افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه
دانلود پروژه نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه

دانلود پروژه نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه

نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه
فهرست مطالب
نيلوفرانی که در مرداب می بالند! 4
60 درصد دختران فراری از هفته اول مورد تعرض قرار می گيرند 5
هروئين و ترياک بيشترين مواد مصرفی دختران فراری 7
بيش از 30 درصد دختران فراری در خانه مورد تعرض قرار گرفته‌اند 7
والدين، 70 درصد در فرار دختران از خانه مقصرند 9
افزايش 20 درصدی آمار دختران فراری و زنان آسيب ديده 10
باندهای فساد، 90 درصد دختران فراری را شکار می کنند 11
رسانه ها به فرار دختران از خانه دامن می زنند 12
70درصد از دختران فراری روزانه یک یا دو بار مورد سو استفاده جنسی قرار می‌گیرند 13
انگيزه فرار اين دختران چيست؟ 16
دختران فراری ’24 ساعت’ تا تجاوز فاصله دارند 17
پدیده دختران فراری در ایران اسلامی 19
خود کشی ها، روسپی گری ها، فرار دختران و… 23
افزايش شمار دختران فراری 30
دختران فراری هم به فروشندگان کلیه پیوستند 31
فرار دختران ايرانی،‌ گريزی از بند خشونت چند وجهی 32
دختران فراری و جایگاه ناشناخته آموزش و اطلاع رسانی در جامعه 35
فضای عاطفی نامناسب در خانواده 38
کاهش سن دختران فراری 39
تا وقتی علت هست معلول نیز وجود دارد 41
جایگاه آموزش و اطلاع رسانی در جامعه ما کجاست؟ 42
نگاهی به يافته های يک تحقيق در مورد قاچاق زنان و دختران ايران 43
باندهای قاچاق دختران چگونه فعالیت می کنند 49
اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران 50
قاچاق زنان و دختران به پاکستان 51
قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربی 52
عملکرد قاچاقچیان و نوع قربانیان به دوبی و پاکستان 54
آمارهای هشدار دهنده 55
فرار دختران، عواقب و مشکلات آن 60
اعتیاد ؛ دامی که زندگی دختران را بی بازگشت کرده است 65
کاهش زنان خیابانی افزایش دختران فراری 69
زنها را از حقوق انسانی شان محروم کردن يک تمدن است 72
ضريب هوشی دختران فراری بالای 120 است 73
منابع 77
نيلوفرانی که در مرداب می بالند!
• عليرغم اينکه مسوولان و متوليان امر خبر از جمع آوری و ساماندهی دختران فراری می کنند، اما با اين حال معضل دختران فراری هر روز پر رنگ تر شده و هر ساله نيزبا روند تصاعدی 15 تا 20 درصدی مواجه می شود
• اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خريد و فروش مواد مخدر شده و از آنها برای توزيع مواد مخدر و يا اعمال منافی عفت استفاده می شود و اين در حالی است که صاحبان و گردانندگان اين باندها برای اينکه اين دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود هم راه ندهند، اين دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.
پريسا تو گرگ و ميش يک روز پاييزی ساک کهنه اش را پر کرد از لباس های کهنه تر و زد بيرون، می خواست بره به جايی که ديگه زير لگدهای پدر و برادر معتادش تنش کبود نشه و از اذيت و آزارهای نامادری در امون بمونه… می خواست بره به جايی که آسمونش رنگ ديگه ای باشه… اصلا می خواست کاری بکنه که چرخ دنيا به کامش بچرخه… اما اين بره کوچولوی 15 ساله نمی دونست که گرگهای گرسنه در خيابونای اين شهر شلوغ چه دندونايی براش تيز کرده اند….
روزی نيست که چندين خبر در جرايد منتشر نشود و در آن به فرار دختران از خانه و يا دستگيری دختران فراری کم سن وسال در تاريکخانه های شهر و در دام مفسده پروران اشاره نشده باشد، اين دختران فراری از خانه پس از مدتی سرگردانی با ديدن هر چهره به ظاهر مهربانی به خيال خيرخواهی با او همراه شده و فقط با رد وبدل کردن چند جمله کوتاه سر از تاريکخانه های شهر درآورده اند.
کارشناسان معتقدند اختلاف بين والدين، طلاق و جدايی آنها، وجود ناپدری و نامادری، اعتياد والدين، توقع بيش از حد از نوجوانان، ترس از تنبيه و توبيخ شدن، سرزنش و شماتت های مستمر، تحميل ازدواج زود هنگام، بی توجهی و کم توجهی، کسب محبت اعضای خانواده و به خصوص والدين، خيال پردازی و کسب شهرت، موفقيت های دور از دسترس، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محيط امن در خانواده، تبعيض، سوء ظن، شک و بدخلقی والدين، خشونت در خانه، ناخواسته بودن کودک و بسياری عوامل ديگر از جمله دلايل فرار دختران از خانه محسوب می شود.
60 درصد دختران فراری از هفته اول مورد تعرض قرار می گيرند
استاديار دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بيان اين مطلب می گويد: بر اساس تحقيقی که بر روی 110 دختر با سابقه فرار از منزل که 30 نفر از آنها در اماکن عمومی، 40 نفر در مراکز بازپروری دختران بهزيستی و 40 نفر در زندان ها با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزيستی توانبخشی صورت گرفته، 6/92 درصد اين دختران سابقه دستگيری پس از فرار، 68 درصد دارای سابقه گريختن، 44 درصد سابقه تحويل به مراکز بهزيستی و 7 درصد سابقه زندان دارند.
دکتر عليرضا جزايری می افزايد: بيش از نيمی از اين دختران با هدف کسب پول و يا سرپناه در طول مدت فرار، تقريبا هر روز ارتباط جنسی برقرار می کنند، 7/3 درصد اين دختران ارتباط جنسی هم با مردان و هم با زنان را ذکر کرده اند و ميانگين تعداد شرکای جنسی در دخترانی که هر روز ارتباط جنسی دارند حداقل يک و حداکثر 10 نفر است
وی اظهار می دارد: 9/38 درصد اين دختران بدون داشتن هيچ برنامه ای برای تامين مخارج و 50 درصد بدون داشتن هيچ سرپناه مشخصی برای سکونت پس از فرار (حداقل شب ها) از منزل می گريزند، 2/35 درصد اين دختران با برداشتن پول از منزل، 4/20 درصد کار کردن، 7/3 درصد قرض کردن، 6/5 درصد سرقت، 4/7 درصد خودفروشی، 4/7 درصد خريد و فروش مواد مخدر و 6/5 درصد زندگی با دوست پسر و يا ازدواج با آنها روزهای پس از فرار را به شب می رسانند. عضو گروه روانشناسی بالينی دانشگاه علوم بهزيستی با بيان اينکه ميانگين سنی اغلب دختران فراری در زمان اولين فرار حدود 16 سال است به اهميت تمرکز اهداف پيشگيرانه ثانويه در اين زمينه اشاره کرده و معتقد است: دامنه گستره سنی زمان اولين فرار 9 تا 30 سال در کل نمونه ها و 11 تا 21 سال در نمونه های دارای سابقه ارتباط جنسی پس از فرار، اين مطلب مهم را گوشزد می کند که دختران در هر سنی امکان فرار از منزل را دارند بنابر اين ساير گروههای سنی هر چند به اندازه نوجوانی در اولويت نيستند، اما بايد مد نظر قرار گيرند.
اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خريد و فروش مواد مخدر شده و از آنها برای توزيع مواد مخدر و يا اعمال منافی عفت استفاده می شود و اين در حالی است که صاحبان و گردانندگان اين باندها برای اينکه اين دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود هم راه ندهند، اين دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.
هروئين و ترياک بيشترين مواد مصرفی دختران فراری
رئيس انجمن مددکاری ايران به مصرف هروئين و ترياک در ميان دختران فراری اشاره کرده و می گويد: بر اساس تحقيقی که بر روی 300 مددجوی دختر و زن مراکز بازپروری صورت گرفته بيش از 35 درصد اين دختران دارای سابقه اعتياد هستند که در اين ميان هروئين و ترياک عمده ترين مواد مصرفی بيش از 50 درصد دختران فراری را تشکيل می دهد، همچنين بر اساس اين تحقيق 5/24 درصد دختران فراری هروئين، 5/29 درصد ترياک، 15 درصد حشيش و 31 درصد سيگاری هستند.
