دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش پليس در كاهش جرايم

نقش پليس در كاهش جرايم
فهرست مطالب
جدول 1-1- هشت فرضيه اصلي در خصوص امور پليسي و جرم 6
فعاليتهاي مختلف پليس در پيشگيري از وقوع جرم: 7
واکنش سريع به تماسهاي اضطراري: 8
گشت هاي تصادفي: 9
گشتي هاي هدايت شده: 10
بازداشتهاي واکنشي: 10
امور پليسي جامعه گرا در مقابل امور پليسي مبني بر حل مسئله 13
امور پليسي جامعه گرا 15
اطلاعات جامعه محور: 15
اطلاعات عمومي درباره جرايم: 16
مشروعيت پليس: 16
امور پليسي مبتني بر حل مسئله: 17
کالاهاي مولد جرم: 17
تلاقي مجرمان و قربانيان: 18
ازمون فرضيه: 18
واکنش سريع به درخواستهاي اضطراري: 27
گشتهاي تصادفي: 31
گشتي هاي هدايت شده: 32
بازداشتهاي واکنشي: 37
بازداشتهاي پيشگيرانه: 40
امور پليسي جامعه محور 44
انچه نويد بخش است: 56
فرار از پرداخت کرايه 60
نتايجي در مورد پيشگيري در سيستم حمل و نقل 62
پارکينگها و گاراژها 63
نگهبانان و ماموران امنيتي 64
تلويزيون مدار بسته 65
نتايجي در مورد تسهيلات پارکينگها 66
فرودگاهها 66
فضاهاي باز عمومي 70
کنترل معضل متخلفين 70
روشنايي 71
تلويزيون مدار بسته 75
مسدود کردن خيابانها 79
نتيجه گيري در مورد مناطق و اماکن باز شهري 87
دستگاههاي عمومي سکه اي 88
تاثير اقدامهاي پيشگيرانه متمرکز مکاني 91
جابجايي امري محدود است 97
عوايد امر پيگشيري را ميتوان اشاعه داد 98
توسعه تاثيرات از طريق تحقيق و ارزيابي 100
نکات 106
انواع پیشگیری از وقوع جرم 111
1-3-1:پیشگیری از جرم چیست؟ 111
1-3-2:پیشگیری از جرم در اسلام 114
1-3-3:پیشگیری از جرم در قوانین 115
الف:پیشگیری در قانون اساسی: 117
ب:پیشگیری در قوانین عادی: 119
1-3-4:انواع پیشگیری از جرایم 122
1-3-4-1: تعریف پیشگیری 122
1-3-4-2:انواع پیشگیری 126
الف:پیشگیری کیفری 126
ب:پیشگیری غیر کیفری: 128
1-3-5:اهمیت پیشگیری از جرم 133
ﭘﻠﻴﺲوﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﺿﻌﻲ 140
ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚﻣﻌﻀﻞاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 141
منابع 143
هر چه تعداد ماموران پليس بيشتر باشد، جرايم کمتر خواهد شد. در حاليکه شهروندان و مقامات عمومي اغلب از اين ديدگاه حمايت مي کنند، ديگران ادعا مي کنند که پليس در حضور نهادهاي اجتماعي بسيار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار کار، مشارکتي محدود در زمينه پيشگيري از وقوع جرم دارد. به نظر مي رسد حقيقت در حد ميانه اينهاست. اينکه بيشتر شدن تعداد ماموران از وقوع جرم پيشگيري مي کند يا خير، وابسته به ان است که انها تا چه اندازه مي توانند بر اهداف، وظايف، اماکن، زمانها و مردم خاص متمرکز گردند. مهمتر از همه، اين مسئله به ان بستگي دارد که پليس اماکني باشند که جرايم جدي در انها بيشتر رخ مي دهد و نيز در زمانهايي که احتمال وقوع جرم بيش از هر زمان ديگر است. از اين حالت با عنوان امور پليسي مبتني بر عوامل خطرزا ياد مي شود.
ارزش امور پليسي که بر عوامل خطرزا متمرکز است، مهمترين نتيجه حاصله پس از سه دهه تحقيق است. صرفا به کارگيري پليس بيشتر، مانع از وقوع جرايم جدي نمي شود، امور پليسي جامعه گرا، برون تمرکز بر عوامل خطر جرم، هيچ تاثيري بر جرم ندارد. اما عواملي همچون گشت هاي هدايت شده پليس، بازداشتهاي پيشگيرانه و حل مشکلات در نقاط جرم خيز، باعث پيشگيري از وقوع جرم شده است. پليس مي تواند از دزدي، بي نظمي، خشونت مسلحانه، رانندگي در حين مستي و خشونت در خانواده جلوگيري کند، اما انجام اين کار، تنها با استفاده از روشهاي خاص و تحت شرايط معين ميسر است.
يکي از مهمترين يافته هاي اخير ان است که پليس خود تا چه اندازه مي تواند با استفاده از روشهاي نامناسب، عامل خطري براي وقوع جرم ايجاد کند. شواهد علمي اين فرضيه را تاييد مي کند که هر چه پليس با احترام کمتري با مظنونان و شهروندان برخورد کند، افراد کمتري از قانون تبعيت مي کنند. بنابراين، ممکن است تغيير «رويکرد» پليس به اندازه تمرکز بر «ماهيت» پليس مهم باشد. مشروع جلوه دادن رويکرد و ماهيت اقدامات پليسي در ديد عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، يکي از موثرترين راهبردهاي پليس براي پيشگيري از وقوع جرم در طولاني مدت است.
اين مقاله با مرور هشت فرضيه اصلي در خصوص اينکه پليس چگونه مي تواند از وقوع جرم پيشگيري کند، اغاز مي گردد. (جدول 1-1) سپس به بررسي و توصيف نقاط قوت متفاوت شواهد علمي در خصوص فرضيات مزبور، مي پردازد.
مطالعات موجود هم به دليل نتايج و هم دقت علمي به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در اين مقاله مي کوشيم با پاسخ به سئوالات در خصوص اينکه کلام روش موثر است در کداميک اين طور نيستند و کداميک اميدبخش هستند، نتايج مزبور را به صورت ساده بيان کند. خلاها و شکافهاي عمده در دانش ما نيز مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مقاله با دادن توصيه هايي از يافته هاي مذکور، در خصوص تحقيق ارزيابي و هم اقدامات پليسي که براي ارزيابي مذکور بايد انجام گيرند، پايان مي يابد.
دانلود پروژه نقش پليس در كاهش جرايم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد