گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » دانلود پروژه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
دانلود پروژه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

دانلود پروژه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

فهرست مطالب
مقدمه:    1
فصل اول: طرح تحقيق    2
عنوان كامل پژوهش:    3
هدف پژوهش:    3
اهميت مسئله (نظري علمي):    3
سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش:    3
تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي:    4
مشخص كردن نقش متغيرها    4
طرح پژوهش:    4
جامعه و گروه نمونه مورد بررسي:    4
روش نمونه برداري:    5
ابزار گرد آوري داده ها:    5
روش تجزيه و تحليل داده ها:    5
فصل دوم: ادبيات تحقيق    6
مقدمه    7
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک    8
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف    8
تاریخچه کشاورزی    9
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه    11
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده    12
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل    13
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید    15
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد    17
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی    18
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت    20
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده    22
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی    23
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی    24
وضعیت کلی کشاورزی در کشور    25
موقعیت جغرافیایی ایران    26
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟    28
سیاست های کشاورزی دولت    29
نگاهی به استان خراسان    33
خاک شناسی    35
خاک چیست     35
شناسایی خاک در ایران    37
پروفیل خاک    39
بافت خاک    40
ساختمان خاک    40
اجزای معدنی خاک    41
هوموس    41
ذرات فعال خاک (هوموس و رس)    42
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها    43
زمین های آهک دار    43
زمین های بدون آهک    43
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)    44
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا    46
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک    47
آبیاری    49
وضعیت آب در خاک    51
تعریف آبیاری    52
روش های مختلف آبیاری    53
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:    53
آبیاری بارانی    56
انواع سیستم های آبیاری بارانی    57
آبیاری قطره ای    59
آبیاری زیر زمینی    60
آبخیزداری    62
منابع آبهای زیرزمینی    63
چاه ها    63
حشره شناسی    64
رابطه انسان با حشرات    65
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):    65
ارتباط مضر بین انسان و حشرات:    66
روش های مبارزه با آفات نباتی    67
مبارزه فیزیکی    68
مبارزه زراعی    68
مبارزه بیولوژیکی    68
مبارزه روانی    68
مبارزه ژنتیکی    69
مبارزه شیمیایی    70
مبارزه تلفیقی    70
حشره کش ها یا سموم    70
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است .    71
انواع سموم حشره کش    72
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :    72
حشره كش هاي معدني     72
حشره کش های آلی گیاهی :     72
حشره كش هاي آلي كلره:     72
سموم فسفره آلي:     72
سموم گوگردي آلي:     73
سموم از نظر نحوه اثر     73
سموم داخلي يا گوارشي     73
سوم تماسي يا خارجي:     73
سموم نفوذي     73
سموم جذبي (سيستميك)     73
سموم تنفسي     73
سموم تدخيني     74
چغندر قند     74
پنبه     75
آفات جالیز     75
آفات مهم گیاهان زراعی     76
آفات مهم غلات     76
آفات درختان میوه     76
آفات مهم درختان پسته     78
آفات انار     78
مبارزه با علف هرز     78
مبارزه با موش ها     79
اصلاح نباتات     79
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی     81
منابع طبیعی     82
اهمیت و نقش منابع طبیعی     85
تعریف جنگل     89
تعریف جنگل داری     91
از نقطه نظر اقتصادي     91
از نقطه نظر كشاورزي     91
از نقطه نظر بهداشتي     92
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند     92
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:     93
مرتع     95
بیابان     97
بیابان زائی و مبارزه با آن     98
مشاغل مربوط:     101
تعریف مکانیزاسیون     105
فوائد ماشینی کردن کشاورزی     106
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران     107
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی     109
تراکتور و تکامل آن     111
طبقه بندی تراکتورها     112
هدف های خاک ورزی عبارتند از :     113
روش های خاک ورزی     114
گاو آهن     116
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن     118
گاو آهن برگردان دار:    118
ادوات خاک ورزی ثانویه     122
كولتيواتورها     122
ديسك ها (هرس بشقابي)     123
دیسک ها     123
ديسك يك راهه:    124
ديسك دو زانويي:    124
ديسك يك زانويي (افست):     124
انواع تسطیح کن     125
غلتك ها يا خرد كننده ها:     126
کاشت محصولات     126
بذر افشاني:     127
بذر کاری:     127
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری     127
کپه کاری:     127
ماشین آلات کاشت     127
ردیف کارها:     127
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند     128
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:     128
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:     129
اندازه ردیف کارها:     129
خطی کارها:     130
انواع خطی کارهای غلات     131
بذر پاش ها     132
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار)     133
نشاء کار:     133
سیب زمینی کارها:     133
ادوات داشت     134
سمپاش ها:     137
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش     137
مخزن:     137
به هم زن:     138
صافی:     138
بوم     138
نازل یا افشانک:     138
ماشین های برداشت     139
دروگر     139
ماشین های برداشت غلات     141
ماشین های برداشت سیب زمینی     143
ماشین برداشت چغندرقند     144
فصل سوم: روش تحقيق     146
مقدمه:     147
روش تحقيق:     147
مصاحبه با مزرعه داران:     148
مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي:     148
توجيه اقتصادي مكانيزاسيون:     149
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:     149
توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟     149
جامعه آماري:     150
منابع اطلاعات     151
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها     152
ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون     153
بررسي فرضيه ها:     159
فرضيه2:     160
فرضيه 3:     160
فرضيه 4:     161
تحليل يافته هاي مصاحبه اي:     161
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    165
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه      166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:     166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:     167
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:     168
پيشنهادات:     168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:     168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2:     169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3:     169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4:     170
ساير پيشنهادات:     170
فهرست منابع     172
مقدمه:
انسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد.
امروزه با مكانيزه شدن صنعت كشاورزي نوع محصولات و تنوع فصلي آنها و نيز مقدار توليد آنها تفاوتهاي بسياري بوده است با استفاده از ابزار آلاتي مانند كمباين، تراكتور و دستگاههاي مخصوص شخم زنيف سم پاشي هاي هوايي و نيروي انساني كمتري درگير كشاورزي مي شود كه اين امر موجب كاهش هزينه توليد در مجموع، و از طرف ديگر افزايش بيكاري را سبب مي شود.
امروزه كشاورزي سنتي در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار كمتر شده است. اكثر كشاورزان يا كوچ كرده و به شهرهاي بزرگ آمده اند و يا آنهايي كه توان مالي داشته اند با سيستم هاي امروزه خود را وقف داده و از سيستم هاي نوين آبياري و ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كنند.
در سالهاي اخير با استفاده از تكنولوژي نانو، توليد محصولات فصلي، در تمام فصول امكانپذيري شده است كه اين امر بمنزله انقلابي در كشاورزي به حساب مي آيد. از اين رو مي توان گفت ديگر مي توان كشاورز را به همان ديدگاه قديم نگريست بلكه نيازمند توجه و ديدگاه علمي و دقيق مي باشد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است