دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

پروژه مدیریت آموزشی

فهرست مطالب
فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن
اجزاء يا سيستمهاي فرعي
تداخل سيستمها
نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم
آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن
اجزاء سازمان – نگرش سيستمي
سازمان رسمي و كاركرد آن
وجوه مشترك سازمانهاي رسمي
سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهاي رسمي
سازمان غير رسمي و كاركرد آن
شناسايي مفهوم مديريت و اصول آن
فراگرد مديريت
شناسايي سبك هاي مديريتي
مديريت علمي
ساير مفروضات  اساسي مديريت علمي
مديريت كلاسيك
مديريت كلاسيك جديد
مديريت صرفاً هدف گرا
مديريت ميانه رو
مديريت سايه نما
فصل دوم : توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و كاركردهاي آن 
شناسايي مفهوم آموزش و انواع آن
مهمترين شيوه‌هاي آموزشي
روش علمي و منطقي
انواع آموزش
آموزش رسمي
آموزش غيررسمي
آموزش غير رسمي سازمان نيافته
شناسايي ويژگي‌هاي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي
استراتژي‌ها :
سياست‌ها :
شناسايي نقش آموزش فني و حرفه‌اي در نظام آموزش كشور
ويژگيهاي مدير آموزشي
1- مهارت در رهبري و هدايت افراد به ويژه كادر آموزشي
2- مهارت در روابط انساني
3- مهارت در برقراري روابط گروهي
4- مهارت و ارزشيابي
5- مهارت در انتخاب همكاران
وظايف مديران آموزشي
فصل سوم : توانايي اجراي مقررات و آئين نامه‌هاي مؤسسات كارآموزي
شناسايي ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي
شناسايي قوانين و مقررات تاسيس آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي
4- توانائي برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه‌ها
آشنايي با وسايل كمك آموزشي
بهره گيري از وسايل كمك آموزشي
1- خود را آماده كنيد:
2- آماده كردن محيط :‌
3- كارگاه يا آزمايشگاه را آماده كنيد.
4- پيگيري و نتيجه گيري
شناسائي اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي
شناسائي اصول تحليل محتواي دوره آموزشي
فصل پنجم : توانائي ارزشيابي از دوره‌هاي آموزشي
شناسائي مفهوم ارزشيابي آموزشي و روش‌هاي آن
شناسائي اصول ارزشيابي جامع و فراگير
ارزشيابي و قضاوت بر دو نوع نگرش تقسيم مي‌شود:
1- ارزشيابي بر اساس شواهد دروني
ارزشيابي قبل از برگزاري دورة آموزشي را ارزشيابي تشخيص مي‌گويند.
2- آزمون در طول برگزاري دوره آموزشي را ارزشيابي تكويني نيز مي‌گويند.
3- انجام آزمون در پايان دوره آموزشي:
الف – اهداف آموزشي تا چه حد موفق بوده است.
ب – ارتقاء به سطوح بالاتر :
1- آزمون عملي :
شناسائي اصول ارزشيابي در اثر بخشي آموزشي:
فصل ششم : توانائي تهيه گزارش‌هاي مورد نياز آموزشگاهها
شناسائي پايه‌اي اساسي آئين نگارش
شناسائي مقررات مكاتبات اداري
شناسائي اصول تهيه گزارش‌هاي مورد نياز آموزشگاهها
فصل هفتم : توانايي برقراري روابط انساني
شناسايي مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن
شناسايي عوامل موثر ارتباطي
شناسايي سدهاي ارتباطي
فصل هشتم : توانايي نظارت بر امور مالي آموزشگاه
آشنايي با اصول مقدماتي حسابداري عمومي
آشنايي با مفاهيم و اصول حسابداري:
اصول حسابداري :
فصل نهم : توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت كار
آشنايي با حوادث شغلي، علل بروز آن و بهداشت محيط كار
اهميت حوادث ناشي از كار
علل بروز حوادث شغلي (ناشي از كار)
بهداشت محيط كار
آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد آنها
فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن
اجزاء يا سيستمهاي فرعي
همانطوريكه اشاره شد، هر سيستم شامل اجزاء و عناصر داخلي آن مي‌باشد كه ممكن است به صورت عنصري ساده يا سيستمي پيچيده وجود داشته باشد و هر چه سيستم بزرگتر و پيچيده تر باشد، احتمال اينكه واجد عناصر پيچيده‌تر و بزرگتري باشد وجود دارد و در شرايطي كه عناصر يك سيستم به حدي بزرگ و پيچيده باشند كه خود يك سيستم بوده باشند، به اين سيستمها، سيستم فرعي مي‌گويند. به عنوان مثال، مي‌توان به جايگاه واحدها در اركان دولت اشاره نمود. به اين صورت كه در بدنه دولت، هر وزارتخانه سيستم فرعي آن بوده و واحدهاي زير سيستم آن وزارتخانه نيز سيستم فرعي آن بشمار مي‌آيند……………………..

 

دانلود پروژه مدیریت آموزشی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد