خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه متالوگرافی، سختی سنجی، میکروسختی سنجی
دانلود پروژه متالوگرافی، سختی سنجی، میکروسختی سنجی

دانلود پروژه متالوگرافی، سختی سنجی، میکروسختی سنجی

متالوگرافی، سختی سنجی، میکروسختی سنجی، تمپر در دماهای C˚(۳۰۰-۷۰۰)، چدن های سفید مقاوم به سایش کروم دار حاوی ۸-۱۲ درصد کروم
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول :چدنهای کروم دار
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱
چدنهای کرم دار ……………………………………………………………………………………….. ۱
اثر ساختار میکروسکوپی …………………………………………………………………………… ۳
انتخاب زمینه ……………………………………………………………………………………………. ۴
ذوب و ریخته گری چدن پرکرم ………………………………………………………………….. ۷
ریختن فلز مذاب ………………………………………………………………………………………. ۹
تنش های ناخواسته (‌پسماند ) در قطعات……………………………………………………… ۱۰
ترک ناشی از سنگ زنی ……………………………………………………………………………… ۱۱
ملاحظات متالورژیکی ……………………………………………………………………………….. ۱۱
سختی پذیری …………………………………………………………………………………………… ۱۵
انتخاب ترکیبات ……………………………………………………………………………………….. ۱۵
مقادیر کربن و کرم ……………………………………………………………………………………. ۱۶
عناصر آلیاژی …………………………………………………………………………………………… ۲۱
خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای پرکرم……………………………………………………… ۲۱
کاربرد چدنهای پرکرم…………………………………………………………………………………. ۲۲
گلوله های آسیابها وبدنه ها ………………………………………………………………………… ۲۴
خوردگی و سایش با تنش پایین …………………………………………………………………… ۲۶
کاربرد در پمپهای ضد سایش ……………………………………………………………………… ۲۶
دلایل ناموفق بودن ……………………………………………………………………………………. ۲۸
کم بودن مقاومت سائیدگی …………………………………………………………………………. ۲۸
شکست ترد……………………………………………………………………………………………… ۲۹
عملیات حرارتی چدنهای پرکرم …………………………………………………………………… ۳۰
سرعت گرم کردن …………………………………………………………………………………….. ۳۱
روش آستنیته کردن ……………………………………………………………………………………. ۳۲
سرعت سرد کردن …………………………………………………………………………………….. ۳۳
برگشت یا تمپر…………………………………………………………………………………………. ۳۵
آستنیته باقیمانده ………………………………………………………………………………………… ۳۵
دمای کوئینچ ……………………………………………………………………………………………. ۳۶
سخت کردن با کمک تصرمات حرارتی زیر  دماهای بحرانی …………………………….. ۳۷
فصل دوم : چدنهای نیکل دار (Ni-Hard)
چدنهای نیکل سخت ……………………………………………………………………………….. ۴۰
چدن سفید مارتنزیتی …………………………………………………………………………………. ۴۰
استحکام کششی ……………………………………………………………………………………….. ۴۱
مقاومت در برابر ضربه ……………………………………………………………………………….. ۴۱
مسائل طراحی ………………………………………………………………………………………….. ۴۲
ترکیب شیمیایی ………………………………………………………………………………………… ۴۴
– کربن …………………………………………………………………………………………….. ۴۴
-سیلیسیم …………………………………………………………………………………………. ۴۵
-منگنز …………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-گوگرد …………………………………………………………………………………………… ۴۶
-فسفر………………………………………………………………………………………………. ۴۶
-نیکل ……………………………………………………………………………………………… ۴۷
-کرم ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷
-عناصر دیگر ……………………………………………………………………………………. ۴۸
ساختمان میکروسکوپی ……………………………………………………………………………… ۴۸
– ساختمان میکروسکوپی سطح قطعه ریختگی ………………………………………… ۵۲
ذوب در انواع کوره ها
-ذوب در کوره کوپل………………………………………………………………………….. ۵۴
-ذوب در کوره های برقی …………………………………………………………………… ۵۷
– ذوب در کوره بوته ای ……………………………………………………………………… ۵۸
– ذوب در کوره های شعله ای …………………………………………………………….. ۵۸
-ذوب به روش دوپلکس …………………………………………………………………….. ۵۹
قراضه های نیکل – سخت ………………………………………………………………………… ۵۹
ریخته گری چدنهای نیکل – سخت …………………………………………………………….. ۵۹
انقباض…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
ماهیچه سازی …………………………………………………………………………………………. ۶۰
کاربرد مبرد……………………………………………………………………………………………… ۶۰
جلوگیری از پیچیدگی قطعات مبرد ………………………………………………………………. ۶۲
قرار دادن قسمتهای قابل تراش در قطعات قبل از ریختن …………………………………. ۶۲
ریختن مذاب  و تغذیه قطعه ریختگی ………………………………………………………….. ۶۴
عملیات تمیز کاری ……………………………………………………………………………………. ۶۵
کنترل ……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
تعیین سختی …………………………………………………………………………………………….. ۶۷
آنالیز شیمیایی …………………………………………………………………………………………… ۷۰
مطالعات میکروسکوپی ………………………………………………………………………………. ۷۱
چدن های سفید مارتنزیتی  ( Ni-Hard)عملیات حرارتی ………………………………… ۷۲
Ni- Hard یوتکتیک…………………………………………………………………………………. ۷۶
جوشکاری……………………………………………………………………………………………….. ۷۶
عملیات تکمیلی و نهایی …………………………………………………………………………….. ۷۸
قسمتهای قابل تراش ………………………………………………………………………………….. ۷۸
عملیات سنگ زنی ……………………………………………………………………………………. ۷۹
ماشینکاری ………………………………………………………………………………………………. ۸۰
ماشینکاری بدنه پمپهای گریز از مرکز …………………………………………………………… ۸۱
ماشینکاری میله ……………………………………………………………………………………….. ۸۱
صفحات مقاوم در مقابل سایش …………………………………………………………………… ۸۱
تعیین سختی …………………………………………………………………………………………….. ۸۲
فصل سوم :‌شرح آزمایش
عنوان آزمایش ………………………………………………………………………………………….. ۸۴
شرح آزمایش …………………………………………………………………………………………… ۸۴
نتایج به دست آمده از آزمایش …………………………………………………………………….. ۹۱
منابع ………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

چکیده :
پدیده سایش (Wear) یکی از معضلاتی است که صنعت از دیرباز با آن مواجه بوده است . برخورد منطقی در جهت رفع این مشکل ، مرهون بررسی دقیق پدیده و عوامل موثر بر آن می باشد . بدین منظور برخی از مواد مناسبی که با توجه به مبانی متالورژیکی در عمل قابل استفاده می بانشد مانند (چدنهای سفید کرم دار، Ni-hard) مورد بررسی قرار می دهیم .
– تعریف سایش و عوامل موثر بر آن
سایش عبارت است از تلفات مکانیکی ماده از سطح یک جسم بواسطه تماس آن با سطح یا جسم دیگر علیرغم مکانیکی بودن این پدیده ، گاه با واکنشهای شیمیایی نیز همراه می شود .
– فاکتورهای کلیدی موثر برسایش عبارتند از :
۱) متغیرهای متالورژیکی نظیر سختی ، چقرمگی ( tough ness) ساختار میکروسکوپی و ترکیب شیمیایی
۲) متغیرهایی نظیر مواد در حال تماس ( نظیر ساینده ها و مشخصات آنها ) نوع و روش بارگذاری (Loading) ،سرعت ، دما ، زمان ، خشونت سطحی ، روانکاری ( Lubrication) و خوردگی .
در اینجا ما دو نوع ا زمواد مقاوم به سایش را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از چدنهای سفید پرکرم و چدنهای سفید Ni-hard که ابتدا چکیده ای از این دو نوع چدن سفید را در پایین می آوریم .
در اینجا دو نوع چدن سفید پرکرم و Ni-hard را مورد بررسی قرار میدهیم .
۱- چدنهای سفید Ni-hard
Ni-hard چدن سفید آلیاژی نیکل – کرم داری است که مقاومت قابل ملاحظه ای در مقابل سایش دارد . بیش از ۵۰ سال است که این آلیاژ وارد صنعت شده و موارد مصرف ، منحصر به فردی در صنایعی چون شکل دادن فلزات ، استخراج معدن ، نیروگاهها ، سیمان ، سرامیک ، رنگ، حفاری ، زغال سنگ و کک ، ریخته گری و دیگر صنایع پیدا کرده است این آلیاژ (که قیمت نسبی آن پایین است ) را می توان به جای چدن سفید معمولی در مواردی که به مقاومت در مقابل سایش مورد نیاز است و نیز به جای فولاد ۱۲ درصد منگنز در مواردی که به مقاومت در مقابل آلیاژ، غلطک های نورد ، زره آسیاب ها ، رینگ های بولدوزر ، کلاهک غلطک (‌ Noll-heads)اجزاء پمپهایی که در گل و لای کار می کنند لوله و زانوها و خرد کننده ها می باشد .
در حالیکه Ni-hard نام مناسبی برای قطعات ریختگی این کلاس آلیاژی است ، و در حقیقت در پاره ای از کشورهای صنعتی جهان این نام بعنوان یک نام تجاری به ثبت رسیده است ، اما قطعاتی با ترکیب شیمیایی Ni-hard بوسیله تولید کننده هایی که در این زمینه تجربیاتی دارند تحت عناوین تجارتی خودشان از قبیل NI CROMAX , DIAMAX , BF954, ELVERITE, DIAMITE نیز تولید می شوند .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است