دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها)

فهرست مطالب
– پيشگفتار    1
– مقدمه    3
فصل اول – دستگاه بينايي    8
فصل دوم – ژاك لكان    13
1-2- لحظة رويت چگونگي ديدن از ديدگاه ژاك لكان    15
2-2- چشم – روشنايي    29
فصل سوم – رولان بارت    35
1-3- رويت در عكاسي از ديدگاه رولان بارت    38
فصل چهارم – ديدن در عكاسي    45
1-4- خواستگاه عكاسي    46
2-4- ديدن و مشاهده عكاس – هنرمند    51
فصل پنجم – زيبايي شناسي در عكاسي    62
1-5- گزينش كادر    63
2-5- نحوة ارائه عكس    70
3-5- نگاه و معنا    72
فهرست منابع و مأخذ    83
گزارش كار عملي    85

چكيده: پايان نامه، نگاه و معنا در هنر عكاسي شامل: پيشگفتار، مقدمه و پنج فصل با عناوين دستگاه بينايي – ژاك لكان – رولان بارت – ديدن در عكاسي – زيبايي شناسي در عكاسي مي‌باشد.
در پايان نيز فهرست اعلام و فهرست منابع و مأخذ و گزارش كار عملي نيز درج شده است.
1)    هدف پژوهش: هدف نگارنده تهيه يك متن نظري در بارة نحوة ديدن و لحظة رويت عكاس در ارتباط با سوژة مقابل دوربين است. بديهي است نظريات بارت و لكان در زمينه عكاسي و ديدن از اهميت خاصي برخوردار است، و طرح اين نظريات راهگشاي معناي ديدن و عميق ديدن در هنر عكاسي است.
2)    روش پژوهش: در اين تحقيق از روشهاي مختلفي ازجمله گردآوري، تحقيق كتابخانه‌اي، ترجمه و تحليل استفاده به عمل آمده است. بديهي است شكل تحقيق توصيفي است.
3)    نتيجة تحقيق: در بر دارندة تجربياتي ارزنده در باب ثبت عكس، گزينش كادر عكس و نحوة عميق ديدن جهان رودرروي دوربين عكاسي است كه براي دانشجويان عكاسي مي‌تواند راهگشا باشد.

دانلود پروژه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد