دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
مسئله تحقیق 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 12
دلایل انتخاب موضوع 17
اهداف تحقیق19
هدف کلی 19
 اهداف اختصاصی 19
روش گردآوری اطلاعات 20
مرور ادبیات 21
توسعه 21
توسعه روستایی 24
 توسعه پایدار روستایی 26
 آشنایی با اطلاعات و ارتباطات (ICT29
ابزارهای ICT 30
اینترنت و توسعه روستایی 34
ابعاد ICT، تجارب و کاربرها 37
طرح رویکردهای آمایشی در توسعه روستایی 51
دانش اطلاعات و فناوری در فرآیند توسعه روستایی 55
چشم اندازهای توسعه روستایی از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات   57
نتیجه گیری و پیشنهادات 62
منابع و ماخذ 66
چکیده:
فناوری اطلاعات عصاره دانش و تجربه دو هزار ساله بشر است. انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده‌ها و کاهش ابهامات پیرامون ناشناخته‌ها به اطلاعات نیازمند بوده است. آغاز تاریخ بشر با توانایی او درانباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن است.
توسعه ملی بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم فراهم شدن زیر ساختهای فراوان است که مهمترین آنها بسط مهارتهای ICT است. جامعه اطلاعاتی مبتنی بر ‌ICT مسلما منحصر به یک گروه خاص از شهروندان نخواهد بود بلکه یک جامعه توسعه یافته اطلاعاتی زمانی محقق خواهد شد که توان دسترسی آسان و ارزان به اطلاعات و مهارت استفاده از فناوری‌های مربوطه برای عموم مردم فراهم باشد از آنجا که روستا و روستاییان منابع بنیانی تولید و رشد اقتصاد ملی در هر جامعه‌ای می‌باشند و به فراموشی سپردن این نیروهای مولد و موثر در توسعه اقتصادی به معنای مرگ اقتصادی هر جامعه است بر آن شدیم تا در این سطور هرچند جزئی به اهمیت بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستاها بپردازیم در این راستا ابتدا به تشریح ویژگی‌های روستا و روستایی و بعدبه مفاهیم توسعه و توسعه روستایی و در نهایت به چگونگی کاربرد ICT در توسعه روستایی پرداخته‌ایم با این امید که گام هرچند جزئی زمینه ساز شکل گیری نوعی جدیدی از روستاها بر مبنای جامعه‌های نوین امروزی باشد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات- توسعه- توسعه روستایی- روستا………………..

دانلود پروژه نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد