دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نخهاي مورد مصرف در تاير ITRE CORD

نخهاي مورد مصرف در تاير (ITRE CORD)

فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: سيم هاي فولادي (STEEL) مورد مصرف در تاير
فصل دوم : نخهاي آراميد (ARAMID) مورد مصرف در تاير
فصل سوم : الياف شيشه اي (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تاير
فصل چهارم : نخهاي ريون (RAYON) مورد مصرف درتاير
فصل پنجم : نخهاي پلي استر (POLYESTER) مورد مصرف در تاير مقدمه
1-5) ويژگي هاي شيميايي نخ پلي استر
2-5) ويژگيهاي فني نخ تاير پلي استر و مقايسه آن با نخ تاير نايلون
1-2-5)    مقايسه  خصوصيات حرارتي نخهاي تاير پلي استر و نايلون
2-2-5) مقايسه خصوصيات مكانيكي  نخهاي تاير پلي استرو نايلون
3-2-5) مقايسه  خصوصيات فيزيكي  نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
4-2-5)    مقايسه  خصوصيات شيميايي  نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
5-2-5) مقايسه خصوصيات ذيربط با پروسه توليد نخهاي تاير پلي استر و نايلون
6-2-5) ) مقايسه خصوصيات ذيربط با سرويس  نخهاي تاير پلي استر و نايلون
1-6-2-5) حرارات  انباشته شده در تاير (HEAT BUILD UP)
2-6-2-5) مقاومت در برابر خستگي (FATIGUE RESISTANCE)
3-6-3-5)    مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)
4-6-2-5) مقادمت در برابر كوفتگي ( كوبيدگي ) (BRUISE RESISTANCE)
5-6-2-5) مقاومت در برابر تسطيح موضعي (FLAT SPOT RESISANCE)
6-6-2-5) مقاومت در برابر ضربه و شوك  (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)
7-6-2-5) مقاومت در برابر نيروي پيچش در گردش (CORNERING FORCE)
8-6-2-5) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)
9-6-2-5)ظر فيت  و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )
10-6-2-5) قدرت منجيد (PLUNGER ENERGY)
11-6-2-5)مقاومت حرارتي تاير در سرويس (TIRE HEAT PERFORMANCE)
12-6-2-5) مقاومت در برابر ترك خوردگي شيارهاي آج تاير
CRACKING RESISTANCE) (GROOVE
13-6-2-5) مقاومت در برابر عوامل اصطكاك (سايش و مالش)
14-6-2-5) دوام (DURABILITY) و چغرمگي (TOIGHNESS)
15-6-2-5)سفتي (STIFFNESS)  و ملبيت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهاي نايلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتاير
مقدمه
1-6) ويژگي هاي شيميايي نخهاي تاير نايلون
2-6) روشهاي  شناسايي نايلونها و تشخيص نايلون 6 و نايلون 66 از يكديگر
3-6)    ويژگي هاي فني نخهاي  تاير نايلون
جدول 1-6) : مقايسه  ويژگي هاي چهارنخ تاير نايلون 6 ، نايلون 66، پلي استر و ريون
1-3-6)    مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي  تاير نايلون 6 و نايلون 66
1-1-3-6)دماي ذوب (MELTING POINT)
2-1-3-6) دماي نرم  شدگي يا نقطه خميري (SOFTENING POINT)
3-1-3-6) دماي انتقال شيشه اي (GLASS TRANSITION TEMP)
4-1-3-6) دماي بحراني (CRITICAL TEMP)
5-1-3-6) دماي پخت تاير (CURING TEMP)
6-1-3-6) جمعشدگي حرارتي (DRY HEAT SHRINKAGE)
7-1-3-6) پايداري حرارتي (HEAT/ THERMAL STABILITY)
8-1-3-6) تاثير دما بر ساير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ تاير
9-1-3-6) تثبيت و پايداري  حرارتي نخهاي نايلون
2-3-6) مقايسه  دو نوع  نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات مكانيكي
3-3-6) مقايسه دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66  از نظر خصوصيات فيزيكي
4-3-6) مقايسه دو نوع  نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات شيميايي
5-3-6) مقايسه  دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات  ذيربط  با پروسه توليد
6-3-6)    مقايسه دو نوع نخ نايلون 6 و نايلون 66 از نظر خصوصيات ذيربط باسرويس تاير
فصل هفتم : اصول اقتصادي و سياست مصرف نخ  تاير
1-7) مقايسه بازار مصرف  انواع نخهاي  تاير در دنيا
2-7) مقايسه  دو نوع نخ تاير نايلون 6 و نايلون 66 از نظر قيمت
3-7)    مقايسه دو نخ  تايرنايلون 6 و نايلون 66 از نظر سياست مصرف
4-7 ) انتخاب  يكي از دو نوع  نخ تاير نايلون 6 و  نايلون 66
فصل هشتم:  دامنه نمرات  و تعداد  تاب نخ تايروتراكم در فابريك
1-8)    تعداد لا (PLY NUMBER)  يا رشته  درنخ تاير
2-8) چگالي خطي  (LINEAR DENSITY) يا نمره نخ
1-2-8)    طريقه  نمايش  نمرات  مختلف  نخهاي  تاير و ساير  نخهاي صنعتي
2-2-8)    تبيين  نمره  نخهاي  مورد  نياز  سايزهاي  گوناگون  تاير و همچنين  قسمتهاي  مختلف  يك تاير
1-2-2-8)    مجموعه  لايه هاي  لايه هاي  داخلي  در مجاورت تيوپ
2-2-2-8) مجموعه لايه هاي  بيروني  و مجاور ترد
3-2-2-8)    مجموعه نخهاي لايه هاي  مياني تاير
4-2-2-8) نمرات پيشنهادي  نخهاي  نايلون  لايه ها  و چيغر و بريكر  سايزهاي  مختلف تاير
3-8)    تعداد و جهت  تاب نخ تاير
4-8)    تراكم  يا تعداد نخ در واحد  طول نخ تاير