دکتر مصطفی اقليما می افزايد: دختران فراری مانند ولگردان برای تهيه مايحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنايی با باندهای فساد به فحشا کشيده شده و در اين مرحله است که برای رهايی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت بسيار سريع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند.
وی ناسازگاری با والدين را دليل عمده فرار دختران از خانه دانسته و معتقد است: در 5/19 درصد دختران فراری ناسازگاری با والدين، 16 درصد اغفال، 13 درصد عدم امنيت در خانواده، 15 درصد وضع نامناسب اقتصادی، 5/12 درصد از هم پاشيدگی خانواده، 7 درصد گرايش به مسائل انحرافی، 5/12 درصد ازدواج نابسامان، 3/2 درصد اعتياد و 5 درصد مشکل روانی دليل ترک خانه بوده است.
بيش از 30 درصد دختران فراری در خانه مورد تعرض قرار گرفته‌اند
دکتر اقليما آزارهای جنسی را واقعيت تلخ ديگر دختران فراری دانسته و اظهار می‌دارد: 36 درصد دختران فراری توسط اعضای خانواده مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند، 33 درصد اين دختران فراری تنبيه بدنی، 6 درصد اجبار به گدايی، 13 درصد خريد و فروش مواد مخدر و 6/6 درصد رها شدن در خيابان را دليل ترک منزل عنوان کرده اند.
اين مددکار اجتماعی ناسازگاری مددجو با والدين و ايجاد محدوديت، ممانعت از پيشرفت و تحصيل، تهديد به ازدواج های اجباری را از جمله مهمترين دلايل فرار دختران از خانه دانسته و معتقد است: دخترانی که در خانواده های از هم پاشيده و دارای مشکلاتی شامل جدايی والدين، مشاجرات خانوادگی، عدم امنيت، رفت و آمد افراد خلافکار، اجبار به تکدی گری و خريد و فروش مواد زندگی می کنند، درصورت ترخيص احتمال زيادی برای بازگشت مجدد به خيابان دارند.
تحقيقات کارشناسان بر روی دخترانی که از خانه فرار کرده اند، بيانگر اين امر است که اکثر قريب به اتفاق آنها از طرف سرپرست و يا ساير اعضای خانواده حداقل يکی از رفتارهای زير شامل کتک زدن، توهين کردن، مراقبت شديد، زندانی کردن، مسخره کردن و يادآوری مکرر اتفاقات گذشته آزار ديده و فقط 14 درصد نمونه ها با برخورد مناسب والدين پس از بازگشت مواجه می شوند.
در مجموع يافته های اين تحقيق نشان می دهد که اين دختران به خانه هايی بازگردانده شده اند که شرايط قبلی منجر به فرار آنها تغيير نکرده و خانواده ها نيز فاقد مهارتهای لازم برای برخورد با اين دختران بوده اند.
 والدين، 70 درصد در فرار دختران از خانه مقصرند
عضو هيات علمی دانشگاه تهران نيز با اشاره به کاهش سن فرار دختران از 16 به 5/14 سال می گويد: برخورد نامناسب و ناشايست والدين با دختران دليل 70 درصد فرار دختران از خانه است.
دکتر عباس گلدوست عارفی معتقد است: بر اساس آمار سازمان بين المللی کار سالانه 10 ميليارد دلار سود از تجارت و قاچاق دختران و زنان نصيب باندهای مافيايی می شود و برآوردها بيانگر اين واقعيت تلخ است که 10 ميليون نفر از کودکان جهان قربانی اين تجارت هستند.
وی می افزايد: بر اساس اعلام سازمان سالانه يک ميليون کودک در جهان روسپی می شوند و سازمان بهداشت جهانی نيز مدعی است که 105 ميليون کودک به ويروس ايدز مبتلا هستند. دکتر گلدوست در ادامه می گويد: بر اساس اعلام سازمان جهانی حمايت از کودکان خيابانی، 70 درصد دختران فراری روزانه يک يا دو بار مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گيرند و متاسفانه در بحث کودکان خيابانی آنچه مساله دختران را از اهميت مضاعف برخوردار می کند بحث جاذبه جنسی است که مساله فرار دختران را از پيچيدگی خاصی برخوردار کرده است………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است