امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه نقش پل در رابطه با شهر اصفهان
دانلود پروژه نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

دانلود پروژه نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

مقدمه
در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.
پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مرکز کنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی که به منطقه وارد و خارج می شود.
گفته میشود که پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبکه ارتباطی خویش که بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد که بعدها پل خواجو طراحی می شود.
البته بایستی توجه داشت که هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی که در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.
بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبکه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” که قدرت حکومتی صفوی در اصفهان پای محکم می کند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مکان شبکه سازی کالبدی اصفهان را کامل می سازد.
فهرست مطالب
مقدمه ۶
تاریخچه پل خواجو : ۱۱
تغییر کارکرد پل خواجو: ۱۳
تغییرات پل خواجو: ۱۵
تزئینات پل خواجو: ۱۷
تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) : ۱۸
تغییر کارکرد سی و سه پل : ۲۱
تزئینات سی و سه سه پل : ۲۵
تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ): ۲۵
پلهای اولیه ۲۸
پل سازی تا عهد هخامنشی ۲۹
پل سازی در عهد آشوریها ۲۹
پل سازی در زمان اورارتوها ۳۳
پل سازی در عهد مادها ۳۴
پل سازی در عهد اشکانیان ۴۶
پل سازی در عهد ساسانیان ۴۸
پل کوار : ۵۰
پل تنگاب : ۵۰
پل مورد : ۵۰
پل پیرین : ۵۰
پل خیر آباد : ۵۱
پل سازی در دوران اسلامی ۵۵
پل سازی در قرن چهارم ۵۹
پل سازی در عصر غزنویان ۶۳
از این دوره چند سد و پل مخروبه باقی مانده که گویای تحرک معماری در پل سازی و سد ۶۳
پل سازی در دوره سلجوقیان ۶۵
پل سازی در دوره ایلخانیان ۶۸
پل سازی در دوره تیموریان ۶۹
پل سازی در عصر صفوی ۷۰
سی و سه پل ۷۱
پل خاجوا ۷۲
راه شمالی : ۸۰
راه مازندران – گیلان : ۸۲
پل سازی در دوره افشاریه ۸۳
پل سازی در دوره زندیه ۸۴
پل سازی در دوره قاجاریه ۸۴
معماری پلها ۸۷
استفاده از مهار چوبی در طاقها : ۱۰۲
کانه یا کنو : ۱۰۳
کنوهای آشکار : ۱۰۵
کتیبه ها : ۱۰۸
تاسیسات مربوط به پل : ۱۱۴
دیواره سازی : ۱۱۵
مصالح ساختمانی پلها : ۱۱۵
آسیب پذیری پلها ۱۲۰
احداث اتاق ۱۲۵
پل آصف الدوله _ کرج ۱۲۶
پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین ۱۲۶
موقعیت : ۳۷ کیلومتری جنوب قزوین، ده کیلومتری ۱۲۶
پل دلاک – قم ۱۲۷
موقعیت : در مسیر راه قدیمی تهران _ قم در نزدیکی ۱۲۷
پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه ۱۲۷
موقعیت : شمال غربی روستای سرخ ده، صد متری پل ۱۲۷
پل دودهک _دلیجان ۱۲۸
پل لوشان –  لوشان ۱۲۸
موقیعت:شهر لوشان ۲۸ کیلومتری جنوب شهر رودبار ۱۲۹
پل انبوه _ رودبار ۱۲۹
پل لاله دشت – کوچصفهان ۱۳۰
موقعیت : شهر کوچصفهان، خیابان طالقانی بر روی  نهر ۱۳۰
پل خشتی _ لنگرود ۱۳۰
موقعیت : شهر لنگرود در ۵۰ متری میدان انقلاب، بر ۱۳۰
پل فرح أباد_ ساری ۱۳۱
موقعیت : نزدیک شهرک فرح أباد( خزر شهر فعلی) واقع در ۱۳۱
پل آجی چای _ تبریز ۱۳۱
.موقعیت : شمال غربی شهر تبریز_ در مسیر خیابان خلبان ۱۳۲
نوع پلان: ۱۶ چشمها پایه ها با آب برهای نیم دایره و مثلثی ۱۳۲
پل سنگی – تبریز ۱۳۲
موقعیت : در شمال غربی شهر تبریز، بر روی تلخه رود ۱۳۲
با قوری چای. ۱۳۲
پل ابراهیم آباد – اردبیل ۱۳۳
موقعیت : در محله ای به همین نام، خیابان پاسداران بر ۱۳۳
پل ورسک – فیروز کوه ۱۳۳
موقعیت : بین کوههای فیروز کوه، و نزدیک روستای ۱۳۳
فهرست منابع و ماخذ : ۱۳۵
عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در کشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.
الف ـ نمای پلها شباهت به کاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می کند.
ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) که در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره که پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی که پیدا میکند شاه عباس را از این تفکر منصرف میسازد.
این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله کاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند که صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح کننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یک شاهکار فنی ساختمانی مطرح ساخت که امروزه با پیچیدگی فراوانی در کیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های کالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حکومتی مشاهده می گردد که این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم که همه چیز را تابع خویش می کند چگونه قدمت و استحکام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حکومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حکومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.
مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان کرد:
الف ـ یهودیه قلعه تبرک جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.
ب ـ مسجد جامع میدان کهنه، قلعه تبرک پل شهرستان،پل مارنان.
ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله وردیخان.
د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله وردیخان،پل مارنان، پل خواجو.
چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری که عنوان می کرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود که می خواست اولاٌ قدمت و کشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود. دوما” با تضعیف این عامل اقتصادی عامل بعدی یعنی پل شهرستان ضعیف می شد و در نتیجه دیگر آن کنترل هائی که گذشت مفهومی برای آن پل پیدا نمی کرد و پل الله وردیخان در انتهای چهار باغ اهمیت می یافت. در جهت تقویت پل الله وردیخان شاه عباس حتی به ایجاد منطقه ای ارمنی نشین در زیر رودخانه زاینده رود در بخش جنوبی غربی می کند و عبور و مرور ارامنه از پل الله وردیخان باعثی بر رونق این پل و شبکه چهارباغ می گردد.اساس شبکه بندی سازه اصفهان صفوی بر روی بازار از مسجد جامع میدان نقش جهان خیابان چهارباغ و رودخانه زاینده رود قرار دارد.پل خواجو اهمیت خاصی در این زمان داشته و با ساختن قصری خصوصی در ابتدای آن (قصر میرزا علیخان ) در واقع عبور و مرور از روی این پل بسته می شود.
طرح جامع شهر صفوی اصفهان با در نظر گرفتن عامل آب بعنوان عصاره حیات جامع مطرح شده و با توجه به این تمام فرمهای شهری انجام میگیرند .
طراحی براثر مادیها طراحی که منشع از سرچشمه اصلی بوم یعنی زاینده رود میگردد . طراحی بر اساس خیابانهای جدید مانند چهارباغ و چهارباغ صدر که مجددا” براساس عامل اقتصادی که بعد ازعامل کشاورزی مرحله قبل بعنوان تجارت زندگی روزمره به همراه بازا رو عبور از پلهائی که از رودخانه ی زاینده رود می گذرند و بالاخره خود رود خانه ای زاینده رود با انجام تقسیمات حیاتی آب در کننده هائی چون پل خواجو و تفریگاههای چون پل الله وردیخان مطرح میشود .
موقعیت امروزی سازه کالبدی شهر اصفهان چیست ؟ چندین پل مجموعهای مختلف و اهمیتها … پلهای امروز بر روی زاینده رود که نقشی در حیات اصفهان بازی میکنند عبارتند از:
الف ـ پل خواجو
ب ـ پل الله وردیخان
ج ـ پل آذر
د ـ پل فلزی
ه ـ پل وحید
و ـ پل بزرگمهر
پلهای آذر ، فلزی ، وحید با توجه به ابعادشان بایستی جوابگوئی مهمی در حیات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعیت کامیون و اتوبوس از پلهای خواجو و الله وردیخان اما می بینیم که چه بی حساب این سه پل اخیر برروی زاینده رود زده شده اند و شاید فقط در مرحله ای پل وحید بتواند جوابگوی صحیح نیاز به شهر بشود .
پل الله رودیخان درست در محور مقابل چهارباغ مرکز حیاتی شهر صفوی اصفهان مطرح میشود و از طرف دیگر پل خواجو نیز در همین موقعیت را با چهار باغ صدر بازی  می کند در صورتیکه پل آذر مطلقا” درچنین وضعی قرار ندارد و پل فلزی تقریبا به علت کور بودن یکطرفه بودن خیابان منتظری در مقابل خیابان حکیم نظامی عملکرد صحیح خود را ندارد و تنها شاید منهای پل وحید با تکمیل شبکه اتوبان کمربندی اصفهان در جهت ارتباط با خیابانهای خیام و وحید و شریان ارتباطی بین شمال و جنوب کشور از طریق جاده تهران و جاده شیراز و ذوب آهن و شهر کرد مفهومی واقع به خود گیرد .
درجمع مطالب گذشته دقیق به مهم بودن پلهای الله وردیخان و خواجو از نظر مردم و ارتباطات شهری پی می بریم و این بدان معنی است که امروز نیزبا اینکه سه پل جدید بر روی رودخانه شهر موجود هستند ولی این دو  پل نه ازرونق افتاده اند و نه خود را باخته دارند .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است