشهايي براي بازيابي مواد و كنفرانسها و همايشهايي برقرار ميشود در سراسر شركت بوسيله گروههاي كارمندي تا به تبادل نظر در مورد جلوگيري از زباله بپردازند .
هرسال تقريباً 120 ميليون دلار بودجة 3M براي تحقيق و توسعة مرتبط با صادرات محصولات زيست محيطي كه در بر مي گيرند كاهش آسيب به محيط زيست از طريق اصلاح توليدات و فرايندها .
دانلود پروژه مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد