دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه منابع تغذيه سوئيچينگ

منابع تغذيه سوئيچينگ     
فهرست مطالب
* چكيده
* فصل اول- انواع منابع تغذيه
* 1-1منبع تغذيه خطي
* 1-1-1 مزاياي منابع تغذيه خطي
* 1-1-2 معايب منبع تغذيه خطي
* 1-1-2-1 بزرگ بودن ترانس كاهنده ورودي
* 1-2 منبع تغذيه غير خطي (سوئيچينگ)
* 1-2-1 مزاياي منبع تغذيه سوئيچينگ
* 1-2-2 معايب منابع تغذيه سوئيچينگ
* فصل دوم – يكسوساز و فيلتر ورودي
* 2-1 يكسوساز ورودي
* 2-2 مشكلات واحد يكسوساز ورودي و روش هاي رفع آن‌ها
* 2-2-1 استفاده از NTC
* 2-2-2 استفاده از مقاومت و رله
* 2-3-2 استفاده از مقاومت و ترياك
* 2-3-1 روش تريستور نوري
* فصل سوم – مبدل هاي قدرت سوئيچنيگ
* 3-1 مبدل فلاي بك غير ايزوله
* 3-2 مبدل فوروارد غير ايزوله
* فصل چهارم – ادوات قدرت سوئيچينگ
* 4-1 ديودهاي قدرت
* 4-1-1 ساختمان ديودهاي قدرت
* 4-1-2 انواع ديود قدرت
* 4-1-2-1 ديودهاي با بازيابي استاندارد يا همه منظوره
* 4-1-2-2 ديودهاي بازيابي سريع و فوق سريع
* 4-1-2-3 ديودهاي شاتكي
* 4-2 ترانزيستور دوقطبي قدرت سوئيچينگ
* 4-3 ترانزيستور ماس‌فت قدرت سوئيچينگ
* فصل پنجم – مدارهاي راه انداز
* 5-1 مدارهاي راه‌انداز بيس
* 5-1-1 راه انداز شامل ديود و خازن
* 5-1-2 مدار راه انداز بهينه
* 5-1-3 راه اندازهاي بيس تناسبي
* 5-2 تكنولوژي ساخت ترانزيستورهاي ماس‌فت
* فصل ششم – واحد كنترل PWM
* 6-1 نحوه كنترل PWM
* 6-2 معرفي تعدادي از مدارهاي مجتمع كنترل كننده PWM
* 6-2-1 مدار مجتمع مد جرياني خانواده 5/4/3/842 (3) UC2
* 6-2-2 مدار مجتمع TC170 كنترل كننده مُد جرياني از نوع سي‌ماس
* 6-2-3 مدر مجتمع مد ولتاژي P/FP 16666 HA
* 6-2-4 مدار مجتمع مد ولتاژي TL494
* 6-2-5 مدار مجتمع مد جرياني SG2534
* 6-2-6 مدار مجتمع مد جرياني UC1846
* فصل هفتم – سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر
* 7-1 سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر
* 7-2 مبدل فلاي‌بك ولتاژ صفر ساده
* 7-3 مبدل هاي سوئيچينگ نرم ولتاژ صفر
* 7-3-1 مبدل تشديدي موازي
* 7-3-2 مبدل تشديدي سري
* 7-3-3 مبدل تشديدي سري –موازي
* 7-3-4 پل تشديدي با فاز انتقال يافته
* 7-4 سوئيچينگ نرم جريان صفر
* فصل هشتم – تجزيه و تحليل چند منبع تغذيه سوئيچينگ
* 8-1 مدار مجتمع TL494
* 8-2 مدار مجتمع UC1846
* 8-3 مدار مجتمع P/FP 16666HA
* 8-4 مدار مجتمع SG2534
* 8-5 مدار مجتمع UC2843
* 8-6 مدار مجتمع TOPxxx
* فصل نهم – برخي ملاحظات جانمايي
* مقدمه
* 9-1 سلف
* 9-2 فيدبك
* 9-3 خازن هاي فيلتر
* 9-4 مسير زمين
* 9-5 چند نمونه طرح جانمايي
* 9-6 خلاصه
* 9-7 فهرست قوانين طرح جانمايي

دانلود پروژه منابع تغذيه سوئيچينگ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد