دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مدیریت هتل

مدیریت هتل

فهرست مطالب
موقعيت چهار هتل بزرگ 1
هيلتون: دولوكس 6
رقبا 10
نسل جديد 14
وضعيت جديد 15
برزگراه ها 17
كمپاني هاليدكس Holidex 18
ايجاد تنوع 18
قطعات محدود 20
توسعه 22
بازرگانان و مسافران 23
ايده آل ها 23
پيشرفت و تحول 25
قرار دادهاي مديريت 25
هدف هاي مديريت 29
روابط عمومي‌مديريت 31
ارتباطات مديريت 32
لابي 33
عمليات ارتباط جمعي 34
روابط عمومي‌ 36
بررسي سياست خارجي بخش روابط عمومي‌ 36
در زير به چند نمونه از انواع تبليغات اشاره مي‌شود 45
آيا گراني هتل ها به معناي بالا بودن درجه آنهاست؟ 49
آيا پر ستاره بودن هتل دليل بر كيفيت بالاتر آن است. 49
موقعيت چهار هتل بزرگ
در مقاله اي در مورد توسعه چهار هتل بسيار بزرگ بينش وسيعي را درباره مراحل و پيشرفت اين چهار هتل مشهور در صنعت هتلداري فراهم مي‌كند.
اين چهار هتل زنجيره اي عبارتند از : هيلتون، هاليدي اين، ماريوت، رامادا، هر يك از اين هتل ها بيش از چهار كمپاني را به فعاليت وا داشته بود هيلتوني كه ما امروزه مي‌شناسيم محصول نهايي اتحاد بين هيلتون قديمي‌و زنجيره هاي استاتلرو مجموعه هيلتون بين المللي مي‌باشد كمپاني هاليدي اين نتيجه يكسري مالكيت و سلب مالكيت هاس. “ماريوت” كمپاني متمايزي است كه خوراك و مسكن خطوط هوايي و پارك هاي سرگرم كننده از آن منشعب شده اند و رامادا كه وضعيت اوليه اش بصورت يك گروه از هتلهاي كنار جاده اي بود به يك كمپاني در برگيرنده گردانندگان ممتاز و متصديان تبديل شد.
اما اين توضيحات پايان داستان نيست. به منظور بررسي اين هتلهاي زنجيره اي اجازه دهيد به ترتيب حروف الفبا ابتدا از درآمد ساليانه Cornard Hilton هتل كوچكي درتكزاس در اوايل اين قرن آغاز كنيم………….

دانلود پروژه مدیریت هتل
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد