خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه مدیریت پروژه
دانلود پروژه مدیریت پروژه

دانلود پروژه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فهرست مطالب
فصل اول:                                                      ۷
تاریخچه مدیریت پروژه                                                        ۸
تعاریف مدیریت پروژه                                                         ۹
 فصل دوم:                                                      ۱۴
دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  ۱۵
اقدامات مدیریتی                                                                 ۱۵
وظایف مدیریت پروژه                                                          ۱۶
کاربردهای مدیریت پروژه                                                      ۱۷
فصل سوم:                                                      ۱۹
فوایدومحدودیتهای پروژه                                                        ۲۰
فصل چهارم:                                                    ۲۴
فرایندهای پروژه                                                                 ۲۵
گروههای فرایند                                                                  ۲۵
تعامل بین فرایندها                                                                ۲۷
فرایندهای عمده واصلی                                                          ۲۸
فرایندهای فرعی وکمکی                                                         ۲۹
فرایندهای اجرایی                                                                 ۳۰
فرایندهای کنترلی                                                                 ۳۱
فرایندهای اختتامی                                                               ۳۲
فصل پنجم:                                                      ۳۳
نرم افزار(P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                  ۳۶
شناخت اجزای مدلOPM3                                                     ۳۷
نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                     ۳۸
دسته بندی – نظراجمالی                                                         ۳۸
دسته بندی PPP                                                                 ۴۲
دسته بندی SMCI                                                               ۴۲
گامهایOPM3  بطور خلاصه                                                 ۴۲
ورود به روندبهبود                                                              ۴۳
خلاصه ونتیجه گیری                                                           ۴۳
فصل ششم:                                                     ۴۶
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن                            ۴۷
ورودیهای برنامه ریزی محدوده                                                ۴۷
ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                   ۴۷
خروجیهای فرایندآغاز                                                            ۴۸
مدیریت محدوده پروژه                                                           ۴۹
ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات                        ۴۹
فرایندکنترل کلی تغییرات                                                         ۵۰
ورودیهای فرایندکنترل تغییرات                                                  ۵۰
ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه                                   ۵۱
خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه                                           ۵۱
فراینداجرای برنامه پروژه                                                          ۵۲
فرایندتهیه برنامه پروژه                                                           ۵۳
مدیریت فرایندهای پروژه                                                         ۵۳
ارتباط فرایندها                                                                    ۵۳
تشریح مفاهیم                                                                      ۵۵
واژه نامه انگلیسی – فارسی                                                      ۵۷
فهرست منابع                                                                      ۵۸
«فهرست جداول»
شناخت ویژگیهای مهم پروژه                                                 ۱۳-۱۲
مراحل انجام پروژه                                                               ۲۱
ایجاد چشم اندازبرای پروژه                                                      ۲۲
چرخه حیات پروژه                                                               ۲۳
فهرست نمودارها واشکال
فرایندهای پروژه                                                                ۲۶
دسته بندی IPECC                                                            ۳۹
شاخصهای کلیدی عملکرد                                                      ۴۰
راهکارهای برتر                                                               ۴۰
وضعیت کلی سازمان درOPM3                                             ۴۱
نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH           ۴۱
نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی                                         ۴۴
هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه                               ۴۵
هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود             ۴۵
فصل اول
– تاریخچه مدیریت پروژه
 – تعاریف مدیریت پروژه
 شناخت ویژگی های مهم پروژه
تاریخچه مدیریت پروژه:
دراوایل دهه ۵۰میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.
سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از۳۰۰۰پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را۲سال جلو انداخت.
موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:
روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست    می آید………….

index

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است