دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم

فهرست مطالب

چکیده
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست
بخش اول
ضمیر ناخود آگاه چیست؟
آشنایی با دو نیمکره
بخش دوم
فروید و ضمیر ناخودآگاه
نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه
فصل دوم : آفرینش هنری کودکان
بخش اول
تاریخچة مطالعة نقاشی کودکان
طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان
الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی )
ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا)
ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ )
د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری)
مراحل رشد از دیدگاه پیاژه
مراحل رشد از دیدگاه فروید
بخش دوم
نقاشی چیست؟
الف – خط
ب – فضا
ج – رنگ
د – تصویر
هـ – سنبلها و نمادها
نظریهای ادراکی تصاویر
الف – نظریه‌های پرسپکتیو ـ فرافکنی
ب – نظریه‌های بوم شناختی گیبسون
ج – نظریة ساختمان‌گرایان دربارة ادراک تصویر
د – نظریة گشتالت ادراک تصویری
بخش سوم
فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان
الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان
– شکلهای ساده
– رجهان الگو و حرکت
– ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط
– تعیین محل
– ترتیب و توالی
– برنامه‌ریزی
– طرح
ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی
ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی
فصل سوم
افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم
بخش اول
هنر نوین
سرآغاز
الف – مفهوم، شناخت، تصویر
ب – سبک، شکل، محتوا
بخش دوم
دادا بستری برای سوررآلیسم
الف – باروک تا دادا
ب – داداایسم
– آ‎غاز کار
– مانیفست‌ و بیانیه‌ها
– نتیجه و پایان کار داداایسم
بخش سوم
فروید و مراتب سوررآلیسم
الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی
ب – ضمیر ناخودآگاه
– تخیل
– رؤیا
– نماد
ج – از ارسطو تا هگل
د -نظریه‌های هنری فروید
تصعید یا برتر نمودن
بخش چهارم
سوررآلیسم
الف- آغاز کار
ب- بحثی در باب سوررآلیسم
فصل چهارم:
مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم
بخش اول
روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان
سرآغاز
بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان
الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان
ب – خطوط ترسیمی
ج –رنگ و تخیلات
– نماد رنگها
جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان
الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان
– خانه – درخت – آدمک
بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک )
الف – سر
ب – صورت
ج – تنه
د – اعضا
هـ – خورشید و ماه
و – حیوانات
نقاشی و ناسازگاری
– عقب افتادگی ذهنی
تفسیر نقاشی کودکان
سایه زدن
هنر و درک هنری کودکان
بخش دوم
تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم
سر آغاز
تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم
اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل
نقش جنسیت در آثار کودکان
الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی
– مرحله دهانی
– مرحله مقعدی
– مرحله احلیلی
– مرحله اد‌یپی ـ تناسلی
ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت
ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی
د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

دانلود پروژه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد