دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مددکاری

 مدد کاری

فهرست  مطالب
پیشگفتار
فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه:
فصل اول: مانی مددکار اجتماعی
–       تعریف مددکاری
–       حرفه مددکاری
–       تاریخچه مددکاری
–       نقش های مددکار اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
–       پذیرش
–       فردیت
–       رازداری حرفه ای
–       مشارکت
–       خود آگاهی
فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی
–       مشاهده
–       مصاحبه
–       بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
–       گزارش نویسی
–       پرسش نامه و غیره
فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی
الف- روشهای اصلی
1- مددکاری خودی
2- مددکاری گروهی
3- مددکاری جامعه ای
ب- روشهای فرعی
1- تحقیق و پژوهش
2- مدیریت کاری
3- اقدامات اجتماعی
–  تارخچه مددکاری در ایران
– اهمیت مددکاری فردی
– عمده مهارتهای مددکاران فردی
– تعریف گروه و انواع گروه
– تاریخچه مددکاری گروهی
– مهات ها مددکاری گروهی
– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی
– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد
– اصول مددکاری گروهی
– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی
– مهارت های مددکاری گروهی
– فواید خود افشایی
– تعریف مددکاری جامعه ای
– مفهوم اجتماع
– اهداف مددکاری گروهی
– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی
فصل اول:
مباني مدد كاري اجتماعي :
1-تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد  مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن  تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي  كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن  سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي  در آنان بوجود آيد . ( تعريف كامل ) در همه مشاغل
2-  مدد كاري عبارت از ايجاد تغيير ( كل معاني مدد كاري  را در بر دارد )
( تغيير درفكر مدد جو ،تغيير در رفتار وروحيه وطرز تفكر )
3-مدد كاري اجتماعي به كليه اقدامات وفعاليتهايي اطلاق مي گردد كه در آن سعي مي شود  مشكلات مددجويان از روشهاي مختلف نظير مشاهد      ÷ه ، مصاحبه ، بازديد منزل ، ومطالعه  پرونده مددجويان مشكلات آنان حل گردد .
4-مدد كاري اجتماعي ، دانشي است سودمند كه براي حل مشكل گروههاي آسيب پذير ومحروم درجامعه توسط  افرادي كه مجهز به دانش مدد كاري هستند به كارگرفته مي شود .

دانلود پروژه مددکاری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد