دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود پروژه نقش توبه در سقوط مجازات

مقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز  و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

نقش توبه در سقوط مجازات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: مباحث عمومي و مبنايي
1-1- تعريف توبه 3
1-1-1- تعريف لغوي 3
1-1-2- تعريف اصطلاحي توبه 4
1-2- احكام و شرايط توبه 4
1-2-1- شرايط پذيرش توبه 5
1-2-1-1- عدم پذيرش توبه اي از افراد 6
1-2-1-1-1- مشرف به موت 6
1-2-1-1-2- كفار 7
1-3- آثار توبه 8
1-3-1- آثار ثبوتي توبه 8
1-3-2- آثار اثباتي توبه 8
1-3-2-1- سقوط مجازات 8
1-3-2-2- قبول شهادت 10
1-3-2-3- عفو امام 10
1-4- كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي 11
1-4-1- علم قاضي و توبه 12
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضي 18
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضي 22
1-4-2- مرور زمان و توبه 24
1-4-2-1- تبيين موضوع 26
فصل دوم: كيفيت توبه در مجازات‌ها
2-1- نقش توبه در حدود 31
2-1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم 32
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم 33
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود 34
2-1-4- زنا 35
2-1-5- لواط 37
2-1-6- مساحقه 38
2-1-7- شرب خمر 40
2-1-8- قوادي 41
2-1-9- سرقت 42
2-1-10- قذف 44
2-1-11- محاربه 49
2-2- توبه در تعزيرات 50
2-2-1- تعريف تعزير و اقسام آن 50
2-2-1-1- تعريف تعزير 50
2-2-1-1-1- تعريف لغوي تعزير 50
2-2-1-1-2- تعريف اصطلاحي تعزير 51
2-2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار 52
2-2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات‌هاي تعزيري 53
2-2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه 54
2-2-1-4-1- مرتد 54
2-2-1-4-2- ساب النبي 55
2-2-1-4-3- ساحر 56
2-2-1-4-4- آكل الربا 56
2-2-1-4-5- زنديق 56
2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه 57
2-2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات 57
2-2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة‌512  57
2-2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521 63
2-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص و ديات 69
2-3-1- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص 69
2-3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات 70
نتيجه‌گيري و پيشنهاد 71
فهرست منابع 76

 

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود پروژه نقش توبه در سقوط مجازات
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد