دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

 مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد باز نگري

 فهرست
مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد    1
فصل اول: کلیات    3
1-1 . مقدمه:    3
1-2 . بیان مسأله:    5
1-3.  اهميت و ضرورت تحقيق:    7
1-6 . تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها:    13
1-6 -1. تعاریف نظری:    13
1-6 -1-1. تعاريف اعتياد    13
وابستگي به مواد(Substance dependence)    15
تفاوت عادت و اعتياد    16
1-6 -1-2. پیشگیری چيست؟    18
1-6 -1-3. بهداشت رواني:    19
1-6 -2. تعاریف عملیاتی:    19
2-1. موضع گیریهای نظری و يافتههاي پژوهشي در خصوص اعتیاد به سیگار و سيگار    21
2-1-1. ديدگاههاي مربوط به سوء مصرف مواد    21
ديدگاه زيست شناختي و پزشکي    21
ديدگاه اجتماعي    22
ديدگاه روانتحليلي    22
ديدگاههاي يادگيري و شناختي- رفتاري    23
عوامل مخاطره آميز    24
دوره نوجواني و جوانی    25
ژنتيك    26
صفات شخصيتي    26
اختلالهاي رواني    27
نگرش مثبت به مواد    27
موقعيتهاي مخاطره آميز فردي    27
تاثير مواد بر فرد    28
عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي    28
عوامل مربوط به خانواده    29
عوامل خانوادگي :    30
ستيزه والدين:    33
رفاه اقتصادي خانواده :    34
در دسترس بودن موادمخدر :    34
نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي:    35
بيكاري :    35
عوامل مربوط به دوستان    36
روش‌‌هاي مقابله با فشار همسالان    37
واكسيناسيون ذهني    37
آموزش قاطعيت    38
آموزش مهارت‌هاي زندگي و اطلاع رساني    38
عوامل مربوط به محیط آموزشی    39
عوامل مربوط به محل سكونت    39
عوامل مخاطره آميز اجتماعي    40
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي    41
كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي    42
عدم دسترسي به سيستمهاي خدماتي، حمايتي، مشاوره اي و درماني    42
2-1-1. سیگار    43
2-1-1-1. مقدمه    43
2-1-1-2. تعریف    43
2-1-1-3. اپيدميولوژي    44
2-1-1-4. سبب شناسي    45
اثرات نيكوتين بر بدن:    49
2-1-1-5 . درمان و ترک سیگار    52
تصميم جدي براي ترك    52
خانواده درماني:    60
ترك سيگار با تصوردرماني:    61
3-1-1. اعتیاد:    62
سوء مصرف مواد (substance abuse)    63
انواع مواد و شيو ههاي مصرف    65
مواد افيوني كدامند؟    65
توتون:    67
ترياك :    67
هروئين:    69
چگونه كمك كنيم ؟    70
كدئين:    71
مرفين:    71
حشيش:    71
ماري جوانا:    74
كوكائين:    74
مواد توهم‌زا:    76
ال.اس.دي (LSD ليسرژيك اسيد دي اتيل آميد) :    76
LSD از كجا ميآيد ؟    78
فن سيكليدين (P.C.P):    80
آثار مصرف فن سيكليدين    80
داروهايي كه مصرف پزشكي دارند:    81
آمفتامين‌ها:    83
اكستاسي:    85
اثرات MDMA    91
الكل:    92
عوارض مصرف طولاني الكل    93
علائم ترك:    93
استروئيدها    94
مواد استنشاقي :    95
آثار مصرف مواد استنشاقي:    95
عوارض مصرف طولاني مواد استنشاقي    96
آشنايي با ابزار مصرف مواد    96
عوامل خطر ساز و محافظت كننده در سوء مصرف و وابستگي به مواد    99
چه افرادي مستعد اعتياد به سيگار هستند؟    104
عوامل موثر بر اعتياد    105
استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد    108
فعاليتهاي پيشگيري متمركز بر آگاهسازي و آموزش والدين    109
مراحل درمان    115
معتاد:    119
غير معتاد(سالم):    119
اضطراب:    124
اضطراب هستي:    125
روش انجام پژوهش:    127
پیشینهی پژوهش:    127
پژوهشهای انجام شده در ایران:    127
پژوهشهای انجام شده در خارج:    129
هدفهای پژوهش:    134
جامعهی آماری و حجم نمونه:    136
روش جمعآوری اطلاعات:    136
ابزار تحقیق:    137
تجزیه و تحلیل دادهها:    137
منابع و مآخذ:    138
منابع انگليسي    141

مقدمه
در هر جامعه¬اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه¬هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي¬باشد و در عمل نيز چرخه¬ی فعاليت¬هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده¬اند كه آنان را در كام خويش فرو مي¬برد و توان حركت و فكر را از آنان مي-گيرد و هستي را از آن¬ها ساقط ميكند .
۱ – بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل می¬دهند.
۲ – افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده¬اند، اغلب اولين تجربه¬شان را به صورت تفريحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع كرده¬اند.
۳ – تشخيص رفتارهای آشكار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سيگار دشوار است.
۴ – نوجوانانی كه از بودن در خانواده¬یشان احساس رضايت داشته¬اند و روابط صميمی بين اعضای خانواده وجود داشته¬است، كمتر به دنبال سيگار، الكل و انواع مخدرها بوده¬اند.
يكی از مشكلات عمده¬ای كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرايش به مصرف سیگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص¬ها، مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است، وظيفه والدين، مربيان و ساير نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين¬تر از قبل می-شود. با توجه به اين موضوع، والدين و مربيان بايد سعی كنند با استفاده از روش¬ها و آموزش¬های لازم، بچه¬ها را از همان دوران كودكی و پيش نوجوانی با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
به رغم نکوهش و مذمت در مضرات سيگار و هشدار محققان، پزشکان و کارشناسان بهداشتي و فعاليت رسانه‌ها در مورد اين بلاي خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده مي‌کنيم که افراد بسياري در جامعه همچنان به کشيدن سيگار و دود کردن وجود خود مشغول هستند و هيچ توجهي به اين هشدارها و علايم خطر ندارند و افراد ديگر را به اين ورطه و منجلاب مي‌کشند.
آيا مي‌دانند که چرا سيگار مي‌کشند و چه چيزي از کشيدن سيگار نصيب آن¬ها مي‌شود يا چه خسارات جبران‌ناپذيري به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بيگناه آن¬ها وارد مي‌شود و جداي از اين چه ضربه‌اي به افراد جامعه¬ به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو که در حالت هشدار قرار دارد وارد مي‌شود؟!
بايد بدانيم که اگر راهکارهاي پيشگيرانه و موثر در شيوع مصرف سيگار و سيگار در ميان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره بايد نگران عواقب به مراتب بدتري از اين بلاي خانمانسوز در ميان نسل فرداي جامعه باشيم!
افرادي كه نگرش¬ها و باورهاي مثبت و يا خنثي به سيگار دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرش¬هاي منفي دارند. اين نگرش¬هاي مثبت معمولاً عبارتند از: كسب بزرگي و تشخص، رفع دردهاي جسمي و خستگي، كسب آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتلا به اعتياد.
از آنجا كه محیط آموزشی بعد از خانواده، مهم¬ترين نهاد آموزشي و تربيتي است، مي¬تواند از راه¬هاي زير زمينه ساز مصرف سيگار در نوجوانان باشد:
بي توجهي به مصرف سيگار و  فقدان محدوديت يا مقررات جدي منع مصرف در محیط   آموزشی، استرس¬هاي شديد تحصيلي و محيطي، فقدان حمايت اساتید و مسئولان از نيازهاي عاطفي و رواني به خصوص به هنگام بروز مشكلات و طرد شدن از طرف آنان. تحقيقات نشان می¬دهند، افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده اند، اغلب اولين تجربه¬شان را به صورت تفريحی و با کشیدن سيگار و در دوران نوجوانی كسب كرده بودند و به تدريج اعتياد آنان، از حالت تفريح خارج شده و با تكرار و زياد شدن ميزان مصرف، معتاد شده¬اند. گروهی ديگر از جوانان و نوجوانانی كه شروع به مصرف سيگار می¬كنند، اظهار می¬دارند كه برای فرار از مشكلات و مسائل زندگی روزمره و داشتن احساسی بهتر از احساس فعلی شان دست به اين كار زده¬اند.

منابع و مآخذ
1.    شبکه¬ی جهانی وب
2.    برات‌وند، محمود،(1378). كودكان خياباني، مطرودين اجتماع، شوراي تحقيقات زندان‌هاي خوزستان
3.    تقوي، نعمت ا. . .،( 1377).  بررسي عوامل جامعه شناختي اعتياد، سمينار اعتياد در تبريز
4.    زرگر، يداله،(1378). بررسي وضعيت معتادين خودمعرف اهواز، ستاد مبارزه با سيگار رياست جمهوري
5.    زرگر، يداله،(1378). طرح همياران جوان، ستاد مبارزه با سيگار
6.    سراج، ناصر،(1375). بررسي الگوي رفتاري معتادين، پايان نامة دكتري
7.    عدالتي، غلامحسين،(1377). نقش همسالان در گرايش به اعتياد، سمينار اعتياد جوانان – تبريز
8.    فرجاد، محمدحسين و همكاران،(1374). اعتياد، راهنماي كاربردي، انتشارات  بدر
9.    فرخاك، داريوش،(1378). خلاصة طرح ارزيابي ميزان سوءمصرف مواد  UNDCP وبهزيستي، ناگفته‌‌ها، شمارة 1، آبانماه
10.    قنبر ، افسانه،(1374). رشد نامتناسب جمعيت، فصلنامة پژوهش ، شمارة 13
11.    كرباسي ، منيژه، (1377). خانواده و اعتياد، سمينار اعتياد جوانان – تبريز
12.    لياقت ، غلامعلي، (1374). سيگار و خانواده، بهداشت جهاني شمارة 3
13.    مجموعه مقالات علمي و كاربردي، (1378). ادارة كل زندان‌هاي خوزستان

14.    مهريار ، امير هوشنگ و جزايري ، مجتبي، (1377). اعتياد ، پيشگيري و درمان، روان پويا
15.    سيف، علي‌اكبر، (1381). نظريه‌هاي ياد گيري، انتشارات ارس باران
16.    فرجاد، محمدحسين، فرجاد، هُما، وجدي، زهره،(74).  شناخت علل وعوارض ودرمان اعتياد، انتشارات : وجد.
17.    جزوه راهنماي پيشگيري و درمان اعتياد،گروه مؤلفين ،1376،سازمان بهزيستي كشور معاونت امور فرهنگي وپيشگيري.
18.    مورسل، البرت، ميرز،(؟).  حافظه، ترجمه هوشيار رزم ازما
19.    مجله اطلاعات علمي شماره 47
20.    لوريا، السكاندر رومايويچ، (1372). ذهن يك يادسپار–  ترجمه دكتر حبيب الله قاسم زاده
21.    آقازاده، حسين،(1378). (بررسي حافظه كوتاه مدت در افراد سيگاري و غير سيگاري)پايانامه كارشناسي
22.    عباسپور تميجاني، زهرا، (1 آبان 1385). سوء مصرف مواد توهم زا، روزنامه شرق
23.    اعلمي،مهدي. تاتاري، داوود. (1380)، بررسي منبع کنترل در افراد معتاد به سيگار و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي،  دانشکده¬ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
24.    مشفقي، ليلا. گلوي، منصوره. (1385)، بررسي و مقايسه¬ي اضطراب هستي (معناي زندگي) در مردان معتاد و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
25.    ستوده، هدايت ا… . (1380)، آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات، ناشر آواي نور ، تهران.
26.    معاني، ايرج. (1370)، اضطراب، ناشر چابخش، تهران.
27.    لوگال، آندره. (1371- 1372)، نگراني و اضطراب، ناشر آستان قدس رضوي مؤسسه¬ي فرهنگي راه بين.
28.    کوپر، کري. (1370)، زندگاني با اضطراب، ناشر ياد آوران
29.    دادستان، پريرخ. (1376)، روانشناسي مرضي( از کودکي تا بزرگسالي)، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت).
30.    آقا بخشي، حبيب. (1378)، اعتياد و آسيب شناسي خانواده(رويکرد مددکاري)، ناشر دانشگاه علوم بهزيستي.
31.    سجاديه، محمد علي، و همکاران. (1365)، شناخت و پيشگيري و درمان اعتياد، ناشر تشر تايماز تهران.
32.    شوراي آموزش زندان¬هاي کشور. (؟؟ 13)، مجموعه¬ي مقالات و همايش جوان و اعتياد.
33.    گيلدر، ام.، گات، د.، مايو، آ.، و کوون، او. (1376). درسنامه¬ي روانپزشکي آکسفورد (نصرت ا… پورافکاري، مترجم)، تبريز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز.
34.    سموعي، راحله.،ابراهيمي، امرا… .، موسوي، غفور.، حسن زاده، اکبر.، و رفيعي، سعيد(1379). الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف: مرکز اعتياد اصفهان. فصلنامه¬ي انديشه و رفتار. 22،23،63،69.
35.    کاپلان، اچ.، و گرب، ج. (1375). خلاصه¬ي روانپزشکي: علوم رفتاري، و روانپزشکي باليني. (نصرت ا… پورافکاري، مترجم). تهران:شهراب

منابع انگليسي
1.    Dejong W.Rosati,M.&Zweig K. (1998)  Emvironmental Management .http://www.edc.org /be
2.    Aastin, B (1997). A College case study A. supplement, to understanding Evalauation: The way to   brttery prevention program.
3.    http:/www.eds.org/hect/
4.    Carothers, R.L   etal.  (1997).Be   Vocal, be visionary.   A publication of the    Higher   Education   Center,   VS.  Department   of   Education.
5.    Rvain, B. E., Dejong w. (1998). Marking the link Facully and prevention. Apubliction.
6.    Dejong w.   (1997). Setting and improving policies for reducing A publication.
7.    Jahannessen, K., etal. (1999). A Campus case study in implementing social norms and A publication.
8.    Finn, P. (1997). Preventing Alcohol Retalted problems on campus substance.free.  A publication
9.    Dejong, W. &wechsheler, H. (1997). Methods for Assessing student use alcohol and other deugs.  A publication
10.    Ryon, B. (1998) .Alcohol and other drug prevention challenges at community college.   A  publication
11.    Muraskin, L.D. (1993). Understanding valuation the way to better prenention program.  A publication.
12.    Aronson, Eliot, (1991). Age of propaganda, Pergamon
13.    www.salamat.ir
14.    http://www.salamatiran.com/salamatiran/index2.asp?t=1&d=7
15.    http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6163
16.    http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=117812&t=hlt
17.    http://www.iranhealers.com/modules.php?name=News&file=article&sid=968&mode=&order=0&thold=0
18.    http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6134
19.    Cooper, L.M R., Russell, M., George, H.W. (1988). Coping expentancies and alcohol abuse: A Test of social learning formulation. Journal of abnormal psychology, 97,218-230.
20.    Morgenstern, J., Labovie, E., Mccrady, S.B., Kahler, W.C., and freg, M.R. (1997). Affiliation with alcoholics anonymous after treatment: A study of its therapeutic effects and mechanism of action. Journal of consulting and clinical psychology, 65,768-777.
21.    Velman, R. (1991). Alcohol and drug problems. In W-Dryden and R.Rentoul. (Eds).Adult clinical problems: A cognitive- behavioural approach (138-170). London: Routledge.
22.    El-Guebaly, N., Staley, D., and Koensgen, S. (`1992). Adult children of alcohols in treatment programs for anxiety doserders and substance abuse. Canadian Journal of psychology, 37,544-548.
23.    Bandura, A. (1997). Self- efficacy: the exercise of self-control. NewYork: W.H.Freeman and Company.
24.    Dwison, C.G., and Neale, M.J. (2001). Abnormal psychology. NewYork; Jhon Wiley & sons. Ind.

فرمت : WORD | صفحات:140

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد