دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ

فهرست مطالب

فصل اول- انواع منابع تغذيه 

1-1منبع تغذيه خطي

1-1-1 مزاياي منابع تغذيه خطي

1-1-2 معايب منبع تغذيه خطي

1-1-2-1 بزرگ بودن ترانس كاهنده ورودي

1-2 منبع تغذيه غير خطي (سوئيچينگ)

1-2-1 مزاياي منبع تغذيه سوئيچينگ

1-2-2  معايب منابع تغذيه سوئيچينگ

فصل دوم يكسوساز و فيلتر ورودي 

2-1 يكسوساز ورودي

2-2 مشكلات واحد يكسوساز ورودي و روش هاي رفع آن‌ها

2-2-1 استفاده از NTC

2-2-2 استفاده از مقاومت و رله

2-3-2 استفاده از مقاومت و ترياك

2-3-1 روش تريستور نوري

فصل سوم مبدل هاي قدرت سوئيچنيگ 

3-1 مبدل فلاي بك غير ايزوله

3-2 مبدل فوروارد غير ايزوله

فصل چهارم ادوات قدرت سوئيچينگ 

4-1 ديودهاي قدرت

4-1-1 ساختمان ديودهاي قدرت

4-1-2 انواع ديود قدرت

4-1-2-1 ديودهاي با بازيابي استاندارد يا همه منظوره

4-1-2-2 ديودهاي بازيابي سريع و فوق سريع

4-1-2-3 ديودهاي شاتكي

4-2 ترانزيستور دوقطبي قدرت سوئيچينگ

4-3 ترانزيستور ماس‌فت قدرت سوئيچينگ

فصل پنجم مدارهاي راه انداز 

5-1 مدارهاي راه‌انداز بيس

5-1-1 راه انداز شامل ديود و خازن

5-1-2 مدار راه انداز بهينه

5-1-3 راه اندازهاي بيس تناسبي

5-2 تكنولوژي ساخت ترانزيستورهاي ماس‌فت

فصل ششم واحد كنترل PWM 

6-1 نحوه كنترل PWM

6-2 معرفي تعدادي از مدارهاي مجتمع كنترل كننده PWM

6-2-1 مدار مجتمع مد جرياني خانواده 5/4/3/842 (3)

6-2-2 مدار مجتمع  كنترل كننده مُد جرياني از نوع سي‌ماس

6-2-3 مدر مجتمع مد ولتاژي P/FP 16666 HA

6-2-4 مدار مجتمع مد ولتاژي

6-2-5 مدار مجتمع مد جرياني

6-2-6 مدار مجتمع مد جرياني

فصل هفتم سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر 

7-1 سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر

7-2 مبدل فلاي‌بك ولتاژ صفر ساده

7-3 مبدل هاي سوئيچينگ نرم ولتاژ صفر

7-3-1 مبدل تشديدي موازي

7-3-2 مبدل تشديدي سري

7-3-3 مبدل تشديدي سري –موازي

7-3-4 پل تشديدي با فاز انتقال يافته

7-4 سوئيچينگ نرم جريان صفر

فصل هشتم تجزيه و تحليل چند منبع تغذيه سوئيچينگ  

8-1 مدار مجتمع

8-2 مدار مجتمع

8-3 مدار مجتمع P/FP 16666HA

8-4 مدار مجتمع

8-5 مدار مجتمع

8-6 مدار مجتمع TOPxxx

فصل نهم برخي ملاحظات جانمايي 

مقدمه

9-1 سلف

9-2 فيدبك

9-3 خازن هاي فيلتر

9-4 مسير زمين

9-5 چند نمونه طرح جانمايي

9-6 خلاصه

9-7 فهرست قوانين طرح جانمايي ………….

فرمت : ورد | صفحات:75

**********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد