دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در رشد صنايع كوچك

نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در رشد صنايع كوچك
فهرست مطالب
ضرورت و اهميت تحقيق.. 2
اهداف تحقيق.. 3
قلمرو تحقيق.. 3
فرضيه تحقيق.. 4
متغيرهاي مستقل و وابسته. 4
واژه ها و اصطلاحات… 5
تعريف صنايع كوچك از جنبه نظري.. 5
تعريف صنايع كوچك از جنبه عملياتي.. 6
فصل دوم  : مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 8
مروري بر تاريخچه صنايع كوچك…. 8
تاريخچه صنايع كوچك در ايران.. 8
نظريات اقتصاددانان در مورد صنايع كوچك…. 11
1-  نظريه اقتصادهاي حاشيه اي پن روز 11
2- نظريه توسعه و پيشرفت بر اساس سيستم پيمانكاري.. 12
3- نظريه اكس و آدرش 13
5- نظريه توسعه خوشه اي.. 13
نقش صنايع كوچك در توسعة اقتصادي.. 14
1- تشكيل سرمايه: 14
2- اشتغال‌زايي: 15
3- پرورش مديران و كارفرمايان كارآمد: 15
4- ايجاد محيط مناسب براي خلاقيت و نوآوري: 16
5- تمركززدايي و كمك به توسعة اقتصادي مناطق روستايي: 16
6- پيوند حلقه‌هاي مفقودة توليد: 17
مشكلات صنايع كوچك از جنبة مالي: 17
1- كمبود سرمايه: 18
2- مشكل تهيه مواد اوليه: 18
3- مشكل فروش محصولات: 19
پيشينة تحقيق.. 19
فصل سوم: روش تحقيق و مراحل انجام كار 21
روش تحقيق.. 21
روش گرد آوري اطلاعات: 22
روش تحليل داده ها: 23
فصل چهارم: طبقه بندي وتجزيه و تحليل داده ها 24
طبقه بندي وتوصيف داده ها 24
ارائه مدل و تحليل داده ها 46
فصل پنجم: خلاصه نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات… 46
خلاصه و نتيجه گيري.. 46
پيشنهادات… 46
پيشنهادات اصلاحي با توجه به يافته هاي تحقيق.. 46
پيشنهاد براي تحقيقات آينده 46
منابع.. 46
فصل اول: تعريف موضوع تحقيق و بيان مسئله
صنايع كوچك در كليه كشورهاي جهان نسبت قابل توجهي از موسسات صنعتي را در برگرفته و نقش موثري در توسعه اقتصادي كشورها بر عهده دارند. در كشور ما نيز با توجه به نقش موثري كه صنايع كوچك مي توانند در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري داشته باشند، گسترش اين صنايع جزو اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت قرار گرفته  و در مراسم روز صنعت و معدن كه در تيرماه سال 81 و با حضور رياست محترم جمهور و جمعي از مديران ارشد دولتي و خصوصي برگزار شد، تمامي دست اندركاران امور اجرايي و سياست گذاران توليدي و صنعتي و اقتصادي بر اين واقعيت اذعان داشتند كه گسترش واحدهاي كوچك صنعتي با سرمايه بري كم، ايجاد اشتغال مطلوب و با الگوبرداري از تجربيات موفق كشورهاي صنعتي، ميتواند راه حل مناسبي براي كاهش از بحران كنوني اشتغال در ايران باشد.
در اين ميان با توجه به موانعي كه به ويژه از جنبه مالي در راه گسترش صنايع كوچك وجود دارد و خصوصياتي كه مختصّ اين گونه صنايع است مثل ناتواني در بدست آوردن سرمايه و اعتبار از بازار سرمايه كه الزاماً آنها را به سوي بازارهاي مالي و به ويژه سيستم بانكي سوق مي دهد، وظيفه خطيري به عهده بانك ها گذاشته شده است كه بررسي ميزان كارايي آنها در اعطاي تسهيلات براي برطرف كردن مشكلات مالي صنايع كوچك بسيار حائز اهميت بوده و مشخص مي نمايد كه آيا تسهيلات اعطا شده توسط نظام بانكي در رشد صنايع كوچك موثر بوده است يا بايد اينگونه تسهيلات را تحت ضوابط و شرايطي اعطا نمود كه در رشد صنايع كوچك موثر باشند………..

دانلود پروژه نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در رشد صنايع كوچك
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد