دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت

دانلود پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت خاورپرس

فهرست مطالب

1-هدف و دامنه کاربرد
کلیات
کاربرد
2-مراجع الزامی
3-اصطلاحات و تعاریف
4-سیستم مدیریت کیفیت
4-1-الزامات عمومی
4-2-الزامات مربوط به مستندات
4-2-1 کلیات
4-2-2-نظامنامه کیفیت
4-2-3-کنترل مستندات
4-2-4-کنترل سوابق
5-مسئولیت مدیریت
5-1تعهد مدیریت
5-2-مشتری محوری
5-3-خط مشی کیفیت
5-4طرح ریزی
5-4-1 اهداف کیفیت
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
5-5 مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات
5-5-1 مسئولیت و اختیار
5-5-2- نماینده مدیریت
5-5-3 انتقال اطلاعات در درون سازمان
5-6-بازنگری مدیریت
5-6-1کلیات
5-6-2 درونداد بازنگری
5-6-3 برونداد های بازنگری
6-مدیریت منابع
6-1-فراهم کردن منابع
6-3- منابع انسانی
6-2-1 کلیات
6-2-2-شایستگی، آگاهی و آموزش
6-3 زیر ساخت
6-4 محیط کار
7-پدید آوری
7-1 طرح ریزی پدید آوری محصول
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری
7-2-1 تعیین الزامات و یا خواسته های مشتری مربوط به محصول
7-2-2 بازنگری الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول
7-2-3 تبادل اطلاعات با مشتری
7-3 طراحی و تکوین
7-3-1 طرح ریزی طراحی و تکوین
7-3-2 دروندادهای طراحی و تکوین
7-3-3 برونداد های طراحی و تکوین
7-3-4 بازنگری طراحی و تکوین
7-3-5 تصدیق طراحی وتکوین
7-3-6 صحه گذاری طراحی و تکوین
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و تکوین
7-4 خرید
7-4-1 فرآیند خرید
7-4-2- اطلاعات خرید
7-4-3- تصدیق محصول خریداری شده
7-5 تولید و ارایه خدمات
7-5-1- کنترل تولید و ارایه خدمات
7-5-2- صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات
7-5-3 شناسایی و قابلیت ردیابی
7-5-4 دارایی مشتری
7-5-5 محافظت از محصول
7-6 کنترل وسایل پایش و اندازه گیری
8- اندازه گیری، تحلیل و بهبود
8-1- کلیات
8-2 پایش و اندازه گیری
8-2-1 رضایت مشتری
8-2-2 ممیزی داخلی
8-3 کنترل محصول نامنطبق
8-2-3 پایش و اندازه گیری فرآیندها
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول

8-4 تحلیل داده ها
8-5-1 بهبود مداوم
8-5-2 اقدام اصلاحی
8-5-3 اقدام پیشگیرانه
« روش اجرایی کنترل مدارک »
« روش اجرایی ممیزی »
هدف:
ورودی ها:
خروجی ها:
“ روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ”
«روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه»
هدف:
ورودی ها:
خروجی ها
مسئولیت:
روش اندازه گیری و پایش:
6ـ گزارشات:
7ـ منابع مورد نیاز:
8ـ روش اجراء:
عنوان مدرک
روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
1ـ هدف
2ـ دامنة کاربرد
3ـ مسئولیت
4ـ روش اجرا
4،1 ـ کلیات
4،2ـ مواد اولیه و قطعات ورودی نامنطبق
4،3ـ محصولات نیمه ساخته
4،4ـ محصولات نهایی
طرح اولویت بندی شده برای کاهش ضایعات:
مدارک مرتبط……………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : 70

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه نظامنامه کیفیت ایزو در شرکت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد