ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی
دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی

دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی

دانلود پروژه نیروگاه جذر و مدی

نیروگاه جذر و مدی
فهرست مطالب
* فصل اول
* انرژیهای قابل حصول از دریا
* ۱-۱- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها
* ۱-۲- انرژی جزر ومد دریا
* ۱-۳- انرژی امواجدریا
* ویژگی های منبع
* ۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج
* ۱- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)
* ۲- طرح ماشین شناور موج- نیرو
* ۳- طرح ژنراتور نوع دلفین
* ۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی
* ۱-۳-۳- نتیجه گیری
* ۱-۴- انرژی حرارتیدریا
* ۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریاها
* تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC
* ۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی
* ۱-۴-۳- نتیجه گیری
* ۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک
* ۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک
* ۱-۵-۲- نتیجه گیری
* فصل دوم
* جـزر و مــد
* ۲-۱- منشاء و تاریخچه جزر و مد
* ۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد
* ۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد
* ۲-۳-۱ جزر و مد حداکثر
* ۱-۳-۴- جزر و مد حداقل
* ۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید
* ۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد
* ۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد
* ۲-۷- سایر پارامترهای موثر در جزر و مد
* ۲-۸- کاربردهای جزر و مد
* ۱- تولید برق
* ۲- استفاده از انرژی جزر و مد در نجات کشتی ها
* ۳- آبیاری زمین های ساحلی
* ۴- استفاده از جزر و مد برای ماهیگیری
* ۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد
* فصل سوم
* شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی
* ۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی
* ۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا
* ۳-۳- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد
* ۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی
* ۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی
* ۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی
* ۳-۴-۳- ساختن دایک
* ۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی
* ۳-۴-۵- انواع توربین های به کارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی
* ۳-۴-۶- طراحی محور توربین
* فصل چهارم
* نیروگاه جزر و مدی
* ۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد
* ۴-۲- سیستم یک حوضچه ای
* ۴-۲-۱- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی حوضچه به دریا
* ۴-۲-۲- سیستم یک حوضچه ای با جریان از سوی دریا به حوضچه
* ۴-۲-۳- سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعکس
* ۴-۳- سیستم دو حوضچه ای
* ۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه
* ۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
* ۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
* ۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده
* ۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس در فرانسه
* ۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا
* ۴-۷- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق
* ۴-۸- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی
* ۴-۸-۱- رسوبات
* ۴-۸-۲- اثرات بر طبیعت
* ۴-۹- نتیجه گیری
* فصل پنجم
* سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه کاربرد انرژی‌های نو
* ۱- ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امکان سنجی
* ۲- ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی
* ۳- ایجاد بسترهای قانونی
* ۴- فعال سازی بخش خصوصی
* ۵- فعال سازی تحقیقات
* ۶- انجام پروژه های نمایش عملکرد
* ۷- اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش
* فصل ششم
* مشکلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
* ۱- عدم شناخت کافی و آگاهی از تمام جوانب انرژیهای نو نظیر منبع، تکنولوژی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن
* فعالیت‌های وزارت نیرو برای حل این مشکل
* ۲- بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه
* منابع انرژیهای تجدیدپذیر در کنار هزینه سرمایه گذاری بالاتر از مزایایی برخوردارند که بطور اجمالی عبارتند از
* فعالیت های وزارت نیرو
* ۳- فقدان قانون و مقررات ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
* ۴- یارانه های انرژی
* ۵- فقدان عزم عمومی قانونگذاری و مسئولان در این زمینه
* ۶- فعالیتهای موازی دستگاه ها و عدم توجه به وظایف قانونی دستگاه ها
* فصل هفتم
* مقالات فارسی
* مقاله نخست
* توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
* چکیده
* مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
* قیمت انرژی
* تشویق به توسعه تجاری
* انتقال فن آوری
* اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در کشور
* نتیجه گیری
* مقاله دوم
* مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا
* چکیده
* کلمات کلیدی
* ۱- مقدمه
* ۲- انرژی جزر و مدی
* ۳- انرژی امواج
* ۴- خلاصه و نتیجه گیری
* فصل هشتم
* ترجمه مقاله
* (انرژی تجدیدپذیر)
* انرژی تجدیدپذیر
* نیروی جزر و مد
* فیزیک جزر و مد
* اثرات جاذبه و نیروی گریز از مرکز
* تولید برق از جزر و مد
* توربین های استفاده شده در نیروگاههای جزر و مدی
* پره های جزر و مدی
* توربین های جزر و مدی
* محدودیت نیروگاههای جزر و مدی
* تغییرات جزر و مدی
* تغییرات اکولوژی
* نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا
* نیروگاههای جزر و مدی  چگونگی کار آنها
* نیروگاههای جزر و مدی  تاریخچه و محل
* نیروگاه جزر و مدی  طرح و مشکلات
* اثرات اجتماعی
* نتیجه
* توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی
* انرژی جزر و مد
* جزر و مد  انرژی وابسته به نیروی جاذبه
* بهره بردرای از منابع
* انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی
* اثرات محیطی
* نتایج
* روشهای تولید برق
* تولید در مد
* تولید در جزر
* تولید در جزر بعلاوه پمپ کردن در زمان مد
* تولید برق به روش دوطرفه
* تولید با دو آبگیر
* پیـوسـت
* پیوست – مقایسه انواع توربین های مورد استفاده در نیروگاههای جزر و مدی
* پیوست- منحنی‌های عملکرد و آرایش‌های مختلف حوضچه‌ها در سیستم دو حوضچه‌ای ترکیبی نیروگاه جزر و مدی
* پیوست- منحنی عملکرد نیروگاه جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای
* Renewable energy………….

فرمت : word | صفحات:۱۸۰

*************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است