دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه هنر درایران
دانلود پروژه هنر درایران

دانلود پروژه هنر درایران

      هنر در ایران               
      ،هرست مطالب    
    * بخش اول    هنرهای دستی   
    * فصل اول     نقاشی 
    * ـ   تعریف نقاشی ۱   
    * ـ   تاریخ نقاشی ۱    
    * ـ   درباره رنگ۲         
    * ـ تکنیکهای نقاشی ۳
    * ـ حلالهای رنگ۴       
    *    ـ سبک های معروف نقاشی ۴         
    *  ـ اصطلاحات معمول نقاشی ۵
    * فصل دوم     خوشنویسی      
    *    ـ خط و خوشنویسی۶       
    * ـ   خط کوفی۸          
    * ـ   کوفی بنایی (معقلی)۹      
    * ـ   خط محقق۱۰       
    * ـ   خط ثلث و نسخ۱۱
    *    ـ خط تعلیق و دیوانی۱۲      
    *    ـ خط رقعه۱۵         
    *  ـ خط نستعلیق ۱۵   
    *    ـ ارزشهای بصری خط کوفی۱۶         
    * ـ ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ۱۶     
    * ـ ارزشهای بصری خط نستعلیق۱۶       
    *    ـ ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق۱۶   
    * فصل سوم     تذهیب
    *    ـ   تعریف تذهیب ۱۷           
    *  ـ   مکتبهای تذهیب ۱۷         
    *    ـ   پیشینه تذهیب ۱۸         
    *  ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب ۱۹    
    * ـ ابزارهای تذهیب ۲۰ 
    *    ـ واژگان تذهیب ۲۳ 
    * فصل چهارم     مینیاتور          
    *  ـ   مینیاتور و طراحی آن   ۲۸  
    *  ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور ۳۰           
    *  ـ   طراحی رنگی   ۳۰           
    *  ـ بدون رنگ ۳۱       
    *  ـ   طراحی سفید قلم ۳۱      
    *  ـ سیری در مینیاتور ایران ۳۱  
    *  ـ گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ۳۳       
    * بخش دوم     صنایع دستی    
    * فصل اول    فرش ایران
    * ـ فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ۳۵          
    * ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی ۳۶    
    * ـ   طرح های شاه عباسی ۳۶
    * ـ طرح های اسلیمی ۳۶         
    * ـ طرح های اقتباسی ۳۶        
    *    ـ طرح های افشان ۳۷         
    *  ـ طرح های واگیره ای ( بندی ) ۳۷      
    * ـ طرح های بته ای ( بته جقه )۳۷         
    *  ـ طرح های درختی ۳۷          
    * ـ طرح های ترکمن ۳۸
    *  ـ طرح ها ی شکا رگاهی ۳۸  
    *    ـ تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و . ۳۸  
    * ـ نقوش گلستان ۴۴  
    *    ـ نقوش لچک و ترنج ۴۶      
    * فصل دوم    سفالگر ی           
    * ـ   مقدمه۴۸
    * ـ   چکیده ۴۹           
    *    ـ   تقسیم سفال با کفش کنده ۴۹    
    *  ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی ۵۰   
    * ـ فن و هنر سفالگری ۵۰       
    * ـ مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور ۵۲ 
    *    ـ سفال با پوشش گلی ۵۳  
    *    ـ سفالینه یا نقوش رنگارنگ ۵۳        
    * ـ سفالینه با تزئین زرین فام ۵۳           
    * ـ سفالینه با کفش کنده ۵۳    
    * ـ سفالینه یا لعاب یک رنگ ۵۴ 
    * ـ کلیاتی درباره سفال اسلامی ۵۴       
    * ـ سفال گبری ۵۵      
    * ـ سفال سلجوقی ۵۶
    * ـ سفال مینائی ایران ۵۶        
    * ـ سفال دوره عثمانی ۵۶        
    * ـ سفال دوره صفویه ایران ۵۷   
    * ـ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ۵۷  
    *     بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی ۵۷        
    * ـ بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ۵۸   
    * ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات ۵۸
    * ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ۵۸           
    * ـ جام با گلابه ی سفالگری ۶۱ 
    * ـ کوزه ۶۲    
    * فصل سوم    نگار گری           
    *  ـ   تعریف نگار گری   ۶۴         
    *    ـ   تذهیب ۶۴        
    *  ـ   تشعیر ۶۵          
    * ـ   ابزار و مواد اولیه   ۶۵         
    * ـ قلم مو ۶۵ 
    *  ـ رنگها ۶۶  
    * ـ رنگهای گیاهی ۶۶  
    *  ـ رنگهای معدنی ۶۶ 
    * ـ رنگهای شیمیایی ۶۶          
    * ـ رنگ گذاری ۶۶       
    * ـ رنگهای جسمی ۶۶
    * ـ رنگهای روحی ۶۶   
    *  ـ بست ۶۷ 
    *  ـ مراحل کار ۶۷        
    *  ـ کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ۶۷        
    * فصل چهارم    معرق  
    * ـ معرق   ۶۹ 
    *    ـ   معرق زمینه رنگ   ۶۹     
    *  ـ   معرق زمینه پازلی۶۹        
    *  ـ   معرق زمینه آجری   ۶۹     
    *    ـ نازک بری در معرق ۶۹      
    *  ـ   معرق منبت۶۹    
    *  ـ   ابزار کار در معرق ۷۰         
    *  ـ   مواد اولیه۷۰       
    *  ـ مراحل اجرای یک طرح معرق ۷۰        
    *  ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق ۷۱ 
    * فصل پنجم    خاتم کاری        
    *  ـ تعریف خاتم کاری۷۲           
    *  ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری ۷۲ 
    *  ـ   آثار و نمونه های تاریخی ۷۲           
    *  ـ   خاتم کاری در ادبیات۷۳     
    *    ـ آشنایی با هنر خاتم کاری ۷۴         
    *  ـ   تعریف خاتم ۷۴    
    *     قدیمی ترین آثار هنری خاتم کاری شده با قی مانده ۷۴           
    *  ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم ۷۵         
    * ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ۷۵        
    * ـ مراحل تولید خاتم۷۵
    * ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری ۷۶       
    * فصل پنجم   قلم زنی            
    *    ـ تاریخچه ۷۸       
    *  ـ   وسایل و ابزار قلم زنی ۷۹  
    *  ـ   روش کار ۸۰        
    *  ـ   شیوه های قلم زنی ۸۰    
    *  ـ کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی   ۸۱   
    * بخش سوم    رشته های دانشگاهی  
    *    فصل اول    رشته ها          
    *  رشته نقاشی ۸۲    
    *  ـ مقدمه ۸۲
    * ـ دروس اختیاری ۸۲  
    *  ـ‌ سطوح رشته ۸۳   
    *  ـ‌ درس های رشته ۸۳           
    * ـ صنعت و بازار کار ۸۴
    * رشته هنر های تجسمی ۸۴  
    *  ـ مقدمه ۸۴
    *  ـ نحوه آموختن ۸۵    
    *  ـ سطوح رشته ۸۵   
    *  ـ درس های رشته ۸۵           
    *  ـ صنعت و بازار کار ۸۸           
    * رشته صنایع دستی۸۹          
    *  ـ مقدمه ۸۹
    * ـ سطوح رشته ۸۹    
    *    ـ درس های رشته ۹۰         
    *    ـ صنعت و بازار کار ۹۱        
    * فصل دوم    دانشکده هنر نیشابور      
    *  ـ تاریخچه ۹۲         
    * ـ فضاهای آموزشی دانشکده ۹۲          
    *  ـ دوره ها ی آزاد ۹۳  
    *  ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ۹۴         
    *  ـ معاونان دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ۹۴        
    *  ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ۹۴         
    * نتیجه گیری ۹۵       
    * منابع ۹۶     

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است