دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نشانه شناسي در فرايند بازيگري

نشانه شناسي در فرايند بازيگري

فهرست مطالب

چکیده: ۲
نشانه چیست؟. ۲
نشانه شناسی. ۳
ساختار گرایی و نشانه شناسی. ۳
طبقه بندی پیرس از نقش های نشانه های: ۶
نظریه نشانه شناسی. ۹
فرایند نشان شدن ابژه ۱۰
نشانه از دیدگاه پیرس.. ۱۳
تکامل دسته بندی پیرس.. ۱۶
مربع نشانه شناسی گریماس: ۱۷
الگوی کریستال: ۱۸
روابط همنشینی و جانشینی. ۲۱
طبقه بندی نظام های نشانه ای.. ۲۸
طبقه بندی اسلین. ۲۸
پرسشنامه پاویس.. ۳۰
ث.کیفیت صداها ۳۲
بازیگر. ۳۴
بازیگر و شخصیت.. ۴۰
اهمیت الگوی کنش و محدودیت های آن. ۴۸
حرکت و نظام نشانه های حرکت.. ۵۷
۱- حرکت مکانی. ۶۷
۲- حرکت بیانی. ۶۸
۳٫ حرکت کاری.. ۷۰
الزامات ذهنی کنش: ۷۲
جایگاه تأویل در مباحث مدرن: ۷۸
تأویل متن: ۷۹
۱- نیت مؤلف: ۷۹
۲- گفتگو بامتن. ۸۲
انسجام معنایی: ۸۴
انتقاد به بنیان نشانه شناسی : درک دریدا ۸۵
نظریة باکوبسن: ۸۹
یک الگوی سادة ارتباط تئاتری: ۹۰
نشانه‌ شناسی لایه‌ای.. ۹۲
لنگر نشانه‌ها anchorage. 93
ارزیابی فرضیه و نتیجه‌گیری : ۹۵
منابع و مأخذ: ۹۷

فرمت : WORD  | صفحات:96

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه نشانه شناسي در فرايند بازيگري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد