کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه مشخصات اجرایی تجهیزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد
دانلود پروژه مشخصات اجرایی تجهیزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

دانلود پروژه مشخصات اجرایی تجهیزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

مشخصات اجرایی تجهیزات  سرد خانه ها و اتاق های انجماد
فهرست مطالب
۱٫۱ سردخانه ها و اتاقهای انجماد ۷
-۲ چگونگی خرید و نگاهداری سردخانه ها و اتاقهای انجماد ۷
۳٫ چگونگی استفاده از این سند ۸
جزئیات فنی: ۹
جزئیات مناقصه: ۱۰
مشخصات اجرایی تجهیزات ۲۲
۱٫۱ سردخانه ها و اتاقهای انجماد ۲۲
۲٫ ۱ توصیف تجهیزات ۲۲
۳٫ چگونگی استفاده از این سند ۲۴
حداکثر جریان در فاز برای شروع ۲۸
  .۱مقدمه:
۱٫۱ سردخانه ها و اتاقهای انجماد
سردخانه ها و اتاقهای انجماد به طور معمول برای نگهداری واکسنها در سطح ملی یا تقریباً ملی برای طول زمان چندین ماه استفاده می شود. اگر سردخانه یا اتاق انجمادی قادر به کار نباشد، خدمات مصونیت سازی (ایمن سازی) تمام کشور ممکن است در خطر قرار بگیرند. بنابراین تجهیزات باید تا بالاترین استانداردهای در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداری شود.
این سند، مشخصات برای واحدهای اولیه و به اندازه کافی بزرگ با ظرفیت در حدود ۴۰ متر مربع را به صورت مختصر ارائه می کند. (این مشخصات) اتاقهای انجمادی که به طور قابل توجهی بزرگتر هستند فقط باید با مشورت با یک متخصص سرمایش تعیین مشخصات شوند.
۲٫ ۱ توصیف تجهیزات
مشخصات اجرایی ارائه شده در این سند برای انواع اتاقهای مناسب برای نگهداری واکسنها در زیر به کار می رود:
E1/ CR   سردخانه‌ها ( +۸ C تا +۲ C)
E1/ FR اتاقهای انجماد ( -۱۵ C تا -۲۵ C)
 -۲ چگونگی خرید و نگاهداری سردخانه ها و اتاقهای انجماد
برخلاف تجهیزات زنجیره ای سرمایش دیگر، سردخانه ها و اتاقهای انجامد با منظور قبلی ساخته می شود و باید در مکان مخصوص اجزا به یکدیگر متصل گردیده و شروع به کار نماید. خریدار برای انتخاب فضایی برای اتاق و برای آماده سازی ان فضا طوری که  آن را برای نصب مناسب نماید، مسئول می باشد. ساختمانی که سردخانهرا در بر می گیرد باید در دسترس و در شرایطی خوب باشد، باید پرداخت مناسب و تهویه کافی داشته باشد و باید تغذیه الکتریکی صحیحی داشته باشد.
مراحل درگیر در خرید و به کار اندازی یک سردخانه در زیر خلاصه می شود:
برای جزئیات بیشتر به who/ V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدایی یا متوسط و منابع مرتبط دیگر مراجعه کنید.
تصمیم گیری برای مکان و ظرفیت: برای مکان و ظرفیت مورد نیاز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصمیم گیری کنند. فضا (ها) یی را که می خواهید تجهیزات در آنجا نصب گردد را انتخاب کنید.
لیست نهایی تولید کنندگان: با تولید کنندگان سردخانه تماس بگیرید و تصدیق کنید که کدام یک قادر به فراهم کردن، نصب، راه اندازی و خدماتی رسانی سردخانه ها و اتاق های انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه ای از حداقل سه (۳) شرکت تهیه کنند. اگر چه Who تولید کننده خاصی را تایید نمی کند، فهرستی از تولید کنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش ۲۰۰۰)
انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده کنید، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممکن است برای است برای ژنراتورهای (مولدهای) رزرو و اگر که مورد نیاز است دعوت شوند.د راهمنایی برای تشخیص و خرید ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش ۲۰۰۰) ارائه شده است.
قرارداد سفارش تنظیم کنید: مناقصه ها را دریافت و ارزیابی کنید. بر روی یک برنامه نصب به توافق برسید و با تولید کننده برنده قرارداد سفارش تنظیم کنید.
مکان مخصوص را آماده کنید: فضایی را برای سردخانه مطابق با نیازهای تولید کننده و راهنمایی های تنظیم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدائی یا متوسط، آماده کنید.
نظارت کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کاربر را سرپرستی کنید.
مداوماً کنترل کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کنرتل کنید و موثر بودن قرارداد نگهداری را مداوماص کنترل کنید.
تجدید قرارداد کنید: مطمئن شوید که قرارداد نگاهداری بعد از تاریخ انقضای قرارداد اولیه تجدید شده است.
۳٫ چگونگی استفاده از این سند
مراجعه های متقابل (مراجعه از فهرستی به فهرست دیگر) زیادی بین عبارت های استاندارد و مشخصات زیر وجود دارند. به منظور پرهیز از اغتشاش، کاربران باید هرگونه عبارات یا انتخاب های غیرقابل استفاده را حذف کنند. اما نباید مقادیر عبارات را تغییر دهند.
۴٫ سردخانه هایی که در درجه حرارت +۲ C تا +۸  کار می کند.
CR.1 نوع تجهیزات: سردخانه (ها) برای ذخیره واکسن در مقادیر زیاد
محل نصب: همانند عبارت CR.7، و در تطابق با جزئیات بیشتر اشاره شده در عبارت CR.7
تعداد و اندازه واحد: همانند عبارت CR.R
موعد تحویل: > موعد < (Incoterms 2000) > مقصد یا ورودی مدخل<
یادداشت راهنما: Incoterms مورد نیاز و نقطه تحویل را مشخص کنید.
CR.2 استانداردهای کنترل کیفیت: تولید اجزاء و تمام مراحل نصب و راه اندازی باید مطابق با ISO 9001 باشد.
یادداشت های راهنما: نسخه فعلی Iso 9001:2000 می باشد، اما گواهینامه تا Iso 9001: 1994 باید قابل قبول باشد.
CR.3 اطلاعاتی که همراه با مناقصه ارائه می شود: اطلاعات حمایتی زیر را همراه با اسنداد مناقصه ارائه کنید (از هر عبارتی که حذف شده است چشم پوشی کنید).
جزئیات فنی:
نقشه ها، بلندی ها و قسمت ها در مقیاس ۱:۵۰ که هر سردخانه را نشان می دهد، تجهیزات سرمایشی اش و طرح و تربیت قفسه بندی.
شرح روشنی که محموله و مجموعه پیشنهادی را توصیف می کند.
روندها (روش ها) (CR. 25)
جزئیات هرگونه کار ساختمانی که باید توسط خریدار انجام شود، شامل هرگونه نیاز به تهویه، دائمی، گرمایشی یا سرمایش در فضا (ها) یی که سردخانه (ها) را در بر گرفته است.
برنامه برای تولید، تحویل و مونتاژ.
تایید برای گواهینامه (CR.2) ISO 9001
جزئیات فنی کامل از تمام تجهیزات و اجزاء اتصالی، شامل ساختار پانل، قفسه بندی، واحدهای سرمایشی، مبرد (سیال مبرد)، سیستم هشدار دهنده (شامل میزان dB صدا دهنده)، ثبت کننده دما، و قطعات یدکی و مصرفی پیشنهادی.
جزئیات تثبیت کننده ولتاژ، اگر مرود نیاز است (CR.21)
محل تبخیر کننده (کلاف تبخیر)
جزئیات جدا کننده روغن (اگر کندانسو را تقطیر کنند) در بیرون قرار داده شده است)
اطلاعات توان مصرفی (CR.10)
گواهینامه ایمنی الکتریکی برای تمام اجزاء (CR.11)
جزئیات قطعات یدکی و صورت کالاهای مصرفی پیشنهادی (CR.23 , CR.22)
جزئیات برنامه (ها)ی آموزشی پشنهادی (CR.26)
جزئیات خدمات نگاهداری و عامل نگاهداری محلی پیشنهادی، و همچنین همراه با پیشنهادهای مشخص برای نگاهداری عادی و اضطراری (CR.27)
وزن خالص پیش بینی شده کامل تجهیزات نصب شده به کیلوگرم
جزئیات مناقصه:
زمان تحویل را مشخص کنید.
طول دوره‌ی گارانتی را مشخص کنید.
جزئیات حمل ونقل، شامل وزن و حجم بسته بندی ها را مشخص کنید.
برای تهیه قطعات مشخص شده برای مکان مخصوص شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
برای نصب و راه اندازی قطعات، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
برای تهیه قطعات یدکی، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
برای آموزش کاربران، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
برای آموزش تکنسین (های) تعمیرات، شامل زمان پرداخت و پول رایج، تعیین قیمت کنید.
هزینه محاسبه شده سالیانه قطعات مصرفی
هزینه قرارداد نگاهداری پنج ساله، شامل زمان پرداخت و پول رایج
CR.4 کنترل درجه حرارت: درجه حرارت سردخانه باید بین   +۲ و   +۸ باقی بماند وقتی که در هر قسمتی از سردخانه، تحت هرگونه شرایط باری بین خالی و پر، و ماورای میزان درجه حرارت محیطی کامل مشخص شده در CR.5، اندازه گیری شود.
CR.5 شرایط آب و هوایی: کنترل درجه حرارت محدود شده در CR.4 باید تحت شرایط آب و هوایی زیر به دست آید:
منطقه گرم: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم   +۴۳، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم   ۰٫
یا
منطقه معتدله: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم   ۰۳۲، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم   ۰٫
یا
منطقه سرد: حداکثر درجه حرارت تابستانی محیطی مداوم +۳۲ ، حداقل درجه حرارت زمستانی محیطی مداوم -۵ .
یادداشت راهنما: فقط یک رژیم (روش) آب و هوایی را انتخاب کنید. و توضیحاتی را که کاربر ندارد را حذف کنید. به عنوان انتخابی دیگر، رژیم (روش) درجه حرارت واقعی به دست آمده از اطلاعات آب و هوایی ملی را مشخص کنید. در آب و هوای سرد، به انتخاب بدترین شرایط حداقل درجه حرارت زمستانی توجه مخصوص بکنید. برای مثال، ایا مکانی که سردخانه باید در آنجا قرار گیرد به طور دائم گرم می شود، و آیا این گرما ۱۰۰% قابل اطمینان است؟ اگر نه، «حفاظت درجه حرارت ضعیف» ضروری است.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است