نخهاي مورد مصرف در تاير (ITRE CORD)
مقدمه
نخ تايربلحاظ  اينكه  استخوانبندي  تاير را تشكيل داده و همچنين  درصد قابل توجه وزني  تاير را بخود  اختصاص  مي دهد،  لذا نگرش  به آن از ديدگاه  فني و تكنولوژيكي  و اقتصادي  حائز  اهميت ويژه مي باشد.
نخستين  سري از نخهائي كه  بعنون CORD  در  تاير به كار گرفته  شده تا به لاستيك  مقاومت بخشد  نخهاي كتان  بوده است،  نخهاي مزبور  از نوع سلولز  بوده كه ريشه طبيعي  دارد  با توليد روز افزون  تاير   و همچنين  نقاط ضعف  در برخي  ويژگي هاي آن ( از جمله مقاومت  در مقابل پارگي ) توليد كنندگان  ناچارا به نخهاي  ديگر رو آورده و لذا  مصرف  نخ كتان از رده كاملا  خارج گرديده  و توليد كنندگان  بمنظور حصول  استقامت  مورد نظر  عمدتا  به نخهاي  مصنوعي روي آورده اند.
عمده نخهاي  جانشين  كتان عبارتند از نخهاي  پلي استر  و ريون  و نايلون  (POLYAMIDE)  علاوه  بر اينها  بلحاظ  مصرف  تاير از الياف  شيشه (GLASS FIBRES)  آراميدها (AEAMIDS)  يا بعبارتي  نايلون   حلقوي (AROMATIC – POLYAMIDE)  و همچنين  سيم فولادي  استفاده  مي گردد….

دانلود پروژه نخهاي مورد مصرف در تاير ITRE CORD
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد