دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه هنر درايران

      هنر در ايران               
      ،هرست مطالب    
    * بخش اول    هنرهای دستی   
    * فصل اول     نقاشی 
    * ـ   تعریف نقاشی 1   
    * ـ   تاریخ نقاشی 1    
    * ـ   درباره رنگ2         
    * ـ تکنیکهای نقاشی 3
    * ـ حلالهای رنگ4       
    *    ـ سبک های معروف نقاشی 4         
    *  ـ اصطلاحات معمول نقاشی 5
    * فصل دوم     خوشنویسی      
    *    ـ خط و خوشنويسي6       
    * ـ   خط كوفي8          
    * ـ   كوفي بنايي (معقلي)9      
    * ـ   خط محقق10       
    * ـ   خط ثلث و نسخ11
    *    ـ خط تعليق و ديواني12      
    *    ـ خط رقعه15         
    *  ـ خط نستعليق 15   
    *    ـ ارزشهاي بصري خط كوفي16         
    * ـ ارزشهاي بصري خط ثلث و نسخ16     
    * ـ ارزشهاي بصري خط نستعليق16       
    *    ـ ارزشهاي بصري خط شكسته نستعليق16   
    * فصل سوم     تذهیب
    *    ـ   تعریف تذهیب 17           
    *  ـ   مکتبهای تذهیب 17         
    *    ـ   پیشینه تذهیب 18         
    *  ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب 19    
    * ـ ابزارهای تذهیب 20 
    *    ـ واژگان تذهیب 23 
    * فصل چهارم     مینیاتور          
    *  ـ   مینیاتور و طراحی آن   28  
    *  ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور 30           
    *  ـ   طراحی رنگی   30           
    *  ـ بدون رنگ 31       
    *  ـ   طراحی سفید قلم 31      
    *  ـ سیری در مینیاتور ایران 31  
    *  ـ گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) 33       
    * بخش دوم     صنایع دستی    
    * فصل اول    فرش ایران
    * ـ فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن 35          
    * ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی 36    
    * ـ   طرح های شاه عباسی 36
    * ـ طرح های اسلیمی 36         
    * ـ طرح های اقتباسی 36        
    *    ـ طرح های افشان 37         
    *  ـ طرح های واگیره ای ( بندی ) 37      
    * ـ طرح های بته ای ( بته جقه )37         
    *  ـ طرح های درختی 37          
    * ـ طرح های ترکمن 38
    *  ـ طرح ها ی شکا رگاهی 38  
    *    ـ تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و . 38  
    * ـ نقوش گلستان 44  
    *    ـ نقوش لچک و ترنج 46      
    * فصل دوم    سفالگر ی           
    * ـ   مقدمه48
    * ـ   چکیده 49           
    *    ـ   تقسیم سفال با کفش کنده 49    
    *  ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی 50   
    * ـ فن و هنر سفالگری 50       
    * ـ مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور 52 
    *    ـ سفال با پوشش گلی 53  
    *    ـ سفالینه یا نقوش رنگارنگ 53        
    * ـ سفالینه با تزئین زرین فام 53           
    * ـ سفالینه با کفش کنده 53    
    * ـ سفالینه یا لعاب یک رنگ 54 
    * ـ کلیاتی درباره سفال اسلامی 54       
    * ـ سفال گبری 55      
    * ـ سفال سلجوقی 56
    * ـ سفال مینائی ایران 56        
    * ـ سفال دوره عثمانی 56        
    * ـ سفال دوره صفویه ایران 57   
    * ـ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی 57  
    *     بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی 57        
    * ـ بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم 58   
    * ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات 58
    * ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی 58           
    * ـ جام با گلابه ی سفالگری 61 
    * ـ کوزه 62    
    * فصل سوم    نگار گری           
    *  ـ   تعریف نگار گری   64         
    *    ـ   تذهیب 64        
    *  ـ   تشعیر 65          
    * ـ   ابزار و مواد اولیه   65         
    * ـ قلم مو 65 
    *  ـ رنگها 66  
    * ـ رنگهای گیاهی 66  
    *  ـ رنگهای معدنی 66 
    * ـ رنگهای شیمیایی 66          
    * ـ رنگ گذاری 66       
    * ـ رنگهای جسمی 66
    * ـ رنگهای روحی 66   
    *  ـ بست 67 
    *  ـ مراحل کار 67        
    *  ـ کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور 67        
    * فصل چهارم    معرق  
    * ـ معرق   69 
    *    ـ   معرق زمینه رنگ   69     
    *  ـ   معرق زمینه پازلی69        
    *  ـ   معرق زمینه آجری   69     
    *    ـ نازک بری در معرق 69      
    *  ـ   معرق منبت69    
    *  ـ   ابزار کار در معرق 70         
    *  ـ   مواد اولیه70       
    *  ـ مراحل اجرای یک طرح معرق 70        
    *  ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق 71 
    * فصل پنجم    خاتم کاری        
    *  ـ تعریف خاتم کاری72           
    *  ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری 72 
    *  ـ   آثار و نمونه های تاریخی 72           
    *  ـ   خاتم کاری در ادبیات73     
    *    ـ آشنایی با هنر خاتم کاری 74         
    *  ـ   تعریف خاتم 74    
    *     قدیمی ترین آثار هنری خاتم کاری شده با قی مانده 74           
    *  ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم 75         
    * ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی 75        
    * ـ مراحل تولید خاتم75
    * ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری 76       
    * فصل پنجم   قلم زنی            
    *    ـ تاریخچه 78       
    *  ـ   وسایل و ابزار قلم زنی 79  
    *  ـ   روش کار 80        
    *  ـ   شیوه های قلم زنی 80    
    *  ـ کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی   81   
    * بخش سوم    رشته های دانشگاهی  
    *    فصل اول    رشته ها          
    *  رشته نقاشی 82    
    *  ـ مقدمه 82
    * ـ دروس اختیاری 82  
    *  ـ‌ سطوح رشته 83   
    *  ـ‌ درس های رشته 83           
    * ـ صنعت و بازار کار 84
    * رشته هنر های تجسمی 84  
    *  ـ مقدمه 84
    *  ـ نحوه آموختن 85    
    *  ـ سطوح رشته 85   
    *  ـ درس های رشته 85           
    *  ـ صنعت و بازار کار 88           
    * رشته صنایع دستی89          
    *  ـ مقدمه 89
    * ـ سطوح رشته 89    
    *    ـ درس های رشته 90         
    *    ـ صنعت و بازار کار 91        
    * فصل دوم    دانشکده هنر نیشابور      
    *  ـ تاریخچه 92         
    * ـ فضاهای آموزشی دانشکده 92          
    *  ـ دوره ها ی آزاد 93  
    *  ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس 94         
    *  ـ معاونان دانشکده از سال 78 تا کنون 94        
    *  ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال 78 تا کنون 94         
    * نتیجه گیری 95       
    * منابع 96     

دانلود پروژه هنر درايران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد