دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران
فهرست مطالب
* فصل اول – مباني اقتصاد روستا
*  موضوع علم اقتصاد 9
*  رابطه اقتصاد و جغرافيا 12
* موضوعات علم اقتصاد 17
*  اقتصاد توليد کشاورزي 20
*  بنيان اقتصادي 22
* بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه 22
* نظام اقتصادي 24
* انواع نظامهاي اقتصادي 25
* سازمان فعاليتهاي اقتصادي 31
* عوامل توسعه اقتصادي روستا 35
* جمعيت 36
* سرمايه و سرمايه‌گذاري 38
* ابداعات 40
* مبادلات بين‌المللي 41
* رشد جمعيت و توسعه اقتصادي 42
* رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا 44
* موانع توسعه اقتصادي روستا 46
* دورهاي باطل فقر 47
* نرخ ناچيز تمركز سرمايه 48
* موانع اجتماعي فرهنگي 49
* تنگناههاي كشاورزي 50
* كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر .51
* مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايي    52
* فصل دوم – كشاورزي واقتصاد روستايي
* اقتصاد روستايي       59
* كشاورزي و اقتصاد ملي 60
* كشاورزي و توسعه روستايي 66
* چالش‌هاي عمده توسعه روستايي 71
*  كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا 79
* فرايند توليد در بخش كشاورزي 77
* مهاجرت و اقتصاد روستايي 81
* سياستهاي تحول اقتصاد روستايي 83
* نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي 86
* ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي     87
*  علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي 88
*  علل دروني 90
*  ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت 90
*  ـ عدم دسترسي به امكانات عمومي 92
*  ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي‌ به عنوان مهمترين بخش اشتغال و توليد 92
*  ـ محدوديت منابع توليد‌ 93
*  ـ عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار 94
*  ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي 94
*  ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي 95
*  عوامل بيروني  98
*  ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور 98
*  ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي 99
*  ـ نابرابري 100
*  – درآمد – هزينه خانوار شهري و روستايي  103
*  ـ الگوهاي توسعه .105
*  – قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي      106
*  نقش مسكن در اقتصاد روستايي 109
* تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن 110
* سازمانهاي مديريتي روستا 115
*  توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي      111
* فصل سوم – بنيانهاي اقتصادي روستا
*  منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي 118
* زمين 118
* تقسيم بندي اقتصادي زمين 130
* آب 125
* پائين بودن راندمان آبياري 142
* اقتصاد آب در مناطق روستايي 144
* عرضه اقتصادي آب 144
* تقاضاي آب 145
* نيروي انساني 149
* راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد 155
* اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي 156
* اشتغال در مناطق روستايي 158
* وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي 162
* ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي 168
* سرمايه 170
* نقش سرمايه در بخش كشاورزي 170
* اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي 173
* منابع تامين سرمايه 175
* – منابع مالي رسمي 176
* منابع مالي غير رسمي 188
* زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا 193
* نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد 194
* سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين 192
* سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات 199
*  نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي 209
* بازاريابي محصولات كشاورزي 209
* عمليات بازاريابي 212
* عوامل بازار 215
*  شيوه بررسي اقتصاد روستا 226
*  فصل چهارم – صنايع روستايي
*  صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها 220
* خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي      222
*  صنايع روستايي در ايران       223
* توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي 228
*  توسعه‌ صنايع روستايي با هدف توسعه بخش كشاورزي     231
* تعريف صنايع روستايي در ايران 242
* نواحي صنعتي روستايي 245
* مزاياي ايجاد نواحي روستايي       246
* موانع توسعه صنعتي روستاها 248
* منابع…………..

فرمت : WORD | صفحات:250

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد