آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه مقدمه ای بر سیستمهای SCADA
دانلود پروژه مقدمه ای بر سیستمهای SCADA

دانلود پروژه مقدمه ای بر سیستمهای SCADA

دانلود پروژه مقدمه ای بر سیستمهای SCADA

فصل اول

تاریخچه SCADA

۱-۱ مقدمه

تمامی شرکتهای صنعتی هرکدام به نوعی با موضوع اتوماسیون درگیر هستند و پیشرفت علوم در این زمینه باعث ایجاد تغییرات عظیمی در صنایع مختلف گردیده و باعث شده است تا سیستمهای سنتی جای خود را به سیستمهای مدرن و اتوماتیکی بدهند. به این دلیل، ضروری است تا ما هم از این تکنولوژیها در جهت پیشبرد اهداف خویش سود جوییم. چرا که، سیستمهای سنتی علاوه بر اینکه هزینه ساخت و نگهداری بالایی دارند قابلیت اطمینان آنها هم بدلیل عوامل مختلف پائین است؛ ولی در سیستمهای مدرن چون بر مبنای کامپیوتر عمل می کنند، هم هزینه نصب و نگهداری به طور چشمگیری کاهش یافته و هم اینکه قابلیت اطمینان و دقت عمل این سیستمها به شدت بالا رفته است به طوریکه در صنایع، استفاده از این سیستمها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. همانطوریکه می دانیم اتوماسیون صنعتی بحثی گسترده بوده و انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها نیاز به مطالعات وسیعتری دارند.

سیستم SCADA یکی از این سیستمهاست که با ظهور خود تاکنون، کمک زیادی در زمینه جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستمها برای صنعت داشته است. در کشور ما نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و در تعدادی از صنایع مانند صنایع پتروشیمی، صنعت نفت، و حتی در مواردی در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی، از این سیستم استفاده شده است اما این استفاده ها بصورت محدودی انجام گرفته و لازم است تا بیشتر از اینها به این موضوع پرداخته شود تا اینکه بهره بیشتری از این تکنولوژی نو و مدرن نصیب شود.

با توجه به اینکه منابع فارسی کمی راجع به این سیستمها وجود دارد و با توجه نیازهای فوق و همچنین علاقمندی خویش به موضوع اتوماسیون صنعتی، بر آن شدیم تا پروژه پایان نامه کارشناسی خود را به این موضوع اختصاص دهیم تا شاید بتوانیم کمکی هرچند اندک به دانشجویان و محققان و کلیه کسانی که دوست دارند در این زمینه ها فعالیت کنند داشته باشیم.

۱-۲ مراحل رشد سیستم SCADA

در یادگیری یک موضوع جدید، معمولاً آشنا بودن با حداقل مقدار کوچکی از تاریخچه آن، مفید واقع می شود. این آشنایی ما را قادر می سازد تا اطلاعات جدیدی را در آن زمینه بدانیم و مراحل پیشرفت آن را در طول زمان متوجه شویم.

در اوایل دهه دوم _ سوم قرن بیستم، توسعه مهندسی هواپیما و موشکها و همچنین رسیدگی به پارامترهای هوایی و جغرافیایی دیگر، مخصوصاً در جاهایی که رفتن به آنجا برای افراد یا مشکل بود یا غیر ممکن، مورد نیاز واقع شد و نمونه های ساده اطلاعات از تجهیزات واقع در این مکانها جمع آوری می شد. برای مثال، در روزهای اولیه ساخت هواپیمای آزمایشی، فضایی برای خلبان وجود داشت بدون آنکه اتاق کوچک اضافی برای مهندسین تست کننده و طراح جهت قرار گرفتن در این وسیله نقلیه در موقع پرواز و بررسی کردن هزاران سنسور که برای سنجیدن فشارها و کششها روی بدنه هواپیما و موتور نصب می شد موجود باشد. بطور مشابه، موشکهای اولیه حتی اتاقی برای خلبان هم نداشتند.

زمانی که تکنولوژی پیش بینی شرایط آب و هوایی برای اولین بار بکار گرفته شد دانشمندان دریافتند که حجم بزرگی از اطلاعات برای پیش بینی های دقیق لازم است. اما فقط مقدار خیلی کمی از این اطلاعات در جایی که عموماً افراد در آنجا قرار داشتند در دسترس بود. محلهای ذخیره اطلاعات اصلی و چراغهای دریایی، کشتیها و مخصوصاً ایستگاههای هوایی نصب شده می توانستند ایجاد شوند و اطلاعات را به محل مرکزی با استفاده از تلفن یا تلگراف یا رادیو انتقال دهند. اما این اطلاعات فقط اطلاعات مربوط به سطح زمین را شامل می شد در حالیکه آب و هوا از عواملی بیش از عوامل سطحی تشکیل شده است. برای رسیدن به اطلاعات بهتری که هواشناسی را بدست می دهد، دانشمندان به این فکر افتادند که توسعه اشکال مختلف اطلاعات هواشناسی بالاتر از جو زمین می تواند مفید واقع شود. بالنهای کوچکی قابل حصول بودند و ابزارهای کوچکی روی آنها می توانستند نصب شوند تا پارامترهای مورد نیاز را اندازه گرفته و اطلاعات مطلوب را بدست آورند. اما آن اطلاعات چگونه باید بدست می آمدند؟

مقدمه ای بر سیستمهای SCADA
فهرست مطالب
* چکیده
* فصل اول تاریخچه SCADA
* ۱-۱ مقدمه
* ۱-۲ مراحل رشد سیستم SCADA
* فصل دوم SCADA چیست؟
* ۲-۱ مقدمه
* ۲-۲ تعریف SCADA
* ۲-۳ فرایندهای قابل اجرا
* ۲-۴ عناصر سیستم SCADA
* ۲-۵ آنچه که در SCADA مقدور نیست
*  ۲-۵-۱ سیستمهای حفاظتی
*  ۲-۵-۲ نیازهای روزانه
* فصل سوم اجزای اصلی SCADA
* ۳-۱ مقدمه
* ۳-۲ واحد ترمینالی راه دور
* ۳-۲-۱ واسطه ارتباطی
* ۳-۲-۲ جزئیات پروتکل
* ۳-۲-۳ کنترل مجزا
* ۳-۲-۴ کنترل آنالوگ
* ۳-۲-۵ کنترل پالسی
* ۳-۲-۶ کنترل سریال
* ۳-۲-۷ سیگنالهای مجزای مانیتوری
* ۳-۲-۸ سیگنالهای آنالوگ مانیتوری
* ۳-۲-۹ سیگنالهای شمارشی پالس مانیتوری
* ۳-۲-۱۰ سیگنالهای سریال مانیتوری
* ۳-۳ واحد پایانه مرکزی (Master Terminal Unit)
* ۳-۳-۱ واسطه مخابراتی
* ۳-۳-۲ تصویری از فرایند مربوطه
* ۳-۳-۳ بعضی عملکردهای ساده
* ۳-۳-۴ ذخیره اطلاعات
* فصل چهارم ارتباطات
* ۴-۱ مقدمه
* ۴-۲ مخابرات، SCADA را امکان پذیر می سازد
* ۴-۳ تبدیل آنالوگ به دیجیتال
* ۴-۴ انتقال سریال در فواصل طولانی
* ۴-۵ اجزای سیستم مخابراتی
* ۴-۶ پروتکل
* ۴-۷ مودم
* ۴-۸ سنکرون یا آسنکرون
* ۴-۹ کابل تلفنی یا رادیو؟
* ۴-۱۰ ارتباط بین سیستم SCADA و اپرتور
* ۴-۱۱ مفاهیم امنیتی
* ۴-۱۲ اعلام خطر
* ۴-۱۳ صفحات کنترلی
* ۴-۱۴ صفخات نمایش وضعیت
* ۴-۱۵ گرافیک و رسم نمودار
* ۴-۱۶ گزارشات
* ۴-۱۷ واسطه های موازی
* فصل پنجم سنسورها، محرکها و سیم بندی
* ۵-۱ مقدمه
* ۵-۲ هزینه فراموش شده
* ۵-۳ برخی فرضیات خاص
* ۵-۴ استانداردسازی
* ۵-۵ تعمیرات
* فصل ششم کاربردهای سیسم SCADA
* ۶-۱ مقدمه
* ۶-۲ بررسی بدون وقفه بودن
* ۶-۳ حسابرسی محصول
* ۶-۴ اسکن کردن و مخابرات
* ۶-۵ کنترل اتو ماتیک
* ۶-۶ مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با SCADA
* ۶-۶-۱ مدیریت انرژی با SCADA
* ۶-۶-۲ سیستمهای مدیریت بار و SCADA (Load Management System LMS)
* ۶-۶-۳ تلفیق سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت بار با SCADA
* فصل هفتم تحولات آتی سیسم SCADA
* ۷-۱ مقدمه
* ۷-۲ مخابرات بهتر
* ۷-۳ RTUهای هوشمند
* ۷-۴ MTUهای هوشمند
* ۷-۵ شبکه‌های LAN
* ۷-۶ برنامه‌های کاربردی توزیع شده
* نتیجه‌گیری و پیشنهادات
* اختصارات
* واژه ‌نامه
* مراجع………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برق و الکترونیک و مخابرات

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است