دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
فصل اول: طرح تحقيق2
عنوان كامل پژوهش3
هدف پژوهش3
اهميت مسئله (نظري علمي3
سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: 3
تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: 4
مشخص كردن نقش متغيرها4
طرح پژوهش: 4
جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: 4
روش نمونه برداري: 5
ابزار گرد آوري داده ها: 5
روش تجزيه و تحليل داده ها: 5
فصل دوم: ادبيات تحقيق6
مقدمه7
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک8
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف8
تاریخچه کشاورزی9
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده12
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی18
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت20
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده22
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی23
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24
وضعیت کلی کشاورزی در کشور25
موقعیت جغرافیایی ایران26
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28
سیاست های کشاورزی دولت29
نگاهی به استان خراسان.. 33
خاک شناسی.. 35
خاک چیست35
شناسایی خاک در ایران37
پروفیل خاک… 39
بافت خاک… 40
ساختمان خاک… 40
اجزای معدنی خاک41
هوموس41
ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها43
زمین های آهک دار43
زمین های بدون آهک43
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک44
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا46
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک47
آبیاری49
وضعیت آب در خاک51
تعریف آبیاری.. 52
روش های مختلف آبیاری53
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53
آبیاری بارانی56
انواع سیستم های آبیاری بارانی57
آبیاری قطره ای59
آبیاری زیر زمینی60
آبخیزداری62
منابع آبهای زیرزمینی63
چاه ها63
حشره شناسی64
رابطه انسان با حشرات65
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ) 65
ارتباط مضر بین انسان و حشرات66
روش های مبارزه با آفات نباتی67
مبارزه فیزیکی68
مبارزه زراعی68
مبارزه بیولوژیکی68
مبارزه روانی68
مبارزه ژنتیکی69
مبارزه شیمیایی70
مبارزه تلفیقی.. 70
حشره کش ها یا سموم70
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است 71
انواع سموم حشره کش72
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند 72
حشره كش هاي معدني 72
حشره کش های آلی گیاهی 72
حشره كش هاي آلي كلره: 72
سموم فسفره آلي: 72
سموم گوگردي آلي: 73
سموم از نظر نحوه اثر. 73
سموم داخلي يا گوارشي 73
سوم تماسي يا خارجي: 73
سموم نفوذي 73
سموم جذبي (سيستميك) 73
سموم تنفسي 73
سموم تدخيني 74
چغندر قند74
پنبه. 75
آفات جالیز75
آفات مهم گیاهان زراعی76
آفات مهم غلات76
آفات درختان میوه. 76
آفات مهم درختان پسته78
آفات انار. 78
مبارزه با علف هرز78
مبارزه با موش ها79
اصلاح نباتات79
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی81
منابع طبیعی82
اهمیت و نقش منابع طبیعی85
تعریف جنگل89
تعریف جنگل داری91
از نقطه نظر اقتصادي91
از نقطه نظر كشاورزي 91
از نقطه نظر بهداشتي 92
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند92
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور93
مرتع.. 95
بیابان.. 97
بیابان زائی و مبارزه با آن98
مشاغل مربوط: 101
تعریف مکانیزاسیون105
فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی109
تراکتور و تکامل آن.. 111
طبقه بندی تراکتورها 112
هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113
روش های خاک ورزی.. 114
گاو آهن.. 116
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن118
گاو آهن برگردان دار118
ادوات خاک ورزی ثانویه122
كولتيواتورها 122
ديسك ها (هرس بشقابي) 123
دیسک ها123
ديسك يك راهه124
ديسك دو زانويي124
ديسك يك زانويي (افست): 124
انواع تسطیح کن125
غلتك ها يا خرد كننده ها: 126
کاشت محصولات.. 126
بذر افشاني: 127
بذر کاری: 127
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری127
کپه کاری127
ماشین آلات کاشت… 127
ردیف کارها: 127
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند129
اندازه ردیف کارها: 129
خطی کارها130
انواع خطی کارهای غلات.. 131
بذر پاش ها 132
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133
نشاء کار133
سیب زمینی کارها: 133
ادوات داشت134
سمپاش ها: 137
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش137
مخزن: 137
به هم زن138
صافی: 138
بوم138
نازل یا افشانک: 138
ماشین های برداشت… 139
دروگر139
ماشین های برداشت غلات141
ماشین های برداشت سیب زمینی143
ماشین برداشت چغندرقند144
فصل سوم: روش تحقيق146
مقدمه: 147
روش تحقيق147
مصاحبه با مزرعه داران148
مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي148
توجيه اقتصادي مكانيزاسيون: 149
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها149
توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟ 149
جامعه آماري: 150
منابع اطلاعات151
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 152
ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون.. 153
بررسي فرضيه ها159
فرضيه2: 160
فرضيه 3160
فرضيه 4: 161
تحليل يافته هاي مصاحبه اي161
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات165
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4168
پيشنهادات: 168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 170
ساير پيشنهادات170
فهرست منابع.. 172
مقدمه:
انسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد.
امروزه با مكانيزه شدن صنعت كشاورزي نوع محصولات و تنوع فصلي آنها و نيز مقدار توليد آنها تفاوتهاي بسياري بوده است با استفاده از ابزار آلاتي مانند كمباين، تراكتور و دستگاههاي مخصوص شخم زنيف سم پاشي هاي هوايي و نيروي انساني كمتري درگير كشاورزي مي شود كه اين امر موجب كاهش هزينه توليد در مجموع، و از طرف ديگر افزايش بيكاري را سبب مي شود.
امروزه كشاورزي سنتي در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار كمتر شده است. اكثر كشاورزان يا كوچ كرده و به شهرهاي بزرگ آمده اند و يا آنهايي كه توان مالي داشته اند با سيستم هاي امروزه خود را وقف داده و از سيستم هاي نوين آبياري و ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كنند.
در سالهاي اخير با استفاده از تكنولوژي نانو، توليد محصولات فصلي، در تمام فصول امكانپذيري شده است كه اين امر بمنزله انقلابي در كشاورزي به حساب مي آيد. از اين رو مي توان گفت ديگر مي توان كشاورز را به همان ديدگاه قديم نگريست بلكه نيازمند توجه و ديدگاه علمي و دقيق مي باشد…………….

دانلود پروژه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد