دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مديريت استراتژيك در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

فهرست مطالب
چکیده
تدوین استراتژی(strategy formulation)
اهمیت استراتژی وتصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری چیست؟
مفهوم نامه
استراتژی
تعریف استراتژی
استراتژی به معنای الگو
استراتژی برنامه ریزی شده
استراتژی کار سالارانه
استراتژی ایدئولوژیکی
استراتژی چتری
استراتژی فرآیندی
استراتژی نا پیوسته
استراتژی توافقی
استراتژی تحمیلی
استراتژی به معنای موضع
ـ استراتژی به معنای دیدگاه
ـ مدیریت استراتژیک
تعریف مدیریت استراتژی
تعریف مدیریت استراتژیک(گری هامل)
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
استراتژیست ها
بیا نیه مأموریت  (Mission Statement)
فرصت ها وتهدیدات خارجی  (Threats Extemal opportunities and)
نقاط قوت وضعف داخلی  (Internal Strengths and Weaknesses)
هدف های بلند مدت  (Objectives Long-term)
استراتژیها
سیاستها (Policies)
الگوی مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی
تدوین پیش نیازها
مأموریت
آرمان
ویژگیهای آرمان
ویژگی اصلی آرمان
ویژگی فرعی آرمان
ارزش
فرق ارزش واستراتژی بنیادی
رویکردهای تدین استراتژی
بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی
بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی
ماهیت محیط سازمان
محیط دور( کلان)
ابعاد اقتصادی وتکنو لوژیکی
ابعاد اجتماعی وفرهنگی
محیط نزدیک (محیط صنعت)
الگوی پورتر(5نیروی رقابتی)
تهدید تازه واردین
بت بین فروشندگان صنعت
2.شدت ناشی از ورود رقبای جدید
بازده مورد انتظار
تحلیل   SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
اجرای استراتژی
ساختار وروابط سازمانی
رفتار وفرآیندهای سازمانی
رهبری بالای موسسه
ارزیابی استراتژی
اصول ارزیابی استراتژی
پایداری
هماهنگی
برتری
امکان پذیری
مطالعه موردی
برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی
ذینفع هاStakeholders
ـ خارجی
چشم انداز
رسالت
ارزش ها
تو سعه فرهنگ پژوهش
استقرار عدالت اجتماعی
تأمین رضایت خدمت گیرندگان
رسیدن به خود کفایی
مجموعه نقاط قوت، ضعف،فرصتها وتهدیدها
ـ فرصت ها
ـ تهدیدها
موقعیت استراتژیک معاونت پژوهشی
استراتژی رشد
استراتژی تغییر جهت
استراتژی تنوع
استراتژی تدافعی
تدوین اهداف عینی در قالب یک برنامه 1تا 3 ساله
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
بر آورد بودجه جهت دستیابی به اهداف عینی
منابع

دانلود پروژه مديريت استراتژيك در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد