دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا

نقش  ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا

فهرست مطالب
چکیده:. 2
مقدمه:. 3
فصل دوم:. 4
بخش اول:. 4
انواع مالکیت ارضی در ایران. 4
کشاورزان خرده پا- small farmer 7
ویژگی های زارعین خرده پا. 15
اهمیت توجه به زارعان خرده پا. 21
بخش دوم:. 23
مفهوم واژه تعاون. 23
تعریف تعاون. 24
انواع همکاری. 25
تاریخچه‌ی تعاونی. 28
اصول تعاون. 32
نقش اصول تعاون. 38
تعریف شرکت تعاونی. 40
تاریخچه شرکتهای تعاونی تولید. 42
ویژگی های تعاونی های تولید. 44
نقش اصلی نظام بهره برداری تعاونی به معنای اخص شامل تعاونی های تولیدروستایی. 48
– از لحاظ عملکرد. 48
– از لحاظ نرم افزاری. 48
– از لحاظ سخت افزاری. 51
– از لحاظ نیروی انسانی. 52
– از لحاظ محیطی. 52
اهداف تعاونی های تولید در ایران. 53
اهمیت تعاونی های تولید روستایی. 55
اهمیت توجه به تعاونی های خاص زارعان خرده پا. 56
بخش سوم:. 61
ترویج چیست؟. 61
هدف ترویج روستایی. 64
فلسفه ی ترویج. 67
کاربردهای ترویج. 69
راهکارهای ترویجی تعاون. 72
اصول ترویج تعاون. 74
جایگاه ترویج در توسعه تعاونی های تولید. 79
فصل سوم. 82
روش تحقیق. 82
فصل چهارم:. 82
پیشنهادها:. 82
نتیجه گیری:. 84
تعریف واژگان:. 86
«منابع و مآخذ». 87………….

پیشگفتار:
در این مقاله ما به نقش ترویجی کارشناسان ترویج در اشاعه و گسترش تعاونی های تولید اشاره خواهیم کرد و در کنار فعالیتهای چشمگیر این تعاونی ها آن فعالیتهایی را مدنظر قرار می دهیم که مربوط به ارتقاء سطح معشیتی زارعین خرده پا باشد.
در فصل اول این مقاله، چکیده ای از کل مطالب و اهداف خود و روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم که خود از سه بخش تشکیل شده توضیحی در زمینه شناسایی زارعین خرده پا و اهمیت رسیدگی به آنان و ویژگی آنان و همچنین تعریف و تاریخچه ای از شرکتهای تعاونی تولید و نقش و اهداف آنها را بیان خواهیم کرد. در بخش سوم این فصل، فلسفه و نقش ترویجی و راهکارهای ترویجی در زمینه تعاونی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در پایان مقاله نتیجه گیری مباحث و همچنین چند پیشنهاد در زمینه هر چه کارآمد کردن تعاونی های تولید به نفع زارعین خرده پا ارایه خواهیم داد…………….

دانلود پروژه نقش ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد