دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مديريت آموزشي

دانلود پروژه مديريت آموزشي

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد.از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدايت نمايند.پس، مديران آموزشي حال و آينده موظف هستند که با تعاريف و کارکردهاي مديريت، نظريه‌ها و تئوريهاي مديريت، راه، روش و اصول جديد مديريت (سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت مشارکتي، مديريت خلاق، مديريت دانش، مديريت کيفيت فراگير آشنايي کامل داشته باشند تا بتوانند محيطي دلپذير و رضايت بخشي براي فعاليت پرسنل فراهم آورند.)به اميد آنکه مديريت آموزش و پرورش، امري عادي و مرسوم تلقي نشود و مديران آموزشي در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بايدها و اتکاء به قدرت رسمي، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بيش از آن، زمينه براي ايجاد و توسعه روابط انساني به ويژه مديريت آموزشي فراهم گردد.

نوع تحقيق:

روش کتابخانه اي

روش‌هاي کتابخانه اي در تمامي‌تحقيقات علمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي در بعضي از آن‌ها در بخشي از فرآيند تحقيق از اين روش استفاده مي‌شود و در بعضي از آن‌ها مانند اين تحقيق، موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتا کتابخانه اي است و از آغاز تا انتها متکي بر يافته‌هاي تحقيق کتابخانه اي است.در مهارت تحقيق کتابخانه اي، آشنايي با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ يعني ما بايد از روش‌هاي کتابداري، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ي جستجوي کتاب در کتابخانه و نيز رايانه‌هاي آن مقررات بهره برداري و سفارش کتاب ونظاير آن اطلاع حاصل نماييم.براي اين کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نيز استفاده از تجارت ديگران و همچنين راهنمايي کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.شيوه‌ي جستجوي کتاب يا منبع مورد نياز در کتابخانه است. براي اين کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها يا کارتهاي ويژه‌اي در اختيار دارند که به سه شکل تنظيم شده است: 1. بر اساس عنوان کتاب، 2. براساس موضوع، 3. بر اساس نام مولف همچنين اين اطلاعات در رايانه‌هاي کتابخانه‌ها ذخيره سازي شده که مراجعان مي‌توانند آن‌ها را بازيابي کنند. بنابراين، ما مي‌توانيم با استفاده از اين شکل‌ها کتاب يا ديگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بياييم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت يا برگه براي کتب لاتين و در سمت راست آن براي کتب فارسي نوشته شده است روي کاغذ يا فرم ويژه ياد داشت کند و به کتابدار تحويل دهد.هر کتابخانه آيين نامه و مقررات خاصي دارد و محقق بايد به مفاد اين آيين نامه که معمولا از روي ديوار جعبه اعلانات نصب شده ، يا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضويت کتابخانه در آيد يا از آن بهره برداري کند.کتابداران ماموريت راهنمايي متقاضيان و نيز تامين خدمات مورد نياز را دارند و ما در هر زمان مي‌توانيم از راهنمايي و مساعدت آن‌ها بهره مند شويم.در کتابخانه‌ها به طور کلي دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعي که به امانت داده مي‌شود و ما مي‌توانيم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببريم؛ دوم، منابعي که به امانت داده نمي‌شود و ما صرفا مجاز هستيم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنيم. اين منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهاي مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشيوها، برخي اسناد و مدارک.کتابخانه‌ها از حيث دسترسي ما به منابع به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1. کتابخانه‌هاي باز، که در آن‌ها ما مي‌توانيم آزادانه بين قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسي قرار دهيم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنيم. 2. کتابخانه‌هاي بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسي به منابع را به طور مستقيم نداريم بايد کليه تقاضاهاي خود را به کتابدار تحويل دهيم. 3. کتابخانه‌هاي نيمه باز، که در آن‌ها بخشي از منابع مستقيما در دسترس ما قرار دارد (بخش جرايد، مرجع و …) و بخشي ديگر در اختيار کتابداران است.

انواع سند

در مطالعات کتابخانه اي اسناد گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اعم از آن که تحقيق به روش کتابخانه اي انجام شود ويا اينکه بخشي از فرآيند تحقيق را مطالعات کتابخانه اي تشکيل دهد.

اسناد عمده در مطالعات کتابخانه اي عبارتند از : کتاب، ميکروفيلم، ميکروفيش، ديسکها، ديسک‌هاي رايانه اي، بانک‌هاي اطلاعاتي، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتي، نشريه‌هاي رسمي‌دولتي، اسناد شخصي و خصوصي، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتي و تصويري و …

ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي

اين ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوري اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترين ابزاري که در تحقيق کتابخانه اي براي جمع‌آوري اطلاعات از آن استفاده مي‌شود عبارتند از : فيش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکي.

فيش

ابزاري است از جنس کاغذ يا مقوا که ما بخشي از يک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقيق خود مي‌يابيم، روي آن ثبت نموده يا الصاق مي‌نماييم.فيش‌ها انواع گوناگوني دارند؛ يعني بر اساس سطح اطلاعات مربوط يا موضوع و نيز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.متن مورد استفاده براي ثبت در فيش ممکن است عين مطلب و به صورت نقل قول مستقيم يا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غير مستقيم يا ترجمه از متن به زبان ديگري باشد، يا همچنين ممکن است چکيده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فيش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:

  1. بخش اطلاعات مربوط به منبع يا اثري که اطلاعات از آن گرفته مي‌شود شامل نام اثر، نام نويسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبيل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … براي صرفه جويي در اين امر ما مي‌توانيم بر اساس کتابشناسي اوليه که براي تحقيق خود انجام داده به هر يک از منابع مربوط کد مخصوصي اختصاصي دهيم. سپس درهنگام فيش برداري از منابع به درج شماره کد بر روي فيش اکتفا کنيم.
  2. بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فيش. اين اطلاعات شامل عام و کلي و فرعي بودن مطلب، موضوعات جانبي ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخيص و غيره.
  3. بخش اطلاعات در مورد فيش ، اين اطلاعات درباره خود فيش است، شامل کد فيش يا شماره مسلسل، کد فيش‌هاي مکمل، تاريخ فيش برداري و نام فيش‌نويسان.
  4. بخش ثبت يا الصاق متن، اين بخش فضاي عمده فيش را به خود اختصاص مي‌دهد. در حاشيه ياذيل اين بخش فضاي خاصي به نظر فيش بردار يا محقق اختصاص داده مي‌شود تا نظر خود را در آن يادداشت نمايد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

روش تجزيه و تحليل اطلاعات با توجه به مطالب نوشته شده در داخل متن به صورت تحليل شخصي بوده است.و در مواردي که اطلاعات در زمينه‌ي کم بوده با مراجعه به کتابهاي مربوطه تجزيه و تحليل انجام پذيرفته است.

تحقيقاتي که نوعاً کتابخانه اي هستند واطلاعات به وسيله ابزارهاي سنجش مربوط نظير فيش، جدول، کارت و امثال آن گردآوري ميشود، از نوع تحقيقات کيفي هستند. چون مطالب به صورت کمي‌نيست وجنبه آماري ندارد معيار و مبناي ديگري غير از روش‌هاي آماري در اين گونه تحقيقات مورد توجه قرار مي‌گيرد. به طور کلي در تجزيه و تحليلهاي کيفي ازعقل و منطق و تفکر و استدلال استفاده مي‌شود. يعني ما با استفاده از کتابها اطلاعات لازم را به دست مي‌آوريم و با تفکر واستدلال خود آن‌ها را تجزيه وتحليل مي‌کنيم.

ضرورت تحقيق و تجزيه و تحليل:

يکي از وجوه مشخص عصر ما، رشد وتوسعه نظام‌هاي آموزشي است.همان طور که مي‌دانيم تقاضا براي آموزش زياد شده است يعني تعداد دانش‌آموزان افزايش يافته وقتي دانش آموزان زياد شوند مدارس زيادي بايد تاسيس شود معلمان بيشتري استخدام شوند و سرمايه‌گذاري آموزشي هم بايد بيشتر شود از طرف ديگر، ضرورت تغيير در تصميم گيري، بهبود کيفي آموزشي، نقش مديريت نظام آموزشي را به وظيفه اي پر مسئوليت تبديل ساخته است.

نظام‌هاي آموزشي، به اين امر پي بردند که بدون مديريت و رهبري، قادر نخواهند بود که پاسخگوي مسئوليت‌هاي خودشان باشند.

وقتي مردم اهميت آموزش وپرورش را درک کنند حساسيت بيشتري پيدا مي‌کنند و روش‌ها و شيوه‌هاي علمکرد مدارس مورد سئوال واقع مي‌شود مثلا ديگر روش‌هاي سنتي را قبول ندارند يا اينکه شيوه‌هاي آموزشي کشور خود را با شيوه‌هاي کشور‌هاي پيشرفته مقايسه مي‌کنند اينجاست که نظام‌هاي آموزشي بر مي‌آيند تا شيوه‌هاي آموزشي خود را تغيير دهند.

نياز به مديريت و رهبري، در همه زمينه‌هاي فعاليت اجتماعي، محسوس و حياتي است. اين نياز، به ويژه، در نظام‌هاي آموزش و پرورش اهميت بسيار دارد، زيرا که آموزش و پرورش نقش اساسي در گردش امور جامعه و تداوم و بقاي آن بر عهده دارد و رهبري ومديريت اثر بخش، لازمه تهيه اجراي برنامه‌هاي آموزش و پرورش نتيجه بخش است.

فهرست مطالب
بخش اول
مقدمه
نوع تحقيق
روش کتابخانه اي
انواع سند
ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي
فيش
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
ضرورت تحقيق و تجزيه و تحليل
ويژگي‌هاي مديران آموزشي
جنبه نوآوري تحقيق
نتيجه گيري و پيشنهاد
بخش دوم
فصل اول – تعاريف مديريت
تعاريف مديريت
فصل دوم – روش‌هاي تحقيق
روش‌هاي تحقيق
تحقيقات علمي‌بر اساس هدف
1 تحقيق بنيادي
2 تحقيق کاربردي
3 تحقيقات عملي
تحقيقات علمي‌بر اساس ماهيت و روش پژوهش تاريخي
پژوهش تحليل محتوا
پژوهش قوم نگاري
پژوهش آزمايشي (تجربي)
پژوهش شبه آزمايشي
تحقيقات همبستگي ياهمخواني
تحقيقات علي (پس رويدادي)
تحقيق برآوردي، ارزشيابي
روش‌هاي گرد آوري اطلاعات
روش‌هاي کتابخانه اي
روش‌هاي ميداني
فصل سوم – تئوري‌هاي مديريت
نظريه مديريت علمي
نظريه مديريت اداري
نظريه بوروکراسي
نظريه روابط انساني
نظريه سيستم
تعريف سيستم
سيستم باز و بسته
کاربرد نظريه سيستم در مديريت
نظريه ترکيبي
علاقه براي محصول يا هدف
علاقه براي پرسنل
تئوري اقتضاء
مديريت کيفيت جامع
تعريف مديريت کيفيت جامع در صنعت
تعريف مديريت کيفيت جامع در تعليم و تربيت
مديريت مبتني بر TOSIDPAR
TOSIDPAR و دلالت‌هاي آن
تئوري «Z»
فصل چهارم – سازمان‌هاي يادگيرنده
ايجاد يک سازمان يادگيرنده
سازمان ياد گيرنده
ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده
  1 شناخت هدف
    2 وجود رهبران انديشمند
    الفتدوين استراتژي
    بطرح ريزي مجدد ساختار سازماني
    3 وجود کارکنان يادگيرنده و خلاق
    4 تفويض اختيار به کارکنان و آموزش آن ها
    5 مشارکت کامل در اطلاعات
6 برخورداري از يک الگوي پوينده
7 به کارگيري علم و تجربه
نتيجه گيري
سازمان يادگيرنده و تعريف آن
ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده از نظر دکتر الواني
مدرسه يادگيرنده
مباني اساسي
  1 نگريستن به مدرسه به مثابه يک نظام اجتماعي
    2 رويکرد آموزشي و بهسازي «کل سازمان»
    3 انديشه هايي که ارتباط بين بهسازي منابع انساني و يادگيري سازماني و مديريت راهبردي و موفقيت سازماني
    تعريف و توصيف مدرسه يادگيرنده
    ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده
استقرار مدرسه يادگيرنده
اقدامات کليدي براي تسهيل مدرسه يادگيرنده
فصل پنجم – مديريت کيفيت فراگير
«مديريت كيفيت فراگير»
ادواردز دمينگ كيست و پيشنهادش براي تعليم و تربيت چيست؟
اصول مديريتي دكتر دمينگ
كاربرد فلسفة مديريت دمينگ در مدارس
بينش، مالكيت و تعهدابتداي مديريت كيفي فراگير در مدرسه
سه كاركرد بينش
تعهد- چالش راستين بينش
مالكيت به منزله نداي تعهد
تعريف مديريت كيفي فراگير در بافت آموزش و پرورش
اجراي مديريت كيفي و فراگير
سه كيفيت نرم افزاري در مديريت كيفي فراگير
اولين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير
دومين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير
سومين جز تشيكل دهنده مديريت كيفي فراگير
چهارمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير
پنجمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير
فصل ششم – مطالعات موردي
«مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي»
خواهر خواندگي مدرسه اي
هم دلي محصول هم فكري است
فعاليت‌هاي تعاملي براي هم افزايي بيشتر
فصل هفتم – مديريت دانش
مقدمه
مديريت دانش در مدارس
اصول مديريت دانش
نظام مديريت مدرسه محور ساختاري اثر بخش براي مديريت دانش
عدم تمركز
مشاركت
3 پژوهش محوري
دانش و مهارت
اطلاعات (و ارتباطات موثر)
مطالعه موردي
ارزشيابي عملكرد و پاداش
نقش ارزش‌ها در مديريت دانش
پيش زمينه‌هاي دانش افريني
فصل هشتم – کارکردهاي مديريت
كاركرد‌هاي مديريت
برنامه ريزي
مراحل برنامه ريزي
برنامه ريزي آموزشي
الف ) تقسيم كار
ب) اختيار و مسئوليت
ج) روابط منطقي
كارگزيني
رهبري
هماهنگي
اصول هماهنگي
ارتباطات
تعريف ارتباطات و اهميت آن
انواع ارتباطات
بودجه
تهيه و تنظيم بودرجه
فصل نهم – مديران و خلاقيت
«نقش مديران در خلاقيت و نوآوري در آموزشگاهها»
فرآيند تفكر خلاق
كاوشگري
اثرات آموزشي و پرورشي
ترجمه مقاله انگليسي
اولين بازنگري
منابع و مآخذ………………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 200

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه مديريت آموزشي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد