دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی
مقدمه:
از آنجایی که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی و شرکت های تولیدی و نیز تولید کنندگان نیروی برق و شرکت های وابسته میباشد در این پروژه به بررسی برخی از این راه اندازها می پردازیم و محاسن و معایب آنها را مورد بررسی علمی قرار میدهیم.
از دلایل اهمیت موضوع شوک های الکتریکی و مکانیکی شدیدی می باشد که در زمان راه اندازی به شبکه برق رسانی و موتور وارد  و سبب استهلاک شدید دستگاه های موجود و بالا بردن هزینه های اقتصادی می شود . بنابراین استفاده از راه انداز های مناسب بخصوص در مورد موتورها با توان های بیش از چندین اسب بخار در کاهش هزینه های برق مصرفی و نیز هزینه های نگهداری و تعمیر  تاثیر بسزایی دارد.
فهرست مطالب
1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : 1
1 – 1 ) ساختمان موتورهاي القايي سه فاز 2
1-1 – 1 ) استاتور : 2
1-1 – 2 ) رتور : 3
1-1 -3 ) حلقه هاي لغزان : 4
1 – 1 -4 ) جاروبک ها : 4
1 – 1- 5 ) ياتاقان و بدنه : 4
1 – 2 )  عملکرد موترهاي القايي سه فاز : 5
1 – 2 – 1 ) موتور ساکن 5
1 – 2 -2 ) مکانيزم توليد گشتاور در موتور القايي ( آسنکرون ) : 9
1 – 2 – 3 ) موتور گردان : 14
1 – 2 – 4 ) موتور در شرايط ماندگار : 22
1 – 3 ) موتور فقس سنجابي : 25
2 ) انواع روشهاي راه اندازي موتور القايي سه فاز: 28
2 – 1 ) روش راه انداي مستقيم : 30
2 – 2 ) روش راه اندازي توسط افزايش مقاومت رتور : 31
2 – 2 – 1 ) موتورهاي رتور سيم پيچي شده : 31
2 – 2 – 2 ) Liquide starter : 37
2 – 2 – 3 ) درايور راه انداي کرامي : 38
2 – 2 – 4 ) راه اندازي موتورهاي قفس سنجابي با توجه
به جريان و مقاومت رتور : 40
الف – کلاس A : 40
ب – کلاس D : 41
ج – کلاسهاي C , B : 41
د – رتورهايي با ميله هاي عميق : 41
ه – موتورهاي قفس سنجابي دوبل : 42
2-3) انتخاب ولتاژ موتور 43
2-3-1) راه اندازي موتور قفسه اي با کاهش ولتاژ استاتور 43
2-4 ) راه اندازي با استفاده از کليد ستاره مثلث : 46
2-5) روش کلاج گريز از مرکز 49
2-6) پيک جريان حين راه اندازي 50
2-7) ديناميک راه اندازي 51
موتور با بار خالص :  53
گرم شدن رتور : 53
2-8) راه اندازي موتورهاي بزرگ به کمک خازن 54
2-8-1) مشکل راه اندازي موتورهاي القايي بزرگ : 55
2-8-2) عملکرد يک سيستم راه اندازي خازني 56
3) راه اندازي تريستوري موتورهاي القايي 57
مقدمه58
3-2 ( مدهاي كنترل62
3-2-1( كنترل راه اندازي63
3-2-2( كنترل شتاب راه اندازي63
3-3) مشخصات راه اندازهاي تريستوري67
3 -4( شرح مدارهاي متداول راه اندازهاي تريستوري68
3- 5) مدار قدرت68
3-5-1( معرفي تريستور69
3-5-1-1) مدل دو ترانزيستوري تريستور70
3-5-1-2) روش هاي روشن شدن تريستور71
3-6) مدار فرمان72
3-6-1) مدار آتش كننده74
3-6-2 ) مدار تقويت كننده: 75
3-6-3) مزيت عمده راه اندازي موتور به شيوه تريستوري و
انتقال زاويه آتش76
3-6-4 ) مدار خطاي جريان77
3-7)  طراحي و بررسي مدارعملي و ساده راه انداز نرم موتور
آسنكرون (القايي77
3-7-1) كنترل79
3-7-2) نوسانساز موج دندانه اره اي84
3-7-3 ) كنترل زاويه آتش 86
3-7-4 ) مقايسه كننده88
3-7-5)  ايزوله كننده مدار قدرت و مدار فرمان89
3-7-6) رلة اضافه ولتاژ و افت ولتاژ90
3-7-7) رلة اضافه جريان (Over Current) 92
3-8) نظام هماهنگ و  93
3-8-1) لزوم استفاده از نظام  ثابت95
3-8-2) توضيح دربارة PWM 97
3-8-3) مدارات اينورتر100
3-8-4) ركتيفايرها102
3-9 ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها : 111
3-10) نتیجه : 113
فصل اول :
« کلیات موتور آسنکرون سه فاز »
1-1 – 1 ) استاتور :
هستۀ استاتور به صورت ورقه ورقه ( لايه لايه ) از جنس فولاد مرغوب ساخته مي شوند و علت مورق بودن استاتور  جلوگيري  از جريان  فوکو  و  تلفات  ناشي از آن مي باشد .
سطح داخلي استاتور حاوي شيارهاي متعددي جهت سيم پيچ هاي سه فاز است .
هر  کلاف  در دو شيار مي نشيند و طول  استوانه  ها  مقداري  بيشتر از  طول  کلاف ها خواهند  بود . سيم  بندي  استاتور به  صورت  مثلث و  يا ستاره  قابل  تنظيم  می باشد .
1-1 – 2 ) رتور : هستۀ روتور نيز مورق ساخته شده ( لايه  لايه )  و از  جنس مواد  فرو مغناطيسي مرغوب ساخته مي شود سطح خارجي رتور همانند استاتور داراي شيارها يي است و هادي هاي رتور در آن  جاسازي  مي شوند . رتور از نظر  ساختماني  به دو  نوع تقسيم مي شوند :
1 – موتور  سيم  پيچي  شده  که درون  شيارهاي  رتور ميله هاي  مسي  يا  آلومينيومي قرار ميگيرد .
2 – موتور قفس سنجابي که درون شيارهاي رتور ميله هاي مسي يا آلومينيومي قرار مي گيرد .

دانلود پروژه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد