امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید
دانلود پروژه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

دانلود پروژه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول ۴
مقدمه ۵
اهداف تحقیق ۱۴
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۶
سوال مسئله ۱۷
فرضیه های تحقیق ۱۷
متغییرهای مورد مطالعه ۱۷
تعریف عملیاتی متغییرها ۱۷
۱٫ DEPRESSION 18
۱٫ ANXIETY 19
روش تحقیق (ادبیات و پیشینه ی تحقیق ) ۲۵
جنبه های مختلف سازنده تست افسردگی بک عبارتند از : ۲۶
نظریه های علل افسردگی ۲۶
مروری بر تحقیقات انجام شده: ۳۲
علائم افسردگی ۳۳
علائم عمومی افسردگی ۳۵
انواع بالینی افسردگی ۴۳
همه یگر شناسی افسردگی (شیوع افسردگی ) ۴۴
سبب شناسی افسرگی (علل افسردگی ) ۴۶
افسردگی معمول بیماریهای جسمی ۴۶
افسردگی و تجارب نخستین کودکی ۴۷
افسردگی و بحران های زندگی ۴۸
کاپلان بحرانها را به دو نوع تقسیم می کند: ۴۸
علل افسردگی های بیمار گونه ۴۸
جامعه آماری مورد مطالعه ۵۳
حجم نمونه ۵۳
روش نمونه گیری ۵۳
روش استخراج داده ها جهت تست فرضیات (روش اجرای پژوهش ) ۵۴
جدول تفسیر تست افسردگی بک ۵۵
روش آماری ۵۶
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۶
جدول شماره ۱              جدول مشخصات نمونه آماری : ۵۸
تعداد جانبازان زیر ۷۰ درصد N= 60
جدول شماره ۳ ۶۰
جدول توزیع فراوانی نمرات ۶۰
جانبازان ۷۰ درصد ۶۰
مقایسه  نوزیع نمرات  افسردگی معلولین ۷۰ درصد و زیر ۷۰ درصد ۶۱
مجموع نمرات جانبازان ۷۰ درصد =۱ X 62
مجموع نمرات جانبازان زیر ۷۰ درصد = ۲ X 62
جدول شماره ۵ ۶۳
جدول توزیع فراوانی و در صد میزان افسردگی جانبازان ۷۰ درصد ۶۳
(با ااستفاده از درجات تشخیص افسردگی بک ) ۶۳
نمودار شماره ۱ ۶۴
نمودار توزیع فراوانی نمرات جانبازان زیر ۷۰ در صد افراد = X 64
نمرات کسب شده در تست افسردگی بک =Y 64
نمودار شماره ۲ ۶۵
نمودار توزیع فراوانی نمرات جانبازان زیر ۷۰ در صد افراد = X 65
نمرات کسب شده در تست افسردگی بک =Y 65
تحلیل نتایج : ۶۸
بحث و نتیجه گیری ۷۰
محدودیتهای تحقیق ۷۱
پیشنهادات ۷۳
تست افسردگی بک ۷۶
پرسشنامه ۷۶
منابع و مأخذ ۸۲
 فصل اول
مقدمه
افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتیهای روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان ،روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت رو انی می گردد . از این لحاظ افسردگی با سرما خوردگی در میان ناراحتیها ی جسمی قابل مقایسه است . در هر لحظه از زمان ۱۵ تا ۲۰ در صد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند .حداقل ۱۲ درصد از جمعیت کشور های پیشرفته در طی عمر خود برای معالجعه علایم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند و حدس زده می شود  که ۷۵در صد افرادی که در موسسات درمان روانی بستری میشوند  دچار افسردگی هستند . به دلایلی که هنوز کاملاًروشن نیست در صد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند ،نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی تقریباً۲به۱ می با شد . افسردگی از زمان باستان شایع ترین نوع ((نا بسامانی عاطفی )) شناخته شده است و در بسیاری از مدارک زمان گذشته می توان آثار آن را مشاهده کرد در حدود ۴۵۰ سال پیش از میلاد مسیح ،بقراط از این بیماری به نام ملانکولی یاد کرده است . از مطالعه تاریخ چنین بر می آید که دانشمندان ایرانی مانند ابو علی سینا ور ازی این بیماری را می شناختند و از آن به عنوان عارضه ای روانی یاد کرده اند در سال ۱۹۸۶ کراپلین ،افسردگی را جزء بیماریهای عاطفی (اختلالات خلقی )طبقه بندی کرد . از آغاز دوره پیش سنگ تا قرون ۱۶تا ۱۷ تکامل بشر از لحاظ ساز گاری اجتماعی و آسایش زندگی بسیار پایین بود . باانقلاب صنعتی همه چیز شروع به تحول نمود . صنعت رشد فزاینده ای پیدا کرد ،شهر های متمدنی مثل لندن ،نیویورک و توکیو به سرعت توسعه یافتند ،جمعیت شهرها به چندین برابر رسید و سطح در آمد مردم به شکل قا بل توجهی  افزایش یافت اغلب مردم غربی در کمال رفاه و آسایش زندگی می کردند اما ساختمان جسمانی و عقلانی بشر در چند هزار سال گذشته تغییر بسیار جزِِئی حاصل کرد ،انسان مجبور بوده است تطابق و تغییر موقعیت را بیاموزد لیکن وا کنشهای اساسی و غریزه ای او هنوز هم شباهت بسیار نزدیکی با حیوانات  عالی تر دارد و این همان مطلبی است که اریک فرام در تئوری خود در بارهٌ شخصیت گفته ، و آن اینکه انسان زمانی که برای آزادی از اصل خود ، یعنی طبیعت جدا شده و به زندگی متمدن شهری روی آورده ، احساس تنهایی می کند و این احساس موجب اضطراب و افسردگی او شده است که این مطلب ازدیاد افسردگی را در جوامع صنعتی تأیید می کند .
ناراحتیهای گوناگون روانی و از جمله افسردگی طبیعتاٌ در درجات شدید خود جسم آدمی را هم تحت تأثیر قرار می دهد و شخص را تا حد بیماریهای روان ــ تنی (۱) پیش می برد.
حد نهایت آسیبی که ناراحتیهای روانی ، از جمله افسردگی ایجاد می کنند خود کشی (۲) می باشد . بیماریهای روان ــ تنی ناشی از تأثیراختلالات روانی مانند اضطراب و افسردگی بر روی جسم انسان است . به عقیده تعدادی  از دانشمندان و به خصوص پژوهشگران انگلیسی که در این مورد تحقیقات متعددی انجام داده اند علت بسیاری از بیماریهای جسمی (مثل زخم معده ، ناراحتیهای قلبی و عروقی ، سکته های مغزی ، فشار خون و تعدادی از درد های مفاصل و…) را ناشی از فشار ها و استرسهای روانی میدانند ،
عده ای عقیده دارند تعداد این بیماریهای روان تنی بیش از ۶۰ در صد بیماریهای جسمی می باشد .
افسردگی درجات و انواع مختلفی دارد و از عوامل متعددی ممکن است ناشی گردد.
این عوامل شامل : سرشت طبیعی (۳) ، وراثت ، اختلال در فعالیت شیمیایی و هورمونی بدن ، تجارب خانوادگی (بخصوص داشتن پدر و مادر افسرده یا الکلیک)،
از دست دادن یکی از والدین بخصوص مادر در اوایل زندگی یا محرومیت از علاقه و محبت والدین ، حوادث ناراحت کننده و منفی در سالهای اخیر زندگی ، گرفتاری با همسر یا زوجه ای خشن و پر خاشگر ، نداشتن روابط اجتماعی نزدیک با افراد قابل اعتماد ، بر خوردار نبودن از حمایت اجتماعی کافی و بالاخره نداشتن یا از دست دادن حسن احترام یا اعتماد  به خود می باشد و یا می توان افسردگی را ناشی ازنگرش منفی نسبت به خود یا استدلالهای غلط در مورد وقایع مختلف زندگی و شناخت نادرست نسبت به آنها دانست .
یکی از افسردگی های شایع در بین زنان افسردگی پس از زایمان (۱) یا جنون
پس از زایمان می باشد که ناشی از بهم ریختگی هورمونی پس از زایمان ، ضربه ای که در هنگام زایمان به مادر وارد می شود و برداشت مادر از اینکه قسمتی از وجودش از او جدا شده است . افسر دگیهای پس از زایمان اگر خفیف باشد ، عادی تلقی می شود و در صورتی که افسردگی شدید باشد و به حالت صدمه زدن به خود (مادر ) و نوزاد در آید خطرناک میباشد و احتیاج به در مان فوری دارد .
در مورد مردان قسمتی از جامعه آماری افسرده ها مربوط به افراد معلول و جانبازمی با شد  که علت افسردگی در آنان به چند عامل مهم بر می گردد:
۱- غمگین بودن آنها َ به خاطر نقص در یکی از اعضای بدن و یا از دست دادن عضوی از بدنشان .
۲- نوع  نگرش و طراز برخورد غلط مردم و کلاًً  جامعه نسبت به فعالیت و کار آیی آنها .
۳- شناخت منفی جانبازان نسبت به ابعاد وجودی خود که ناشی از نگرش غلط و طراز بر خورد  اشتباه مردم با آنها می باشد .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است