دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

فهرست مطالب

چکیده

 فصل ا ول

 مقدمه                                                                              1

 بیان مسئله                                                                       3

اهداف پژوهش                                                                     4

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                        5

پرسشهای  پژوهش                                                             6

فرضیه هاپژوهش                                                                6

متغیر های پژوهش                                                              6

تعاریف نظری مفاهیم                                                           7

تعاریف عملیاتی                                                                  7

فصل دوم

تعریف ضعف روانی                                                            8

وسواس ها چیستند                                                              8

وسواسهای نا آشکار                                                           13

کاربردهای وسواس عملی                                                     16

تعریف شخصیت                                                                    17

تعاریف ویژگیهای شخصیت                                                   18

سبب شناسی                                                                      20

تشخیص اختلال وسواس                                                         38

رابطه وسواس فکری و عملی                                                    44

اختلال وسواس اجبار تا چه اندازه شایع است ؟                            53

نظریه ها و تبیین ها                                                             54

اضطراب                                                                           63

اجزای اضطراب                                                                    65

اضطراب خصیصه ای                                                          66

اندازه گیری اضطراب                                                          70

آزمایش فرضیه ها                                                              77

منابع استرس                                                                     86

رفتار سنخ A                                                                      88

ارتباط با سایر اختلالات                                                           89

اختلال شخصیت وسواسی                                                     99

پیشینه تحقیق                                                                      99

فصل سوم

جامعه مورد مطالعه                                                             102

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                               102

ابزار سنجش                                                                      103

روش اجراء پژوهش                                                             105

طرح پژوهش                                                                      105

روشهای آماری                                                                           105

فصل چهارم

مقدمه                                                                               106

یافته های پژوهش                                                               107

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                              112

محدودیت های پژوهش                                                                  113

پیشنهادات پژوهش                                                              114

فهرست منابع                                                                     115

ضمایم                              116

دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد