دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله

فهرست مطالب
چكيده1
فصل اول كليات تحقيق2
مقدمه3
بيان مسئله5
اهميت و ضرورت تحقيق6
اهداف تحقيق7
سوال مسئله7
فرضيه تحقيق8
متغيرها8
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم8
فصل دوم   پيشينه و ادبيات تحقيق10
تعريف سلامت رواني11
مشكل تعريف11
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه سلامت رواني در ايران12
تاريخچه بهداشت و سلامت رواني25
زمينه تاريخي آسيب شناسي رواني43
موضوع آسيب شناسي رواني51
تعريف آسيب شناسي53
ديدگاه اختلالات اضطرابي در سلامت عمومي59
ديدگاه روان پويايي60
ديدگاه رفتار گرايي63
ديدگاه شناختي65
نظريه ها ، تحقيقها و درمان افسردگي در سلامت عمومي69
نظريه هاي زيست شناسي70
تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور73
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 75
فصل سوم   روش تحقيق 77
طرح تحقيق 78
جامعه تحقيق 78
حجم نمونه تحقيق79
پرسشنامه سلامت عمومي(ghq)80
روش تحليل داده ها84
فصل چهارم   يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها85
مقدمه فصل چهارم86
جدول 2-4   مقايسه سلامت رواني 93
فصل پنجم   بحث و نتيجه گيري104
بحث و نتيجه گيري 105
پيشنهادات 107
محدوديت ها 108
منابع و ماخذ 109
فهرست جداول
جدول 1-4    نمرات خام آزمودنی از پرسش نامه سلامت روانی در گروه زنان با سر پرست و بدون سر پرست
جدول 2-4   مقایسه سلامت روانی در بین زنان با سر پرست و بدون سر پرست
جدول 3-4   مقایسه سلامت روانی در بین زنان با
جدول 4-4   مقایسه اضطراب در بین زنان با سرپرست و بدون سرپرست
جدول 5-4   مقایسه افسردگی در بین زنان با سرپرست و بدون سرپرست

دانلود پروژه مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد