دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

     * 1- مقدمه

    * 2- سنگ ها

    * 3- مشكلات ناشي از نشت آب

    * 4- آب در روزنه ها و شكاف ها

    * 4-1- چرخه آب شناختي

    * 4-2- روزنه داري نخستين و ثانوي

    * 4-3- سفره آب زيرزميني

    * 4-4- واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده

    * 5- حركت آبهاي زيرزميني

    * 6- قانو ن دارسي

    * 7- ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي

    * 8- ضريب انتقال

    * 9-نشست ناشي از زهكشي

    * 10- حل شدن سنگ

    * 11- رسانندگي هيدروليك سنگ ها

    * 12- نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها

    * 13- تونل بولمن در جنوب سوئد

    * 14- زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن

    * 15- پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن

    * 16- اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن

    * 17-مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل

    * 18-نتايج بدست آمده

    * 18-1- متغيرهاي توپوگرافي

    * 18-2- متغيرهاي خاك

    * 18-3- متغيرهاي سنگ

    * 18-4- متغيرهاي تكنيكي

    * 18-5- متغيرهاي ژئوفيزيكي

    * 19-آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن

    * 19-1-آناليز رگرسيون درمقياس 100 متري تونل بولمن

    * 19-2-آناليز رگرسيون درمقياس 500 متري تونل بولمن

    * 20-بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن

    * 21-نتيجه گيري

    * 22-معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن

    * 23- منابع…………….

دانلود پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد