دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ناشنوايي و كم شنوايي

ناشنوايي و كم شنوايي

فهرست مطالب

ناشنوايي و كم شنوايي    1
تعاريف    1
شدت نقص شنوايي    2
جدول 7-1    4
شدت نقص شنوايي وتاثيرات اموزشي آنها    4
ارتباط نقص شنوايي وسن    5
انواع نقايص شنوايي    6
نقص شنوايي    6
نقايص شنوايي حس –عصبي    7
علل نقايص شنوايي    9
ابتلاي مادر به بيماري روبلا    9
وراثت    10
ناراحتيهاي دوران بارداري وتولد    11
بيماريهاي كودكي    12
ميزان شيوع    14
نيمرخهاي رشد    14
ويژگيها    18
رشد شناختي    18
رشد زبان    20
پيشرفت تحصيلي    22
جدول 7-2    25
متغيرهاي شش گانه وهمبستگي انها با پيشرفت خواندن دانش آموزان ناشنوا    25
سازگاري اجتماعي وشخصي    27
شناسايي وتشخيص    30
نقش معلم در كلاس    31
آزمونهاي شنوايي سنجي    34
ملاحضات آموزشي    35
محيط يادگيري    35
آموزشهاي اوليه    36
مدرسه ابتدايي    37
مدرسه متوسطه    39
09122780109- 33012264 منيره كردبچه    40
برنامه هاي بعد از دبيرستان    40
مهارتهاي ارتباطي    43
شيوه هاي ارتباطي    46
شيوه زباني-گوشي:    46
شيوه شنيداري:    48
شيوه دستي:    49
شيوه ارتباط تركيبي.    51
تحقيقات انجام شده در شيوه هاي ارتباطي    52
مسائل زبان    56
گروه آموزشي    58
استفاده از تكنولوژي    59
وسايل كمك شنوايي    59
كامپيوتر    62
پيشرفتهاي ديگر تكنولوژيكي    66
كودكان مبتلا به معلوليتهاي چندگانه    69
دوران بزرگسالي و مسائل مربوط به زندگي    71
ديدن شنيدن است    73
هنرهاي سايه اي ونمايشي    73
خلاصه نكات مهم    77
مسائل حل نشده    81
منابع    85

ناشنوايي و كم شنوايي
كودكان ناشنوا وكم شنوا گرومتجانسي را تشكيل نمي دهند.
اولين دليل آن است كه آنها كودكاني هستند كه تمام ويژگيهاي انفرادي كودكان ديگر رادارا مي باشند. ثانيا نقصي كه دارند نيز جنبه فردي دارد.انها همگي از نوع اختلال شنوايي رنج مي برند. اما درجه شدت اين اختلال وسني كه اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگي هر كودك را منحصر به فرد مي سازند.اين تفاوتها همراه باعواملي ديگر معلمان ويژه را با مشكلات تازه اي روبه رو مي سازند.
نكته اي كه در اين جا يادآوري آن از اهميت برخوردار است اين است كه نقص شنوايي بر توانايي هوشي تاثيري ندارد. اما بدون درمانهاي اوليه، اين نقص مي تواند بر رشد هوشي ونحوه ارتباط كودك با خانواده وديگران تاثير بگذارد.

دانلود پروژه ناشنوايي و كم شنوايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد