دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه هنر بازیگری

دانلود پروژه هنر بازیگری

فهرست مطالب
مقدمه :

بازيگري چيست ؟

علت انتخاب نقش :
جذابيتهاي موجود در نقش :

فصل اول

1ـ1‌ شناخت نويسنده
1-2 بستر‌هاي نمايشنامه
يعني يك ناظر كلي بر ماجرا:
1-3 تحليل كلي نمايشنامه
1-4- فضا و عناصر دراماتيك نمايشنامه :
1-5 روابط و چگونگي ارتباط اشخاص نمايشنامه :

فصل دوم

چگونگي نزديك شدن بازيگر به نقش

2-1 تشريح انتخابي بر اساس تيپ يا شخصيت :

2-2 تشريح كلي و عام نقش :
گذشته شخص بازي :
2-3 تشريح وضعيت جانبي نقش :
2-4 تشريح وضعيت روحي / رواني نقش و پيچيدگي‌هاي آن :

انسان به مثابه يك كل واحد

يونگ و ضمير ناخودآگاه

نقش حيوانات در فرايند رواني ضمير ناخودآگاه

بازي كردن نقش، بازيگر را :
2-5 تشريح شرايط و موقعيتهاي محيطي و غير محيطي شخص بازي :

فصل سوم

چگونگي شكل گرفتن نقش در اجرا

نگاه كردن / مشاهده / ديدن :

آيا هيچ گاه ديده بان و جاسوس با يكديگر مواجه مي شوند ؟

تبديل خود و ديگري بودن :
3-1 تأثير نقش در تغيير رفتارهاي جسماني بازيگر :
3-2 تشريح چگونگي نهادينه شدن رفتار جسماني مورد نظر بازيگر :
3-3 تشريح رفتارهاي بيروني شاخص و مراحل رسيدن به آنها :
ب ) رفتار دروني :

نجوايي با او درام از سر ارادت

فراتر از تفكر :
ناخودآگاهي محض / راز بزرگ :
3-4 مشخص كردن شاخص‌هاي ويژه عاطفي و حسي نقش در صحنه‌هاي مختلف و تشريح:
چگونگي رسيدن به آنها :
3-5 منبع عواطف و احساسات و روش بهره برداري از آنها :
ج ) ريتم نمايش
نقش ريتم در تئاتر

ريتم و تمپ

ريتم در نمايش « هنگامه‌اي كه آسمان شكافت»

فصل چهارم

ارتباط بازيگر و كارگردان

درباره‌ي نقش

4-1 تشريح نظر و تحليل كارگردان درباره نقش :
4-2 تشريح شيوه و مكتب انتخابي كارگردان در هدايت جمعي گروه و نوع بازي بازيگر
4-3  نكته هاي مورد توافق و اختلاف بازيگر و كارگردان درباره‌ي نقش و چگونگي رسيدن به توافق نهايي
4-4 تشريح و گزارش جلسات تمرين:

فصل پنجم

5-1 نتيجه‌گيري :
5-2 منابع و مأخذ :

فرمت : WORD | صفحات: 72

***********************************

نکته: فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه هنر بازیگری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد