دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقايسه رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي

مقايسه رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي

فهرست  مطالب

چكيده 1
فصل اول    كليات تحقيق 2
مقدمه 3
بيان مساله 5
اهميت و ضرورت تحقيق 6
هدف تحقيق 7
فرضيه تحقيق 8
فصل دوم    پيشينه و ادبيات تحقيق 9
تاثير سه رنگ اصلي در زندگي 10
توصيف رنگهاي اصلي 12
رعايت اعتدال 15
نقش رنگها در بهبود بخشيدن به زندگي 15
سبز ليمويي 16
سبز كله اردكي 17
بنفش 18
نارنجي پررنگ 19
سياه 20
رنگ قرمز 21
تاثيرات رنگها بر شخصيت كودكان 22
واكنش عمومي نسبت به رنگ 24
صورتي 25
زرد 26
آبي 27
قهوه اي 28
تحقيقات پروفسورلوشر در مورد تاثير رنگها بر شخصيت 29
تاثير باور نكردني رنگ ها بر آرامش انسان 33
مسئله عزت نفس 36
خود پنداره 40
طرحواره هاي خود 41
خودهاي ممكن 45
ناهمخواني شناختي 50
نظريه ادارك خويشتن 52
هويت 54
نقش ها 55
اتكا به تجربه خويش 57
رويكردي منحصر به فرد به مشاوره 60
خودو گرايش به سمت شكوفايي 62
شرايط ارزش 63
ناهمخواني 64
آزمون هاي روان شناختي 65
پژوهش در نظريه راجرز 66
پژوهش در نظريه راجرز67
ارزيابي درمان فرد مدار 68
رشد خود در كودكي 69
توجه مثبت 70
سئوال هايي در مورد ماهيت انسان 73
درمان فرد مدار 74
گروهاي رويارويي 75
تحقيقات انجام شده 77
تحقيقات انجام شده 78
فصل سوم    روش تحقيق 80
جامعه آماري 81
روش نمونه گيري 82
روش آماري مربوط به فرضيه ها 84
فصل چهارم    يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 85
جدول 1-4 86
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 88
جدول 2-4 89
فصل پنجم    بحث و نتيجه گيري 90
بحث و نتيجه گيري 91
پيشنهادات 93
محدوديت ها 94
منابع و ماخذ 95
پرسشنامه عزت نفس

دانلود پروژه مقايسه رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد